Spor Akademileri

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

SABAHAT SÖYLEMEZ REHBER ÖĞRETMEN SPOR AKADEMİLERİ

Slide 2: 

Ülkemizde birçok üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu bulunmaktadır. Bu üniversitelerimizin beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği,rekreasyon ve antrenörlük eğitimi bölümlerine girebilmek için üniversite yönetiminin hazırlamış olduğu özel yetenek sınavına girip başarılı olmak gerekmektedir. Bu sınavlarda öğrenciler sürat-beceri, koordinasyon, kuvvet testlerine tabi tutulmaktadır. Ayrıca futbol, voleybol, basketbol vs. spor branşlarında başarılı olup olmadıklarına bakılmaktadır.

Slide 3: 

ÖSS’DEN 160 TABAN PUAN ALAN HER ÖĞRENCİ ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURABİLİR. AYRICA; SPOR BÖLÜMÜ VE MİLLİ ÖĞRENCİLERİN İSE 145 ÖSS PUANI ALMALARI YETERLİ OLACAKTIR.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ : 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TANIMÇalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere beden eğitimi ile ilgili eğitim veren kişiye “beden eğitimi öğretmeni” denir.

GÖREVLERİ: : 

GÖREVLERİ: Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir

Beden eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde; : 

Beden eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde; -Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar ve bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarı düzeylerini artırıcı önlemler alır, - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

Slide 7: 

- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, -Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, -Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ : 

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ -Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, -Gülle, disk, barfiks, çeşitli halatlar, eşofman, spor ayakkabısı, kondisyon geliştirici aletler, ağırlık torbası, ağırlık yeleği , top vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER : 

- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, - Spor yeteneği olan, göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, - Bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI : 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Beden eğitimi öğretmeni, genellikle spor salonunda, bazen okulun bahçesinde ve sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı mevsime göre açık veya kapalı, ama oldukça gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI : 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI -Beden eğitimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışabilirler. -Beden eğitimi dersi dışında, Spor Faaliyetleri ve Milli Oyunlar, Spor İlkyardımı, Halk Oyunları, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Spor Psikolojisi gibi derslere girerler. - Beden eğitimi öğretmenleri, çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında, fitness salonlarında vb. çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER : 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Eğitim Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarının “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI : 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Söz konusu programa girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli puan almak ve özel yetenek sınavını kazanmak gerekmektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksek Okulu (Lisans) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nu bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ : 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Spor Bilgisine Giriş, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Atletizm, Spor Fizyolojisi, Spor Masajı, Beslenme, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi vb. dersler verilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU : 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU Bu programa yerleştirilenler arasından özel yetenek sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere belli sayıda öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME : 

MESLEKTE İLERLEME Üniversite bünyesinde lisansüstü eğitim yaparak akademik kariyer edinebilirler. Ayrıca antrenörlük, masörlük ve kondisyonerlik yapabilir, turizm sektöründe animatör olarak çalışabilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER : 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER - İlgili Eğitim Kurumları, - Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ : 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ Kamuya bağlı spor teşkilatlarında (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü), özel sektörlerde ve gönüllü kuruluşlarda istihdam edilmek üzere görev alacak spor yöneticilerini yetiştirmek amacıyla düzenlenen spor şuralarında, spor yöneticiliği eğitimi akademik programlarla verilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu noktadan hareketle spor şuralarının sonuçları da dikkate alınarak son yıllarda bazı üniversitelerimizin beden eğitimi ve spor yüksek okulları bünyesinde spor yöneticiliği bölümü açılmıştır.

Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları: : 

Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak, Amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak, Ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları düzenleme hizmetlerinin yürütülmesinde, Özel spor işletmelerinde "sağlıklı yaşam" adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyonu ve uygulamalarında, Yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak görev alabileceklerdir.

ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ : 

ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ Bölümün amacı; farklı spor branşlarında Türkiye’de ve Dünya’da sporcu performansının gelişiminde ortaya çıkan gelişmeleri algılayıp, yorumlayabilen ve kullanabilen, gerek spor alt yapısında gerekse performans sporunda sporcu yetiştirebilen, sporun eğitimini yaygınlaştırabilen, ülkemizde spor bilimleri alanındaki araştırmalara katkıda bulunabilen, spor takımlarını yönlendiren, yüksek becerili, liderlik özelliklerine sahip elemanlar yetiştirmek temel hedeftir.

