(Latvian Part 1) CCN Business Presentation

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Iepazīšanās ar CCN Saglabāsim mežus pasaules 1.daļa no 2

PowerPoint Presentation:

LIELAS problēmas Klimata izmaiņas Lietus mežu mežizstrāde un zemes degradācija CO2 un siltumnīcas gāzes lielā koncentrācija atmosfērā Pārmērīgs ūdens un enerģijas patēriņš Atkritumu veidošana un to zems pārstrādes līmenis Eksponenciāls cilvēces populācijas pieaugums Neilgtspējīgs resursu patēriņa pieaugums

PowerPoint Presentation:

Millions of Hectares Destroyed Everyday Just Google deforestation and you will be shocked. Let us show you how you can get paid to save the forests ...

PowerPoint Presentation:

Kāpēc meži ir tik svarīgi? Tie saglabā ūdens, regulē nokrišņus un nodrošina mājokli vairāk nekā pusei planētas floras un faunas pārstāvjiem Tajos atrodas miljoni bioloģiski-aktīvo komponenšu, kuras ir nenovērtējams Zemes dabas ieguvums Tie nodrošina ļoti svarīgus ekosistēmas pakalpojumus visai pasaulei Tos vēl sauc par Zemes plaušām. Katru gadu miljardi dolāru tiek virzīti jaunattīstības valstīm lai apstādinātu lietus mežu iznīcināšanu, tīrās enerģijas ieguvei un lai adoptēties klimatiskām izmaiņām.

PowerPoint Presentation:

Kas ir CCN ? CCN nodibināja Campbell Scott un Ermiio Kotlar lai rastu veidu stimulēt cilvēkus visā pasaulē iesaistīties planētas paša būtiska labuma - mūsu lietus mežu un mežu teritoriju - saglabāšanā. Campbell Scott Erminio Kotlar Uzsākot darbu 2011.g. janvārī, šobrīd CCN darbojās jau vairāk nekā 120 valstīs, ieskaitot Austrāliju, Slovēniju, Slovākiju, Itāliju, Šveici un Kolumbiju… Carbon Central Network ir Austrālijas uzņēmums ar galveno mītni, Adelaidē, Dienvidu Austrālijā.

PowerPoint Presentation:

Ko tieši CCN dara? CCN piesaista fondus visā pasaulē lai saglabātu gan lielus gan arī mazus mežus realizējot akreditētus un apstiprinātus "zaļos" projektus. CCN fokusējās uz cilvēku veselību un labklājību, floras un faunas daudzveidīgumu, kā arī uz augsnes, ūdens un gaisa kvalitāti. CCN iesaista dalībniekus lielo mežu teritoriju aizsardzībai, ļāujot caur to tiem nopelnīt. Tas nodrošina ilgtspējību šiem ļoti svarīgiem zaļiem projektiem. CCN aizsargā lielas lietus mežu un mežu teritorijas lai pēc tam, strādājot kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem, valdībām, palīdzētu, pielietojot kompānijas unikālu Hektāru Konservēšanas sistēmu, aizsargāt mežus.

PowerPoint Presentation:

Lietojiet mūsu karti lai saglabātu pasaules mežus! Ar katru CCN MasterCard kartes zvēlienu jūs palīdzāt saglabāt mežu hektārus CCN projektu teritorijās. CCN Priekšapmaksas karte Baudiet zemas izmitināšanas cenas visā pasaulē, kuras tagad ir pieejamas Jums un Jūsu ģimenei Kad Jūs pievienojaties CCN, Jūs varat saņemt līdz pat $525 AUD Ceļojumu Naudas kas vēl vairāk samazina šīs cenas. CCN Ceļojumi Padariet savus ceļojuma sapņus par realitāti!

