(Lithuania Part 2) CCN Business Presentation

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Part 2 of 2 CCN Verslo Planas

PowerPoint Presentation:

UŽDARBIO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS BUVO ĮDĖTOS VISO S PASTANGOS TIKSLAUS ŠIO PROJEKTO IR JO POTENCIALO PRISTATYMUI P ATEIKTI . NĖRA JOKIOS GARANTIJOS, KAD NAUDODAMI CCN METODUS, IDĖJAS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ JŪS UŽDIRBSITE. PAVYZDŽIAI ŠIOJE PREZENTACIJOJE NETURI BŪTI IŠAIŠKINAMI KAIP PAŽADAS AR UŽDARBIO GARANTIJOS. UŽDARBIO POTENCIALAS PRIKLAUSO NUO ASMENŲ KAIP JIE PASINAUDOS ŠIAME PUSLAPYJE PATEIKTA INFORMACIJA, IDĖJOMIS IR METODAIS. MES NETURIME TIKSLO PATEIKTI TAI KAIP SCHEMĄ PRATURTĖJIMUI. JŪSŲ SĖKMĖS LYGIS, SIEKIANT ŠIAME PUSLAPYJE PATEIKTŲ REZULTATŲ, PRIKLAUSO NUO TO, KIEK LAIKO JŪS SKIRSITE MINĖTOMS IDĖJOMS IR METODAMS, NUO JŪSŲ FINANSŲ, ŽINIŲ IR ĮVAIRIŲ GEBĖJIMŲ. KADANGI ŠIE VEIKSNIAI YRA SKIRTINGI KIEKVIENAM ASMENIUI, MES NEGALIME GARANTUOTI JŪSŲ SĖKMĖS AR PAJAMŲ LYGIO. MES NESAME ATSAKINGI UŽ BET KOKIUS JŪSŲ VEIKSMUS. ŠIO PRISTATYMO MEDŽIAGOJE GALI BŪTI TEIGINIŲ APIE ATEITĮ, KURIE YRA MŪSŲ LŪKESČIAI AR SPĖJIMAI APIE ATEITIES ĮVYKIUS. JŪS GALITE IDENTIFIKUOTI ŠIUOS PAREIŠKIMUS DĖL TO, KAD JUOSE NESILAIKOMA GRIEŽTAI PRAEITIES AR DABARTIES FAKTŲ. JUOSE NAUDOJAMI TOKIE ŽODŽIAI, KAIP NUMATYTI, SĄMATA, NUMATOMAS, PROJEKTAS, KETINTI, PLANUOTI, TIKĖTI IR DAR KITI ŽODŽIAI IR PANAŠIŲ REIKŠMIŲ TERMINAI, SUSIJĘ SU GALIMO UŽDARBIO AR FINANSINĖS VEIKLOS ARAŠYMU. BET KOKIE PAREIŠKIMAI, NUKREIPTI Į ATEITĮ ČIA , AR BET KOKIOJE KITOJE MŪSŲ PARDAVIMO MEDŽIAGOJE YRA PAREMTI MŪSŲ NUOMONE APIE UŽDARBIO POTENCIALĄ. DAUGELIS VEIKSNIŲ BUS SVARBŪS, NUSTATANT JŪSŲ FAKTINIUS REZULTATUS IR NĖRA GARANTIJŲ, KAD JŪS PASIEKSITE PANAŠIŲ Į MŪSŲ AR KIENO KITO REZULTATŲ, IŠ TIKRŲJŲ NĖRA JOKIŲ GARANTIJŲ, KAD JŪS NEPASIEKSITE JOKIŲ REZULTATŲ IŠ MŪSŲ MEDŽIAGOJE PATEIKTŲ IDĖJŲ IR METODŲ.

PowerPoint Presentation:

?

PowerPoint Presentation:

Būti pakviestam CCN nario Registuotis internetu Pasirinkti a. eCo-Prisijungęs Narys, tik Paketas b. eCo-Partneris, 1Ha c. eCo Pro, 3 Ha Pasirinkite prioritetą- aktyvaus verslo kūrėjo ar pasaulinių pajamų gavėjo Naudokite asmeninę CCN svetainę kitų pakvietimui 5 Pagrindiniai Žingsniai tam, kad pradėti!