Slide 21: 

- Sportif harekete yönelik anatomik yapılarıyla eklemlerle, sistemin yapılarıyla, kasların kasılması sırasındaki fonksiyonlarıyla ve meydana getirdikleri eklem hareketleriyle ilgili bilgiye sahiptir.- Toplumda sporun yeri, sporu insanlara kazandırdığı değerler hakkında bilgi, sporun gelişimi ve olimpiyatların tarihçesi hakkında bilgili kişilerdir.- İnsanların hareketlerini ve bu hareketlerin analizini değerlendirebilen, hareketleri doğru bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgiye sahip bireylerdir.- Uzun ve kısa mesafe çalışmalarıyla ilgili çeşitli çalışma metotlarını uygulayabilen ve performansın gelişimiyle ilgili teknik bilgiye sahiptir

Slide 22: 

- Düzen alıştırmalarıyla ilgili bilgiye sahip, cimnastik sporuna özgü kuralları bilen ve bunları uygulamaya koyabilen kişilerdir.- Motorsal özellikleri geliştirici oyun öğretim yöntemleri ile ilgili bilgiye sahip, çabukluk, kuvvet, dayanıklılık ve koordinatif yetenekleri geliştirici oyunları bilen ve bunları neşeli bir ortamda uygulatabilen kişilerdir.- Hareketin hangi kas grubunu çalıştırdığını ve hareket biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkilerini karşılaştırabilmelidir.- Çalıştırdığı gruba veya bireye etkili ve çeşitli nitelikte antrenman yaptırmalıdır

Slide 23: 

- Çalışma sırasında bireylerin psikomotor özelliklerini dikkat etmelidir.- Sporcuların fizik yapısını ve özelliklerini bilmelidir.- Çok fazla bilgiye sahip olmak kadar, bu bilgiyi çeşitli öğretim teknikleriyle öğrencisine uygulatabilir.- Yüzme hakkına genel bilgiye sahip, öğretim basamaklarını bilen ve hangi kas gruplarını çalıştırdığını bilen bir kişidir.- Sağlık açısından beslenmenin önemini kavramalı, Antrenman ve müsabaka öncesinde ve sonrasında alınacak besinleri bilmelidir.

Slide 24: 

- Çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini sağlayacak hareket eğitimini oyun ortamında yaptırabilen kişilerdir.- Çalışma sırasında ölçümler yapmalı ve bilimsel metotları kullanabilmeli ve çalışmadan sonra değerlendirme yapmalıdır.- Antrenmanda kullanılan araçları tanımalı ve bunların düzenlenmesini sağlamalıdır.- Devamlı kendini yenilemeli, yenilikleri takip etmeli ve bu yenilikleri çalışma ortamına taşımalıdır.- Bilgisayar kullanmasını iyi bilen bir kişidir.

Slide 25: 

- Elemeleri doğru yapabilen ve eleme sonunda istatistiki bilgileri ortaya koyabilen bireylerdir. - Değişik koşullara çözüm yolu üretmeli ve bu koşullarda başarıyı yakalayabilmelidir. - Sporcularda motivasyonu üst düzeyde tutmalı ve performansı geliştirmek için psikolojik etmenleri araştırmalıdır. - Meydana gelecek sakatlıklar hakkında bilgi sahibi olmalı ve sakatlık sırasında tedavi yollarını bilmelidir. - Sporun önemini bilmeli ve sporu kültürleşme açısından ele almalıdır. - Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, bunu öğrencilere aktaran ve tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olan bireylerdir.

Slide 26: 

- Türkçeyi doğru ve etkili bir biçimde konuşabilmelidir.- Yeteri kadar yabancı dil bilmeli ve yabancı kaynakları incelemelidir. Bu bilgileri uygulayabilmelidir.- Çeşitli sosyal aktivitelere katılmalıdır.- Gelişmiş bir genel kültüre sahip olmalıdır. Resim, müzik gibi alanlarla da uğraşmalıdır.- Tek bir branşla sınırlı kalmamalı, diğer branşlarda da kendini geliştirmelidir.- Sahip olduğu bilgilerle yetinmemeli, sürekli kendini yenilemeli. Başarı için gerekli olan teknik-taktik bilgiye sahip olmalı. Karşısına çıkan zorlukları yenmelidir.

REKREASYON : 

REKREASYON Yabancı terminolojide bir hastalıktan sonra eski haline gelmek, tazelenmek, yorgunluğu giderek eski iş ve başarısını kazanmak anlamlarına gelen rekreasyon, zamanla eğitime de girmiş ve bir anlamda insanların boş zamanlarının değerlendirilmesini ifade etmeye başlamıştır.

Slide 28: 

Rekreasyon insanın öz benliğine uygun ve yapmaktan zevk aldığı bir faaliyete katılması ile monoton modern hayat ve yaşam kavgasının sıkıcı havasından sıyrılarak kendisini bulması ve kendi duygularına ortak olacak diğer insanlarla kaynaşarak zevk içinde sosyal bir kişilik kazanmasıdır

Slide 29: 

Rekreasyon serbest zamanda yapılır. Rekreasyonla kişi gönüllü olarak ve tamamen kendi arzusu ile katıldığı etkinliklerde bulunur. Rekreasyon faaliyeti kişisel ve toplumsal fayda sağlar.

Slide 30: 

Rekreasyon bölümü eğitim programının genel amacı; öğrencileri rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yetiştirmektir.

Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları: : 

Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları: Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler; Turizm alanında; Su sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü, Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü, Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.),

Slide 32: 

TEŞEKKÜRLER SABAHAT SÖYLEMEZ UŞAK SPOR LİSESİ REHBER ÖĞRETMENİ

authorStream Live Help