PowerPoint Presentation:

Kas ir Partneri

PowerPoint Presentation:

LEMCO komanda Dr. Ivan Guevara - LEMCO izpilddirektors Dr. Guevara ir divu firmu - Land Economics Management Consultants un LEMCO Investments Limited - dibinātājs un izpilddirektors. Viņš ir gan Lielbritānijas, gan Kolumbijas pilsonis. Sertificēts jurists, Dr.Guevara ir solīda akadēmiskā izglītība, kuru apliecina zvērinātā advokāta grāds, kā arī citi grādi (kopā 6) finanšu un starptautiskajā uzņēmējdarbības jomās. Rachael Hannay - BA, MA Rachael specializācija ir sociālā antropoloģija, kā arī kopienu dabīgo resursu pārvaldība. Viņai ir bakalaura grāds sociālajā antropoloģijā (Kenta Universitāte) un maģistra grāds Ilgtspējīgā attīstībā un ātrās palīdzības praksē (Oksforda Brūka Universitāte). Angélica Beltrán - BA, MA, Inž Angelica ir sertificēts mežsaimniecības inženieris (Distritat Francisco Jose de Caldas Universitāte Bogotā) ar lielu pieredzi mežniecības projektu pārvaldībā un plānu strukturēšanā.

PowerPoint Presentation:

Andrés Huby - BA, MA Andrés ir eksperts starptautisko finanšu, korporatīvo finanšu un konkrēti oglekļa finanšu modeļu (konkrēti to piemērojamību mežsaimniecībai un virszemes ogļekliem) jautājumos. Ir dzimis Peru, kur arī ir saņēmis bakalaura grādu ekonomikā. Savu izglītību ir turpinājis prestižajā John Hopkinsa ( Washington D.C, ASV ), kur ir saņēmis maģistra grādi starptautiskajā ekonomikā. María Adelaida Fernández Muñoz - BA, MA Mariai ir padziļinātā interese ekosistēmu un mežu ekoloģijas jautājumiem. Savu pirmo grādu ekonomikā viņa ieguva Los Andes Universitātē Bogotā. Viņai ir arī divi maģistra grādi - "Vides un dabas resursu ekonomika" (Kolumbija) un "Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā attīstība" (Francija) Iván Alfonso Velásquez Rueda – BA Iván ir projektu koordinators. Viņš ir pieredzējošs mežniecības inženieris (pabeidzis Francisco Jose de Caldas Universitāti Bogotā) ar programmu izstrādes un ieviešanas ekspertīzi. Ivanam arī ir pieredze konservēšanas projektu objektu izpētē, kā arī ilgtspējas dabas resursu it īpaši lietus mežu izmantošanā .

PowerPoint Presentation:

Universidad Distrital - Francisco José de Caldas Stratēģiskais partneris zinātniskās informācijas iegūšanai. Piekļuve augstās klases profesionāļiem, kuri atbalsta informācijas analīzi mūsu mežniecības projektiem. Tika parakstīts sadarbības līgums. Universidad Distrital, Bogotá

PowerPoint Presentation:

Tierra Una ir zinātniskā nevalstiskā organizācija, kura specializējas sociālās transformācijas un kopienu attīstības jautājumos. Tierra Una ir parakstījusi līgumu ar LEMCO lai atbildētu par CCBA datu savākšanu un praktisku darbu ar kopienām. Tierra Una Pakalpojumu līgums

PowerPoint Presentation:

CCN mērķis ir konservēšanas projekti visā pasaulē • Australia • Asia • Africa • America

PowerPoint Presentation:

Philippines Papua New Guinea – 175,500 Ha Australia – 1.4 million Ha Colombia – 4 million Ha Brazil – 1 million Ha CCN 2012.gada projekti

Filipīnu mangrovju konservēšanas projekti:

Mangrovju meži ir bioloģiskās daudzveidības karstvietas, tie nodrošina vērtīgas ekoloģiskās funkcijas, un tām esot liela oglekļā uzkrāšanas kapacitāte. Tika paveikts priekšizpētes novērtējums lai izvērtētu mežu atjaonošanas projekta iespējamību Butuán apgabalā (ziemeļu Mindanao). Ir paveikti projekta priekšizpētes darbi lai izvērtētu Mindanao mežniecības oglekļa projekta iespējamību. Filipīnu mangrovju konservēšanas projekti

Filipīnas Kudrāji Agusan Marsh teritorijā:

Filipīnas Kudrāji Agusan Marsh teritorijā Agusan Marsh teritorija atrodas ziemeļu austrumos no Mindanao. Kudrāji ir mitrāju ekosistēmas, kur organisko vielu izveide pārsniedz sadalīšano,s veidojot lielus uzkrājumus. Kūdrājs aizņem tikai 3% no visas zemes platības, bet tajā glabājas 30% no augsnē esošā oglekļa (karbona) Ir parakstīts nodomu protokols par 4,200 hektāru dabīgā kūdrāja saglabāšanu.

