El Planeta Terra

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

El Planeta Terra:

El Planeta Terra

El nostre planeta: La Terra:

El nostre planeta: La Terra Ja saps que per orientar-nos solem utilitzar els punts cardinals: nord, sud, est i oest. Però per poder localitzar un lloc sobre la superfície de la Terra amb exactitud, es van inventar, ja fa molt temps, unes línies imaginàries: l'eix de la Terra, l'equador, els paral·lels i els meridians.

En primer lloc, es va representar una línia imaginària que passa pel centre de la Terra i al voltant de la qual gira el planeta: és l'eix de la Terra. Als extrems de l'eix de la Terra hi trobem els pols: el pol nord i el pol sud.:

En primer lloc, es va representar una línia imaginària que passa pel centre de la Terra i al voltant de la qual gira el planeta: és l'eix de la Terra. Als extrems de l'eix de la Terra hi trobem els pols: el pol nord i el pol sud.

PowerPoint Presentation:

També s'hi va traçar un gran cercle, l' equador , que divideix la Terra en dues meitats, anomenades hemisferis.                                                                                                                  Hi ha dos hemisferis: l' hemisferi nord , on hi ha el pol nord, i l' hemisferi sud , on hi ha el pol sud.

PowerPoint Presentation:

Així mateix, es van imaginar uns cercles paral·lels . Cada paral·lel està situat a una certa distància de l'equador. Aquesta distància s'anomena latitud . Hi ha 90 paral·lels a l'hemisferi nord i 90 a l'hemisferi sud.

PowerPoint Presentation:

Finalment, hi ha uns semicercles que tallen la Terra passant pel pol nord i pel pol sud. S'anomenen meridians. Per ordenar els meridians es va escollir un meridià 0º, el de Greenwich . Tots els altres meridians estan situats a una certa distància d'aquest. Aquesta distància és la longitud . Hi ha 180 meridians a l'est de Greenwich i 180 a l'oest.

PowerPoint Presentation:

Només les persones que viatgen a l'espai poden veure tota la Terra sencera. La resta hem de recórrer a representacions del planeta. La més fidel és el globus terraqüi , una esfera sobre la qual hi ha dibuixat el perfil dels continents, el blau dels mars o les fronteres entre països.

PowerPoint Presentation:

Ara bé, per a representar la Terra, normalment s'utilitzen els mapes , que són una representació plana de la superfície terrestre.

Oceans i continents:

Oceans i continents La superfície terrestre està formada per un conjunt de terres i d' aigua . Aquelles àrees en què l'escorça terrestre resta oculta sota l'aigua reben el nom d'o ceans i mars . Les terres emergents reben el nom de continents .

PowerPoint Presentation:

Hi ha cinc grans oceans que ocupen gairebé les tres quartes parts de la superfície de la Terra. De més extensió a menys, aquests oceans són: l'oceà Pacífic , l'oceà Atlàntic , l'oceà Índic , l'oceà Glacial Àrtic i l'oceà Glacial Antàrtic . A més, hi ha molts mars o extensions d'aigua tan extenses com els oceans que completen els espais marins.

PowerPoint Presentation:

Les terres s'agrupen en grans zones, que reben el nom de continents. Hi ha sis grans continents: - El més gran de tots és Àsia. - Gairebé amb la mateixa extensió hi ha Amèrica . - Després vénen Àfrica i l' Antàrtida . - Més petit és el continent on es troba Catalunya, Europa. - Per acabar, hi ha Oceania , un conjunt d'illes.

Zones climàtiques de la Terra:

Zones climàtiques de la Terra Les condicions climàtiques també són molt diverses en el conjunt del planeta. Hi ha zones on el clima és molt hostil, com els deserts, les selves, les zones d'alta muntanya o les zones de neu perpètua. En aquests llocs no hi viu gaire gent.

PowerPoint Presentation:

La zona temperada de la Terra , situada entre els tròpics i els cercles polars és la que té el clima més favorable per al poblament humà. En aquesta àrea, i sobretot a l'hemisferi nord, és on viu la majoria dels habitants de la Terra.

Perquè som al Planeta Blau?:

Perquè som al Planeta Blau? A la dècada dels anys seixanta, en què els astronautes van fer els primers viatges per l'espai, van descriure la Terra com una esfera on predominava el color blau. Des de llavors se l'anomena el Planeta Blau . No hi ha cap més planeta que tingui aquest color, que li confereix l'existència de l'atmosfera perquè l'aire en gran quantitats adquireix un color blavós. Si observes el gràfic hi veuràs que una bona part de la superfície del planeta és aigua. Però la denominació de Planeta Blau que rep la Terra no prové de la gran quantitat d'aigua, sinó del color blavós de l'armosfera.

authorStream Live Help