Психология на личността и риск от пътно-транспортни произшествия

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЛИЧНОСТТА И РИСК ОТ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ:

ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЛИЧНОСТТА И РИСК ОТ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ Доц. П. Петкова, дм Клиничен и съдебен психолог

Равнища на личностова оценка::

Равнища на личностова оценка: интелектуална компетентност внимание : разпределяемост, превключваемост и устойчивост на вниманието памет: логична и дълговременна памет мислене: гъвкаво мислене; пространствено-конструктивни анализи и сравнения; интелектуална оперативност –да анализираш ситуацията и да организираш опита си за решения; избор на решения; подмяна и контрол на решения

Slide 3:

емоционална компетентност диапазон на емоциите интензитет на емоциите и самоконтрол върху тях изграждане на емоционална връзка с другите и откликване към тях облекчаване на емоциите без прогноза за негативните последици деструктивни модели на емоционално облекчаване блокиране на емоциите; емоционална безчувственост изтласкване на емоциите в телесното пространство гневно - агресивно отреагиране; враждебно - агресивно отреагиране; тревожно – агресивно отреагиране Себеразрушително отреагиране потенциране на емоционално и телесно напрежение

Slide 4:

социална компетентност Интернализиране на основни ценности за смисъла на живота Интернализиране на лична отговорност към поведението и риска Интернализиране на правила за движение по пътя “дисфункционални” културовите норми за сигурността и пътя

Slide 5:

специални състояние на разстройства в личностовото развитие и функциониране: психоза злоупотреба с наркотици/алкохол емоционални разстройства посттравматични разстройства остър и хроничен стрес

Рискови модели на поведение::

Рискови модели на поведение : Пътен гняв – загуба на емоционалния контрол докато караш : словесен гняв - викат; крещят; ругаят; псуват; правят заканителни жестове; обиждат; тих гняв – оплакват се и недоволстват на пътя; бибиткат; подсвиркват; движат се импулсивно; състезават се; съпротивляват се на временните ограничения; силна ярост – предприемат гонитба по пътя с мотори, коли; преследват; стрелят; гневът им отключва разрушителна ярост и към случайни обекти; ожесточават се в разрушителните действия и физическото насилие; имат враждебно агресивни фантазии включващи каране;

Агресивно шофиране::

Агресивно шофиране: състезателно каране; надбягване; каране с екстремна скорост; продължителни необмислени маневри и каране; игнориране на правилата и особеностите на пътя; преднамерен егоцентризъм и незачитане на другите; агресивно неспокойствие в поведението

Видове риск: нисък; висок; непосредствен :

Видове риск : нисък; висок; непосредствен Специализирани модели за изследване : психологични тестове наблюдение на поведение в специални ситуации

Психологични подходи за изграждане на умения за адаптивно поведение по пътищата::

Психологични подходи за изграждане на умения за адаптивно поведение по пътищата: Родителстване и обучение с подкрепа позитивно стимулиран тренинг награждаващо отговорността поведение формиране на умения за оценка и управление на риска

Световен психологичен опит::

Световен психологичен опит: Стратегически подход за сигурност по пътищата: технически: превозни средства; пътища; правно-социален: правила; санкции/поощрения; културови норми психологичен: оценка; тренинг

Канада: :

Канада : констатации през 1990 от изследванията: недобър мениджмънт и правила за движение по пътя, които предизвикват съпротива в поведението на хората; слабо практическо обучение за безопасно каране и движение; нисък тренинг на емоционален самоконтрол; медиите са портал към агресивно смешно поведение; разхвърлян и непоследовател e н опит за промяна; описват “хомеостатичен риск” (определен от заобикалящата среда);психологически подход за корекция;

Slide 12:

мерки предприети за 10 години - поправят пътища; строги мерки за предпазни колани и други предпазни средства; спешна медицинска помощ; съдът се включва в оценка на поправящото поведение чрез задължителен тренинг и експертна оценка на резултата; мандат на каране и училище за обучение в каране; стимули за шофьори без инциденти; обясняват защо и стриктно спазват правилата за сигурност, където санкциите са безпощадни;

Slide 13:

отчетен ефект през 2004 г. - рязко намаляват тежките инциденти; оценката на социолозите и професионалистите е, че пътищата от “полесражение се превръщат в развлекателно и сигурно пътуване”

authorStream Live Help