PowerPoint Presentation:

Naudokite Mūsų Kortelę saugant Pasaulio Miškus CCN yra viena pirmųjų Socialinės rinkodaros tinklų pasaulyje, pradėjusi 'pasaulio Miškų saugojimo' programą. Kiekvienu CCN MasterCard kortelės perbraukimu jūs prisidėsite prie pasaulio miško hektarų saugojimo CCN projektų zonose. MasterCard ® Į 30AUD$ Prisijungusio Nario Paketą įeina Debetinė MasterCard® kortelė CCN Nario Prisijungimas 30AUD$ Piniginis Atlygis Nuolaidoms

PowerPoint Presentation:

Paketai 3Ha "Saugojimo" Sertifikatas: įeina- 30PCU's easmo Loto kainomis, kuriuos galima iškeisti į eCo Pinigai Kelionėms 525AUD$ ir 525 AUD $ Pinigai Nuolaidoms 90 dienų narystė CCN Kelionės: vertė 150$ CCN Mažmeninko Tinklalapio su internetine prekyba Pirkėjas eCo Prisijungusio Nario Paketo vertė 30AUD$, įskaitant MasterCard Viso Mažmeninė Vertė 1980.oo$ 3Ha "Saugojimo" Sertifikatas: įeina- 10PCU's easmo Lot'o kainomis, kuriuos galima iškeisti į eCo Pinigai Kelionėms 225 AUD $ ir 225 AUD $ Pinigai Nuolaidoms 90 dienų narystė CCN kelionės: vertė 150$ CCN Mažmeninko Tinklalapio su internetine prekyba Pirkėjas eCo Prisijungusio Nario Paketo vertė 30AUD$, įskaitant MasterCard Viso Mažmeninė Vertė 880.oo $ Max Potencialios Pajamos Min Pot encialios Pajamos

PowerPoint Presentation:

I Lot ’ as He ktarai Kiekvieno kaina Lot ’ as Hektarai Kiekvieno kaina 1 50,000 6 100,000 $140.00 2 50,000 7 100,000 $160.00 3 100,000 8 100,000 $180.00 4 200,000 9 50,000 $190.00 5 200,000 $120.00 10 50,000 $200.00 PARDUOTA PARDUOTA PARDUOTA 1 Milijonas Hektarų Saugojimui Už kiekvieną papildomą jūsų remiamą hektarą jūs gausite po 10 PCU( liet. Projekto Saugojimo Vienetą). PARDUOTA Vienas hektaras=2,47 akrai Initial Member Offer, sutr.: IMO (liet. Pradinis Nario Pasiūlymas):

PowerPoint Presentation:

Remti Daugiau Nei 1 Hektarą(Ha) Kada jūs remiate papildomus Saugomus Hektarus, Premijos Apimties Vienetai(PAV) yra skiriami jūsų komandai pasirinktinai, siekiant padėti uždirbti daugiau IMO Lot ’ai Rėmėjas BV Awarded per Ha Rėmėjas Skiriami PAV už Ha Lot ’ai nuo 5 iki 7 Nuo 1 Ha iki 49 Ha 10 PAV 50 Ha + 30 PAV Lots ’ai nuo 8 t iki 10 Nuo 1 Ha iki 49 Ha 10 PAV 50 Ha + 40 PAV

PowerPoint Presentation:

Momentiniai pinigai už asmeniškai parduotus produktus Sumokėta nuo visų jūsų komandos pardavimų Moka iki 15% nuo jūsų asmeniškai rekomenduotų narių Multi-Match pajamų Pagrįsta jūsų remiamais hektarais Pajamų Srautai 1 2 3 4 5 Kvalifikuojantis Vadovais, Direktoriais ir Pasauliniais Ambasadoriais padalinami 2% nuo visų CCN PAV

PowerPoint Presentation:

Vienkartinės Premijos: 1 -as Pajamų Srautas Uždarbis nuo dviejų Lygių, pagrįstų PAV(Premijos Apimties Vienetas). Visos Premijos mokamos AUD. 10$ nuo Partnerio Paketų 30$ nuo eCo-Pro Paketų 15$ nuo Partnerio Paketų 45$ nuo eCo-Pro Paketų 30$ Prisisjungusiojo Nario Paketo Nariai gali uždirbti pajamas iš 1 pajamų srauto ir tie pinigai mokami tiesiogiai į jų Produktų Pirkimų Sąskaitą .

PowerPoint Presentation:

Karjeros Pajamos Multi Match Pajamos "( 20 eCo Pro Pardavimų) 2,000 $ Multi Match kasdiena, Automobiliui 1,000$, kas mėnesį." ( 15 eCo Pro Pardavimų) 1,500$ Multi Match kasdiena, Automobiliui iki 750$, 3-čias Verslo Centras . ( 10 eCo Pro Pardavimų) 1,500$ Multi Match kasdiena, Automobiliui iki 500$, 2-as Verslo Centras ( 8 eCo Pro Sales) $800 Daily Multi Match ( 6 eCo Pro Sales) $600 Daily Multi Match ( 4 eCo Pro Sales) $300 Daily Multi Match ( 2 eCo Pro Sales) $200 Daily Multi Match $100 Daily Multi Match

PowerPoint Presentation:

