Karapatang-ng-Batang-Pilipino

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

10 Karapatan ng Bawat Batang Pilipino

Slide13:

Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad . Magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga . Manirahan sa payaya at tahimik na lugar . Magkaroon ng sapat na pagkain , malusog at aktibong katawan Mabigyan ng sapat na edukasyon . Mapaunlad ang aking kakayahan . Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang . Mabigyan ng proteksyon laban sa pang- aabuso , panganib at karahasan Maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan . Makapagpahayag ng sariling pananaw

authorStream Live Help