Քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրներ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրներ:

Ք աղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրներ Խալաթյան Դավիթ

PowerPoint Presentation:

Թեև հսկայական է երկրագնդի ջրային զանգվածը  ( 1.4մլրդ խկմ), սակայն դրա մեծմասը աղի է պիտանելի չէ մարդու կողմից օգտագործման համար: Քաղցրահամ ջրիպաշարները կազմում են ողջ ջրային զանգվածի 2.5%-ը, ընդ որում դրա միայն մի մասն էպիտանի խմելու համար: Քաղցրահամ  ջուրն աշխարհում  աստիճանաբար ձեռք   է բերում կարևոր ռազմավարական նշանակություն   և միջազգային հարաբերություններում դառնում է լուրջ քաղաքական գործոն:

PowerPoint Presentation:

 Թեպետ այդ ռեսուրսը համարվում էվերականգնվող, բայց նրա պաշարներն արդեն դասվում ենսպառվող ռեսուրսների շարքին, որովհետև գնալով ավելիշատ են աղտոտվում և կորցնում իրենց պիտանելիությունը,մեծանում են նրա օգտագործման ծավալները, թուլանում  էվերարտադրությունը: Քաղցրահամ ջուրը սահմանափակ և խոցելի ռեսուրս է: Երկրագնդի  ցամաքում ջրային պաշարները չափազանցանհավասար են բաշխված :

PowerPoint Presentation:

: Համաձայն որոշուսումնասիրությունների, զարգացող երկրներում մեկ մլրդմարդ զրկված է մաքուր ջուր օգտագործելուհնարավորությունից, իսկ աշխարհի բնակչության 20տոկոսը զգում է նրա անբավարարությունը: ՆերկայումսՊարսից ծոցի արաբական երկրներում մեկ լիտր հումնավթի փոխանակումը մեկ լիտր ջրի հետ համարվում էշահավետ գործարք:

PowerPoint Presentation:

Ջրի անբավարարությամբ են տառապում Հյուսիսային Աֆրիկայի,Մերձավոր արևելքի, Ասիայի երկրները: Ջուրը վճռորոշ սահմանափակող գործոն էդարձել Հարավային Աֆրիկայի զարգացման համար: Հսկայական քանակի ջուր էօգտագործում Եվրոպան:    Քաղցրահամ ջրերի հետագա դեֆիցիտը չխորացնելուհամար անհրաժեշտ է բարձրացնել նրա օգտագործմանարդյունավետությունը:

PowerPoint Presentation:

Բնության վրա ներգործողմարդածին մյուս գործոնների հետ միասին քաղցրահամջուրը հետզհետե դառնում է կայուն զարգացմանռազմավարության իրականացմանը խանգարող վճռորոշգործոն: Միանգամայն ընդունելի է, որ 21-րդ դարումքաղցրահամ ջուրը եւ ոչ թե նավթը կդառնա Երկրիգլխավոր ռազմավարական ռեսուրսը: ՄԱԿ-ի զեկույցումնշվում է, որ ջրի անբավարարության մշտական աճը կարող է վերածվել ավելի սուրհիմնախնդրի, քան գլոբալ տաքացումը: Ըստ որոշ կանխատեսումների, 2050թվականին 50 երկրներում ջրի անբավարարությունից կտառապի 3 մլրդ մարդ:

PowerPoint Presentation:

Ենթադրվում է, որ արդեն 2050թ. հասարակածային գոտում կբնակվի երկրագնդիբնակչության 1/3-ը, որը զգալիորեն կբարձրացնի էկոլոգիական լարվածություննաշխարհում: Աֆրիկայում եւ Մերձավոր արեւելքում ջրի հարցն արդեն սրված է ևպատճառ է հանդիսանում ոչ միայն հետամնացության եւ աղքատության, այլևքաղաքական անկայունության, էթնիկական եւ միջպետական կոնֆլիկտների:Եգիպտոսը, Սուդանը եւ Եթովպիան մշտապես թշնամանքի մեջ են Նեղոսի ջրերիհամար: Այդպիսի խնդիր կա պաղեստինցիների եւ հրեաների միջեւ Հորդանանի ջրերի,Թուրքիայի եւ Իրաքի միջեւ՝ Տիգրիս գետի ջրերի, Թուրքիայի եւ Սիրիայի միջեւ՝Եփրատի ջրերի, Հնդկաստանի եւ Բանգլադեշի միջեւ՝ Գանգես գետի հոսքի համար: 

authorStream Live Help