Изработка на webquest начас по историја -Културата во светоти Европа

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

КУЛТУРАТА И НАУКАТА ВО СВЕТОТ И ЕВРОПА:

КУЛТУРАТА И НАУКАТА ВО СВЕТОТ И ЕВРОПА ИСТРАЖУВАМЕ И УЧИМЕ

ВОВЕД:

ВОВЕД Вашите другарчиња од VII б одд не ја разбрале добро наставната единица која ја учевме минатиот час за Културата и науката во светот и Европа во втората половина на XIX и почетокот на XX век Ние мора да им помогниме!

ЗАДАЧА:

ЗАДАЧА За да им помогнеме треба да изработиме презентација користејќи ја програмата OpenOffice Impress Во неа ќе вметнете податоци и фотографии кои ќе ги најдете на Интернет, а со кои ќе им се дообјасни наставната единица

ПРОЦЕС:

ПРОЦЕС Ќе се поделите во 5 групи, а секоја група ќе истражува посебен сегмент од културата и науката. Добиените податоци ќе ги вметне во презентација изработена во OpenOffice Impress Секоја презентација мора да има насловна страница, а на последниот слајд треба да бидат имињата на учесниците во групата Секој ученик треба подеднакво да учествува во изработката на презентацијата, односно работните обврски треба да бидат поделени на секој член од групата Ќе работите два наставни часа, а на крајот од вториот час секоја група ќе изврши презентирање на сопствената изработка Во текот на целата работа ќе бидете и оценувани Готовата презентација ќе ја испратите на адреса

ПРОЦЕС:

ПРОЦЕС Области за изработка на вашите презентации кои ќе бидат дел од комплетната презентација се следните: Прва група – медицина, хемија и биологија – кратки биографии и научни достигнувања на Луј Пастер и Марија Склодовска – Кири Втора група – реализмот во литературата – кратки биографии и дела на Чарлс Дикенс, Лав Толстој Трета група – импресонизмот во уметноста – кратки биографии и дела на Клод Моне и Огист Реноар Четврта група – Музика – кратки биографии и дела на Џузепе Верди и Џакомо Пучини Петта група Титаник – чудото на бродоградбата

РЕСУРСИ:

РЕСУРСИ Потребните податоци ќе ги најдете на следниве адреси За прва група http://mk.wikipedia.org/wiki/ Луј_Пастер http://mk.wikipedia.org/wiki/ Марија_Кири За втора група http://mk.wikipedia.org/wiki/ Чарлс_Дикенс http://mk.wikipedia.org/wiki/ Лав_Толстој За трета група mk.wikipedia.org/wiki/Клод_Моне mk.wikipedia.org/wiki/Пјер_Огист_Реноар За четврта група mk.wikipedia.org/wiki/Џузепе_Верди mk.wikipedia.org/wiki/Џакомо_Пучини За петта група mk.wikipedia.org/wiki/Титаник  

ЗАКЛУЧОК:

ЗАКЛУЧОК Доколку во целост ги реализирате поставените барања ќе ги продлабочите вашите знаења од областа на културата и науката во светот во еден определен временски период, но и ќе ги збогатите вашите знаења од информатиката, особено пребарувањето на интернет и програмата OpenOffice Impress ...а и ќе им помогнете на вашите другарчиња од VII б одд ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА СОРАБОТКАТА

authorStream Live Help