Tri Lieu bang hit tho

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Mũi có bên PHẢI và TRÁI, chúng ta hít thở bằng cả hai bên. Thực ra, hai bên rất KHÁC nhau. Bên PHẢI là MẶT TRỜI. BÊN TRÁI là MẶT TRĂNG. Nếu Bạn bị NHỨC ĐẦU, bịt bên Phải Thở Bên Trái, 05 phút sau thì Hết. Nếu Bạn bị MỆT TRÍ, bịt bên Trái Thở Bên Phải, 05 phút sau thấy Thư Thái. Bên Phải thuộc về Nóng. Bên Trái thuộc về Lạnh . Phần đông Phụ Nữ thở Bên Trái nên Họ trở nên dịu dàng nhanh hơn . Phần đông phái Nam thở bên Phải nhiều hơn, nên họ mau nóng nảy. Buổi sáng Bạn thức dậy, Lỗ mũi nào thở Nhanh hơn ??? Nếu Bên Trái thở nhanh hơn, Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bạn hãy bịt bên Trái, thở bên Phải , tức khắc Bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn liền . Nhấn Chuột Xem 03 Slides

Slide 2: 

Bạn tôi bị chứng nhức đầu kinh niên, thuốc thang cách nào cũng không khỏi, đi bác sĩ thường xuyên, uống thuốc giảm đau cũng nhiều , vô ích . Anh ta bịt lỗ mũi bên Phải, thở lỗ mũi Bên Trái . Một tuần sau thì hết nhức đầu . Anh ta tiếp tục Thở Bên Trái như thế luôn một tháng , khỏi dứt bệnh. Chúng tôi phỏng dịch theo Tài liệu Anh Ngữ dưới đây. Trong Tài liệu không nói rõ Nhức đầu kinh niên thở lỗ mũi trái 24/24 hoặc mỗi ngày bao lâu . Xin tùy nghi ứng dụng. Hãy thử xem sao . NGC.

Slide 3: 

BREATHING THERAPY The nose has a Left and a Right side. We use both to inhale and exhale. Actually they are different - You would be able to feel the difference : * The Right side represents the Sun. * The Left side represents the Moon. During a headache... try to close your Right nose and use your Left nose to breathe. In about 5 minutes, your headache will be gone ? If you feel tired, just reverse, close your Left nose and breathe through your Right nose. After a while, you will feel your mind is refreshed. Right side belongs to “hot”, so it gets heated up easily, Left side belongs to “cold”. Most females breathe with their Left noses, so they get “cooled off” faster. Most of the guys breathe with their Right noses, they get worked up. Do you notice the moment we wake up, which side breathes faster ? Left or Right ? If Left is faster, you will feel tired.So, close your Left nose and use your Right nose for breathing, you will get refreshed quickly.This can be taught to kids, but it is more effective when practiced by adults. My friend used to have bad headaches and was always visiting the doctor.There was this period when he suffered headache literally every night, unable to study.He took painkillers, did not work.He decided to try out the breathing therapy here : Closed his Right nose and breathed through his Left nose. In less than a week, his headaches were gone ! He continued the exercise for one month.This alternative natural therapy without medication is something that he has experienced. So, why not give it a try ? Con nghĩ tài liệu này tầm thường, không ngờ nó Dễ mà hay ghê. Khi nào con Nhức Đầu, lấy cục bông gòn nhét lỗ mũi bên Phải. Khi nào con bị mệt, lấy cục bông gòn nhét lỗ mũi bên Trái. Khỏe re con bò kéo xe.

authorStream Live Help