(Slovene Part 1) CCN Business Presentation

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Predstavitev CCN Reševanje Gozdov svetovnih Del 1 o d 2

PowerPoint Presentation:

VELIKI problemi Klimatske spremembe sekanje pragozdov in degradacij zemlje CO 2 in toplogredni plini v atmosferi Pretirana poraba vode in energije Odpadna proizvodnja in nizka stopnja recikliranja Eksponentna rast v človeški populaciji Netrajnostna rast v porabi virov

PowerPoint Presentation:

Mil ijoni hektarjev uničeni vsak dan Vpišite v Google “ deforestation ” šokirani boste . Naj Vam pokažemo kako ste lahko plačani za ohranitev gozdov ...

PowerPoint Presentation:

Zakaj so gozdovi tako pomembni ? Hranijo vodo , regul irajo padavine in zagotavljajo dom več kot polovici planetne bioraznolikosti Vsebujejo milijone biološko aktivnih komponent nedoločljivo koristnih za življenje na zemlji Zagotavljajo vital ne e k os i stem ske usluge za celotni svet Opisovani so kot pljuča Zemlje . Bilijoni dolarjev letno so zastavljeni za pomoč razvijajočim državam pri ustavitvi uničenja pragozdov , pridobivanje čiste energije in prilagoditvam klimatskemu toku .

PowerPoint Presentation:

Kdo je CCN? CCN sta ustanovila Campbell Scott in Erminio Kotlar da bi našla pot kako pomagati vzpodbuditi ljudi po vsem svetu, da bi naredili korake do ohranitve svetovno najbistvenejšega območja – naših pragozdov in gozdnih ozemelj . Campbell Scott Erminio Kotlar CCN je pričel delovati v Januarju 2011 in že deluje v več kot 12 0 državah vključno z Avstralijo, Slovenijo, Slovaško, Italijo , Češko Republiko in K ol u mbi jo . .. Carbon Central Network je A vstralsko podjetje z sedežem v Adelaide, v Južni A v strali ji .

PowerPoint Presentation:

Kaj CCN počne ? CCN upravlja s sredstvi po celotnem svetu za zavarovanje tako velikih kot malih gozdnih območij preko akreditiranih in odobrenih ꞌZelenih projektovꞌ CCN se fokusira na zdravje in počutje ljudi , raznolikosti živalskega in rastlinskega sveta ter na kvaliteti prsti, vode in zraka. CCN omogoča članom da sodelujejo pri zaščiti občutljivih območij gozdov in istočasno zaslužijo dohodek, kateri zagotavlja trajnost teh vitalnih zelenih projektov CCN zavaruje velika področja deviških pragozdov in gozdnih ozemelj , da potem dela z lokalnim avtohtonim prebivalstvom , la stniki zemljišč in vladami pri pomoči zaščititi gozdove z uvedbo edinstvenega sistema podjetja za ohranitev hektarjev.

PowerPoint Presentation:

U porabimo našo kartico za reševanje svetovnih gozdov ! Z vsakim potegom naše CCN MasterCard, bomo pomagali doprinesti k zaščiti hektarjev gozdov znotraj CCN proje ktnih območij . CCN Prepaid Uživajmo v znižanih pogojih pri global ni namestitvi, ki je dostopno nam in naši družini Pri pridružitvi CCN lahko dobimo vse do $525 AUD vrednosti v Potovalni gotovini ki nam pomaga znižati že tako diskontne cene CCN Travel Pretvorite svoje potovalne sanje v resničnost !

PowerPoint Presentation:

Kdo je v partnerstvu z

PowerPoint Presentation:

LEMCO T im Dr. Ivan Guevara – MD LEMCO Dr. Ivan Guevara je ustanovitelj in vodilni direktor Land Economics Management Consultants in LEMCO Investments Limited. Je tako Britanski kot Kolumbijski državljan . Kot diplomirani odvetnik ima Dr. Guevara čvrsto akademsko zaledje z šestimi stopnjami , vključno z pravom, Fi nančnim pravom in Mednarodnim poslovnim pravom . Rachael Hannay - BA, MA Rachael je social ni antropolog speciali zirana v skupnostno baziranih vodenjih naravnih virov in ima diplomo iz Trajnostnega razvoja in Urgentne prakse na Oxford Brookes University in ima osnovno diplomo iz Social ne Antropolog ije na University of Kent. Angélica Beltrán - BA, MA, Ing Angelica je diplomirani gozdni inženir iz Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas v Bogot i z relevant no strokovnostjo v izvajanju in strukturirnju gozdnih vodstvenih planov , usposobljevalnih procesov in holisti čnega vodenja naravnih virov