L ucy Leon Lawrence L oren L orenzo Ronald Renee Roslyn Raymond Roxanne 300 PAV 400 PAV 50 $ Skaičiuojama ir Mokama Kiekvieną Dieną 2-as Pajamų Srautas Multi Match Pajamos Pirma Komanda Antra Komanda Kad uždirbtumėte Multi-Match pajamas jūs turite padaryti 2 asmeninius pardavimus: 1 Kairėje ir 1 Dešinėje

PowerPoint Presentation:

Reikalingas tiesiogiai parduotų eCo-Pro paketų skaičius tam, kad uždirbtumėte % nuo jūsų Komandos Multi-Match Pajamų 15 Pardavimų + 15% 12 Pardavimų 12% 9 Pardavimų 9% 6 Pardavimų 6% 3 Pardavimų 3% Skaičiuojama ir išmokama kiekvieną dieną už praėjusios dienos Multi-Match. Komandos Plėtros Premija 3-čias Pajamų Srautas

Skaičiavimas :

Skaičiavimas Pam uždirbtos Pajamos2 = $1000 Samas uždirbs 10% 1,000 $ = 100 $ Jūs uždirbsite 5% nuo Pam = 50$ Samo uždirbtos Pajamos2 = $1000 Jūs uždirbsite 15% nuo 1,000$ =150 $ Uždarbis yra pagrįstas jūsų po jumis esančios linijos MultiMatch pajamomis 2 Jūs galite uždirbti skirtumą tarp jūsų ir visų kitų jūsų grupės narių. Pavyzdys: Komandos Plėtros Premija 3-čias Pajamų Srautas

PowerPoint Presentation:

PASAULINĖS LYDERYSTĖS PREMIJA 2% nuo Pardavimų PAV yra skiriama į Pasaulinę Sąskaitą. Jei per mėnesį PAV = 200,000 $ ir yra išleisti 500 Pasaulinės Lyderystės Taškų visiems reikalavimus įvykdžiusiems nariams. Jeigu jūs turite 5 taškus per mėnesį, jūs gausite (200,000 $/ 500) =400$ už tašką= 5 x 400 $ = 2,000 AUD$ 4- tas Pajamų Srautas Jums skiriami Taškai nuo kiekvieno Vadovo, Direktoriaus, Pasaulinio Lyderio ar eCo-Pro Pasiekusiųjų 20 eCo Pro jūsų pirmuosiuose 2 Lygiuose. Jūs esate EE uždirba 1 point ED uždirba 2 Points EGA uždirba 3 Points eCo-Pro20 (n ulis ) Lygis 1 1 Taškas 3 Taškai 5 Taškai 2 Taškai L ygis 2 1 Taškas 2 Taškai 3 Taškai 1 Taškas

PowerPoint Presentation:

Pirkti Produktus kad Apsaugoti Daugiau Hektarų. ECO RINKA PE LNAS ACCUMULATING Saugomi Hektarai kuria dienos pajamas SAUGOMI/ REMIAMI 50 HEKTARŲ 70% 30% į Mažmeninės Prekybos Sąskaitą eCo - PREMIJA 50 Hektarų x 120$ = 6,000$ 5-as Pajamų Srautas 70% į grynųjų pinigų sąskaitą $6500 $7000 $7500 $8000 $8,500 Dienos Lyderystės eCo Premijos Mokama už Saugomų Hektarų Pardavimus. Tikslinis 1% nėra garantuojamas.

PowerPoint Presentation:

$20.9951 $19.5587 $18.7560 $17.4480 $17,2230 $15.4418 $15,4410 $10.4455 $24.9990 $24.5702 $23.9507 $23.7865 $22.7756 $22.7755 $21.8899 $21.3375 ECO RINKA Narių Co-OP: Pirkimo/ Pardavimo Platforma Būdas kaip Nariams įsigyti IMO iki 25$ea/250$ už Ha Vėl pirkti kai IMO platforma bus atidaryta arba iki kol bus išparduotas 10 Lot'as .

PowerPoint Presentation:

Premijų Pajamų Srautai eCo Premijos yra taip pat finansuojamos CCN Verslų CCN Verslai

PowerPoint Presentation:

CCN Aktyvumo Reikalavimų Pasirinkimai: 1. Uždirbti tinklo pajamas kiekvieną mėnesį Jums reikia 1 naujo arba ankstesnio Aktyvumo Taško iš, pavyzdžiui: Asmeninio eCo-Pro pardavimo. Uždirbti eCo Premijas kiekvieną dieną. Jums reikia 1 naujo arba anksčiau sukaupto Aktyvumo Taško iš, pavyzdžiui: Asmeninio IMO pardavimo. "CCN turi automatinę sistemą, kuri padės jums išlaikyti aktyvumą " Aktyvumo Reiklavimai

PowerPoint Presentation:

?

PowerPoint Presentation:

Bet gauti apmokėjimą už tai yra dar geriau! Mes manome, kad miškų saugojimas yra puiki idėja…

authorStream Live Help