Ungdom, risiko og hjernens modning

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Hjernens utvikling innebærer at ungdom gjør risikofylte ting i mangel på reflekjson og forståelse av konsekvenser

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 SINTEF Teknologi og samfunn Seniorforsker Dagfinn Moe

Slide 2: 

2

Slide 3: 

3

Slide 4: 

4

Slide 5: 

5 Hørsels- inntrykk Syns- inntrykk Oppfattelse av avstand, rom og tid Aktivering av muskler Emosjonell kontroll Vurdere-valg Konsekvenser Lillehjernen

UTFORKJØRING HØYRESVING I 50-SONEEn drept og tre alvorlig skadd : 

6 UTFORKJØRING HØYRESVING I 50-SONEEn drept og tre alvorlig skadd Fart ca 130-135 km/t

Slide 7: 

7

Slide 8: 

8 Sementbil ca 30 tonn – fart ca 70-75 km/t

Slide 9: 

9 To 18 år gamle jenter på veg til skolen ca 0815 i en Golf 1990 modell

Slide 10: 

10 VIKEPLIKT; UTKJØRING FRA PRIVAT VEG Èn drept (jente 18 år) èn alvorlig skadd (jente 18 år)

Slide 11: 

11

Slide 12: 

12 To sentrale ”emosjonelle dimensjoner” Høy ”risikovillighet” - kjøreglede, spenning, frihet, mestring, samspill med bil Lav ”risikovillighet” - fryktfølelse, ubehag, opplevelse av fare

Slide 13: 

13 HVA ER Å KJØRE ”VELDIG FORT” I EN 80/90-sone?

Slide 14: 

14 HVA ER Å KJØRE ”VELDIG FORT” I EN 80/90-sone?

Slide 15: 

15 HVOR FORT HAR DU KJØRT I 80/90-sone ?

Slide 16: 

16 HVOR FORT HAR DU KJØRT I 80/90-sone ?

Slide 17: 

17 UNGDOMS EMOSJONELLE RISIKOBALANSE

Slide 18: 

18

Slide 19: 

19 Virkelig sjakkparti Tilfeldig sjakkparti

Slide 20: 

20 ”Alle hadde maksimalt 10 sekunder på å vurdere sjakkpartiet”

Slide 21: 

21

Slide 22: 

22 Normal situasjon Avvik Avverge Forvente SITUASJONS- OG AVVIKSANALYSE

Slide 23: 

23 MENNESKETS FORHOLD TIL: FRYKT – OVERLEVELSE - SPENNING - MAKT – FERDIGHET

Slide 24: 

24 DET ”LIMBISKE SYSTEMET”

Slide 25: 

25

“Atferdskontroll” : 

26 “Atferdskontroll” Frykt følelser Emosjonell kontroll

Prof. dr. Jay Giedd; UCLA (2003) Spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri og det biologiske grunnlaget for atferd og atferdsutvikling. Driver forskning med billedgenerering av hjernens anatomi og funksjon (fMRI) : 

27 Prof. dr. Jay Giedd; UCLA (2003) Spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri og det biologiske grunnlaget for atferd og atferdsutvikling. Driver forskning med billedgenerering av hjernens anatomi og funksjon (fMRI) I puberteten har man en voksens lidenskaper, seksualdrift, energi og følelser, men kontrollen kommer først senere. Det er ikke så rart at tenåringer synes å mangle dømmekraft og evnen til å beherske impulser. Det siste området som modnes, er den prefrontale barken, der vi foretar sosiale vurderinger, overveier alternativer, planlegger framtiden og holder atferden i sjakk. Den prefrontale barken når først et voksennivå ved 25-årsalderen

Slide 28: 

28

Slide 29: 

29

Slide 30: 

30 ”dårlige sjakkspillere”- de ser godt, men forstår mindre ”risikooptimister”- prioriterer belønningen ”konsekvensblinde” – mangelfull kognitiv kapasitet ”sensation seekers”, har sterkt ”novelty-gen” ”unge menn preges mer av dette enn unge kvinner” UNGDOMS FORHOLD TIL RISIKO

Slide 31: 

31

Slide 32: 

32 Spilte videospill i 30 minutter, så inn i fMRI. Bilspill (actionspill) og krigsspill (voldelig spill)

Slide 33: 

33 Spilte videospill i 30 minutter, så inn i fMRI. ”Krigsspillet ” førte til større aktivitet i ”amygdala” (høyre bilde). Bilspillet hadde en mer helhetlig aktiverende effekt

Slide 34: 

34

Slide 35: 

35 Bevisst r-atferd evaluerer og vurderer situasjoner egen logikk - gevinsten overskygger uønskede konsekvenser Impulsiv r-atferd ingen risikotenker-analytiker kommer opp i situasjoner uten at det var intensjonen gruppepress – påvirkes lett UNDOMS FORHOLD TIL RISIKO de er sterkt styrt av omgivelsene (exogenous) mangelfull indre plan – forventning (endogenous) de leser situasjoner ”bokstav for bokstav”

Slide 36: 

36

Slide 37: 

37

Slide 38: 

38 Risiko i trafikken – ”learning by doing” Betydelig risikoreduksjon blant uerfarne førere

Slide 39: 

39

Slide 40: 

40

authorStream Live Help