kinh vieng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KÍNH VIẾNG :

KÍNH VIẾNG KQ Trương Hữu Hạnh

PowerPoint Presentation:

Hết rồi, TỔ QUỐC với KHÔNG GIAN,

PowerPoint Presentation:

Tan mộng tung mây, chí đại bàng.

PowerPoint Presentation:

Thất thế thân trai đành bỏ xứ,

PowerPoint Presentation:

Sa cơ đời lính phải tan hàng.

PowerPoint Presentation:

Xuôi tay, hết khóc đời dâu bể,

PowerPoint Presentation:

Nhắm mắt, không buồn kiếp thế gian.

PowerPoint Presentation:

Một nén hương lòng xin kính viếng,

PowerPoint Presentation:

Chúc vui cõi TỊNH mãi bình an.

Thơ & thực hiện: KQ Hồ văn Hạp:

Thơ & thực hiện: KQ Hồ văn Hạp Hết rồi, TỔ QUỐC với KHÔNG GIAN, Tan mộng tung mây, chí đại bàng. Thất thế thân trai đành bỏ xứ, Sa cơ đời lính phải tan hàng. Xuôi tay, hết khóc đời dâu bể, Nhắm mắt, không buồn kiếp thế gian. Một nén hương lòng xin kính viếng, Chúc vui cõi TỊNH mãi bình an.

authorStream Live Help