US invlovemnet in ww2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1: 

“Dysgu i Arwain ein Bywydau” Teitl: Beth oedd natur ymwneud America a faint o ran gymerodd hi, yn yr Ail Ryfel Byd? Sgil: Ymchwiliad Hanesyddol GCaD Cymru: UDA 1929 -1990 Credir bod pob delwedd/cartŵn yn eiddo cyhoeddus. Cafwyd llawer o’r delweddau o’r gwyddoniadur wikipedia ar y rhyngrwyd yn http://en.wikipedia.org

Beth yw hwn?: 

Beth yw hwn? Sut mae’n gysylltiedig ag ymwneud America â’r Ail Ryfel Byd? llun parthau cyhoeddus archifau’r Genedl: http://www.archives.gov

Slide3: 

Clipluniau trwy garedigrwydd www.ace-clipart.com

Ymwneud America â’r Ail Ryfel Byd.: 

Ymwneud America â’r Ail Ryfel Byd. Ymlaen i’r dasg Roliwch y llygoden dros y wlad mewn lliw i ddarganfod rhagor! Yr Eidal a’r Affrig. Ffrainc. Japan Hawäi Ynysoedd Midway. http://serc.carleton.edu/usingdata/nasaimages/index4.html

Pam aeth yr UD i mewn i’r Ail Ryfel Byd?: 

Pam aeth yr UD i mewn i’r Ail Ryfel Byd? Ym 1939 roedd America yn dal i fod yn isolationist, ond yn gweithredu polisi Les-fenthyca USS Shaw (DD-373) yn ffrwydro yn ystod ymosodiad y Japaneaid ar ‘Pearl Harbor.’ Gan ffotograffydd anhysbys, Rhagfyr 7, 1941 Corff Archifau a Chofnodion Cenedlaethol, Cofnodion Cyffredinol Adran y Llynges, 1798-1947 llun parthau cyhoeddus archifau’r Genedl: http://www.archives.gov Roedd Llynges Ymerodrol Japan wedi ymosod ar ‘Pearl Harbour’ ar fore’r 7fed o Ragfyr 7, 1941. Anelwyd yr ymosodiad annisgwyl ar ‘Pearl Harbour’, Oahu, Hawäi, at Fflyd Môr Tawel Llynges yr Unol Daleithiau a’i byddin amddiffyn Corfflu Awyr y Fyddin a Morluoedd. Roedd yr ymosodiad wedi dryllio neu ddinistrio deuddeg llong ryfel yr U.D. a 188 awyren, a lladd 2,403 o filwyr America a 68 o ddinasyddion. Nôl i’r map

Brwydr Midway ym 1942:: 

Brwydr Midway ym 1942: Trechwyd Llynges Japan gan luoedd awyr yr U.D. Roedd y fuddugoliaeth yn Midway wedi atal ymdrech fawr gan Japan i feddiannu ynysoedd Midway fel rhagarweiniad posibl ar gyfer ymosodiad ar Hawäi. Roedd llwyddiant yr ymgyrch wedi troi’r fantol o ran grym morwrol yn y Môr Tawel o blaid yr Unol Daleithiau. Llong awyrennau Japan yn cylchu i osgoi ymosodiad gan awyrenwyr yr Unol Daleithiau yn Midway, fel y’i gwelwyd o fomiwr B-17 America Llun parthau cyhoeddus o Lyfrgell y Gyngres http://memory.loc.gov Nôl i’r map

1942- 43: Llwyddiannau yng Ngogledd Affrica a’r Eidal.: 

1942- 43: Llwyddiannau yng Ngogledd Affrica a’r Eidal. Bu lluoedd yr UD o gymorth i Brydain i orchfygu’r Natsïaid yng Ngogledd Affrica a’i helpu i ymosod ar Yr Eidal, gan beri i’r arweinydd Ffasgaidd, Mussolini, ddianc. llun parthau cyhoeddus archifau’r Genedl: http://www.archives.gov Nôl i’r map

1944: glaniadau Dydd D. : 

1944: glaniadau Dydd D. Glaniodd lluoedd y Cynghreiriaid yn Ffrainc, a dechrau symud ymlaen yn araf ar draws Ffrainc tuag at Yr Almaen. 25ain Awst 1944 lluoedd y Cynghreiriaid yn adennill Paris. llun parthau cyhoeddus archifau’r Genedl: http://www.archives.gov Nôl i’r map

UD yn defnyddio’r bom atomig ar ddinasoedd Japan Hiroshima Nagasaki.: 

UD yn defnyddio’r bom atomig ar ddinasoedd Japan Hiroshima Nagasaki. Awst 1945, roedd America wedi bod yn bomio Japan ac eto roedd y Japaneaid yn gwrthod ildio. Gorchmynnodd Arlywydd Truman y dylid gollwng 2 fom atomig ar 2 ddinas yn Japan (Hiroshima a Nagasaki). Lladdwyd cyfanswm o 115,000 o ddinasyddion Japan gan y 2 fom yma. llun parthau cyhoeddus archifau’r Genedl: http://www.archives.gov Nôl i’r map

Slide10: 

Oedd cyfiawnhad dros ollwng y Bom Atomig? O blaid Yn erbyn Mewn parau, defnyddiwch y wybodaeth o’r daflen waith barod, i drafod a oedd cyfiawnhad dros ddefnyddio’r Bom Atomig neu beidio yn eich tyb chi?

authorStream Live Help