Единна теория на полето

Views:
 
     
 

Presentation Description

Едно обяснение за двойствената същност и онагледяване на константният характер на светлината и понятието С2 скорост на светлината на квадрат.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Вълнов свят – “съдържание без форми” ds  ∞; dt  0 Материален свят – “форми без съдържание” ds  ∞; dt  0 разширение свиване Равновесието между двата свята обяснява константният характер на светлината! Скоростта на светлината - С е пределната за нас скорост, характерна за този свят! Е m C² =

PowerPoint Presentation:

Е m C² = Вълнов свят – “съдържание без форми” ds  ∞; dt  0 Материален свят – “форми без съдържание” ds  ∞; dt  0 разширение свиване Равновесието между двата свята обяснява константният характер на светлината! Скоростта на светлината - С е пределната за нас скорост, характерна за този свят!

PowerPoint Presentation:

Е m C² = Вълнов свят – “съдържание без форми” ds  ∞; dt  0 Материален свят – “форми без съдържание” ds  ∞; dt  0 разширение свиване Равновесието между двата свята обяснява константният характер на светлината! Скоростта на светлината - С е пределната за нас скорост, характерна за този свят!

authorStream Live Help