Papua Jaunā Gvineja, Agitana meži:

Papua Jaunā Gvineja, Agitana meži CCN sadarbojas ar Gavari Land Group Inc., kura apvieno ap 60 zemes īpašnieku grupu. Projekta īstenošanas rezultātā CCN izveidos papildus 1,180 pilnās slodzes darba vietu. 87% no zemes teritorijas aizņem neaizskārtais mežs. Tas ir 175,572 hektaru vai 1,755 kvadrātu kilometri. Uz zemes teritorijas, par kuru ar zemes īpašnieku grupu ir parakstīts zemas pārvaldības līgums, notiek konservēšanas projektu priekšizpētes darbi. Zemes konservēšanas projekts

Austrālijas lietus meži un mežu teritorijas:

Austrālijas lietus meži un mežu teritorijas Iespējas palielināt zemes ilgtspējīgāku izmantošanu, adoptēties klimatiskām izmaiņām un oglekļa lauksaimniecībai: Koku stādīšanu uz lauksaimniecības zemes Aizsargājot esošus meža zemas gabalus Tiks izvērtētas zemes iespējas piesaistīt un uzkrāt oglekli; zemes teritorijas būs pieejamas zemes konservēšanas sponsorēšanas programmām, kā arī oglekļa emisijas kompensēšanai. Map source: ABARES

8 Zemes konservēšanas projekti Austrālijā:

Zemes konservēšanas projekti, ieskaitot mežu atjaunošanu, apmežošanu un ilgtspējīgu koku stādīšanu. Zemes apsaimniekošanas līgumi ir pienācīgi noformēti. 8 Zemes konservēšanas projekti Austrālijā

Kolumbijas province Choco:

Kolumbijas province Choco Katru gadu zaudē vairāk nekā 200,000 ha mežu dēļ soju, kukurūzas un palmu eļļas plāntācijām. Partnerība ar LEMCO lai izveidotu investīciju iespējas caur mežu konservēšanas projektiem. Šobrīd 1.2 miljoni hektāru ir aizsargāti. Sadalīti vairākos projektos - katrs aptuveni 400,000 ha liels. Projektu teritorijās dzīvo 16 kopienas, no tām - 14 aborigēni un 2 - Āfrikas pēcnācēji - kopskaitā ap 21,000 cilvēku.

PowerPoint Presentation:

Koncessijas projekts Castana apgabalā, Perū. Projekts aptver 291,000 hektāru lielu platību. LEMCO ir parakstījis līgumu ar projekta izstrādātājiem Peru Madre de Dios provincē par projekta pārvaldību un finansu atbalstu. Šī teritorija ir uzskatīta kā bagātāka un daudzveidīgāka visā Peru. Teritorijai ir augsti meža iznīcināšanas draudi Tiek realizēts Verified Carbon Standard (VCS) programmas ietvaros. Pirmie 500,000 pirms akreditācijas kredīti (PIUs) jau ir reģistrēti uz LEMCO vārdu. www.markit.com

PowerPoint Presentation:

Tendences un laiks

PowerPoint Presentation:

World Bank and the IMF project the size of the carbon economy to reach over $2,000 billion per annum by 2020, the quantity of carbon credits required is going to increase at a massive rate, compounding each year. "The carbon economy is the fastest growing industry globally with US$84 billion of carbon trading conducted in 2007, doubling to $116 billion in 2008, and expected to reach over $200 billion by 2012 and over $2,000 billion by 2020" (World Bank Carbon Finance Report ). Prognozes Tendences un Laiks ?

PowerPoint Presentation:

Sekos… Biznesa prezentācija 2.daļa no 2 Saņemt par to atlīdzību ir vēl labāk! Mežu saglabāšana ir lieliskā ideja…

authorStream Live Help