Hop Doan Truc Thang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Hanh khuc "Hop Doan Truc Thang"

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

hợp đoàn trực thăng Nhạc và Lời : LÊ THỊ HOÀI NIỆM

PowerPoint Presentation:

Hợp đoàn Trực thăng đang hiên ngang băng ngàn gió sương Từ tiền đồn xa qua biên cương sa trường viễn phương Anh phi công hào hùng,bao gian nguy không ngại ngùng Vượt ngàn trùng,oai hùng trong quang vinh

PowerPoint Presentation:

Hợp đoàn Trực thăng gương hy sinh trong thời chiến chinh Lời thề nào phai khi thân trai vui đời chiến binh Anh phi công tài tình,bao gian nguy luôn rập rình Quên thân mình,đem an bình cho núi sông

PowerPoint Presentation:

ĐK : Anh ra đi sớm mai hồng Sương chưa tan trên cánh đồng Trong gió lộng,cánh quạt bay thay cánh thép Vượt không gian bao la Trong ráng hồng chiều tà Trực thăng về hợp đoàn tung cánh đàn chim

PowerPoint Presentation:

ĐK : Anh ra đi sớm mai hồng Sương chưa tan trên cánh đồng Trong gió lộng,cánh quạt bay thay cánh thép Vượt không gian bao la Trong ráng hồng chiều tà Trực thăng về hợp đoàn tung cánh đàn chim

PowerPoint Presentation:

Hợp đoàn Trực thăng xa quê hương luôn còn vấn vương Tình người hậu phương ươm trong tim bao niềm luyến thương Xưa phi công yêu phi bào,nay ly hương nên nghẹn ngào Vẫy tay chào TỔ QUỐC KHÔNG GIAN

PowerPoint Presentation:

Hợp đoàn Trực thăng đang hiên ngang băng ngàn gió sương Từ tiền đồn xa qua biên cương sa trường viễn phương Anh phi công hào hùng,bao gian nguy không ngại ngùng Vượt ngàn trùng,oai hùng trong quang vinh Hợp đoàn Trực thăng gương hy sinh trong thời chiến chinh Lời thề nào phai khi thân trai vui đời chiến binh Anh phi công tài tình,bao gian nguy luôn rập rình Quên thân mình,đem an bình cho núi sông ĐK : Anh ra đi sớm mai hồng Sương chưa tan trên cánh đồng Trong gió lộng,cánh quạt bay thay cánh thép Vượt không gian bao la .Trong ráng hồng chiều tà Trực thăng về hợp đoàn tung cánh đàn chim Hợp đoàn Trực thăng xa quê hương luôn còn vấn vương Tình người hậu phương ươm trong tim bao niềm luyến thương Xưa phi công yêu phi bào,nay ly hương nên nghẹn ngào Vẫy tay chào TỔ QUỐC KHÔNG GIAN hợp đoàn trực thăng

PowerPoint Presentation:

Hợp đoàn Trực thăng đang hiên ngang băng ngàn gió sương Từ tiền đồn xa qua biên cương sa trường viễn phương Anh phi công hào hùng,bao gian nguy không ngại ngùng Vượt ngàn trùng,oai hùng trong quang vinh

PowerPoint Presentation:

Hợp đoàn Trực thăng gương hy sinh trong thời chiến chinh Lời thè nào phai khi thân trai vui đời chiến binh Anh phi công tài tình,bao gian nguy luôn rập rình Quên thân mình,đem an bình cho núi sông

PowerPoint Presentation:

ĐK : Anh ra đi sớm mai hồng Sương chưa tan trên cánh đồng Trong gió lộng,cánh quạt bay thay cánh thép Vượt không gian bao la .Trong ráng hồng chiều tà Trực thăng về hợp đoàn tung cánh đàn chim

PowerPoint Presentation:

ĐK : Anh ra đi sớm mai hồng Sương chưa tan trên cánh đồng Trong gió lộng,cánh quạt bay thay cánh thép Vượt không gian bao la .Trong ráng hồng chiều tà Trực thăng về hợp đoàn tung cánh đàn chim

PowerPoint Presentation:

Xưa phi công yêu phi bào,nay ly hương nên nghẹn ngào Vẫy tay chào TỔ QUỐC KHÔNG GIAN

PowerPoint Presentation:

Xưa phi công yêu phi bào,nay ly hương nên nghẹn ngào Vẫy tay chào TỔ QUỐC KHÔNG GIAN

PowerPoint Presentation:

Nhạc và Lời : LÊ THỊ HOÀI NIỆM hợp đoàn trực thăng PPS : Đằng Phương 01.10.2010 Ảnh :Internet LÊ THỊ HOÀI NIỆM và Phu quân

authorStream Live Help