PowerPoint Presentation:

Andrés Huby - BA, MA Andrés je strokovnjak na mednarodnih financah , korporacijskih financah in bolj specifično na modelih ogljikovih financ uporabnih v gozdnih in zemeljskih ogljikih . Izvira iz Per uja kjer je pridobil BA i z ekonomije , ima diplomo iz Mednarodne ekonomije iz prestižne John Hopkins ’ School of Advanced International Studies v Washington u D.C. María Adelaida Fernández Muñoz - BA, MA María ima navdušujoče zanimanje za e kosisteme in gozdno ekologijo . Svojo prvo diplomo je pridobila iz Biolog ije in drugo iz E k onomi je na Los Andes University iz Bogot e . Ima tudi dve diplomi iz : “ ekonomije okoljskih in naravnih virov ” ( K ol u mbi j a) in “ E konomskega, socialnega in teritorialnega razvoja ” (Franc ija ). Iván Alfonso Velásquez Rueda – BA Iván je terenski projektni koordinator pri LEMCO in je usposobljen inženir gospodarstva iz Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas v Bogot i . Ima izkušnje iz razvojnih in implementacijskih projektov za ohranitev in vzdrževanje rabe obnovljivih naravnih virov , spec ifično pragozdov .

PowerPoint Presentation:

Universidad Distrital - Francisco José de Caldas Strat eški partner v generaciji znanstvenih informacij . Dostop do visokokvalificiranih profesionalcev ki podpirajo analize informacij iz naših gozdnih projektov. Ustrezno podpisana pogodba o sodelovanju . Universidad Distrital v Bogot i

PowerPoint Presentation:

Tierra Una je znanstvena NGO specializirana v projektih socialne transformacije in skupnostnega razvoja . Tierra Una je podpisala pogodbo z LEMCO da bo odgovorna za CCBA zbirko informacij in terensko delo s skupnostmi . Tierra Una pogodba o storitvah

PowerPoint Presentation:

CCN cilja na svetovne gozdove za ohranitvene projekte • A v strali j a • A z i j a • Afri k a • Ameri k a

PowerPoint Presentation:

Filipini Papua N ova G v ine j a – 175,500 Ha A v strali j a – 1.4 mil ij on Ha K ol u mbi j a – 4 milijon Ha Brazil ija – 1 milijon Ha CCN Proje kti 2012

Mangrove ohranitveni projekti na Filipinih:

Mangrove gozdovi so vroča točka bio raznolikosti , zagotavljajo vredne ekosistemske funkcije in imajo velike kapacitete ogljikovega ponora. Za ugotovitev upravičenosti pogozdovalnega projekta v Butuán u (severni Mindanao) je bila izvedena predhodna ocenitev izvedljivosti. Za oceno upravičenosti gozdnih ogljikovih projektov v Mindanao je bila izvedena preliminarna ocenitev. Mangrove ohranitveni projekti na Filipinih

Filipini Šotišča Agusan Marsh:

Filipini Šotišča Agusan Marsh Agusan Marsh je lociran na Severovzhodu Mindanaa. Šotišča so mokri ekosistemi kjer proizvodnja organskih snovi presega njihovo razgradnjo in akumulacijske rezultate. Šotišča pokrivajo le 3% globalnega ozemlja, a hranijo 30% globalnega talnega ogljika. Podpisan je bil MOU za 4,200 hektarjev naravnih šotišč.

Agitana gozdovi v Papui Novi Gvineji:

Agitana gozdovi v Papui Novi Gvineji CCN sodeluje z Gavari Land Group Inc. skoraj 60 člansko skupino lastnikov zemljišč. CCN bo ustvaril dodatnih 1,180 delovnih mest s polnim časom kot rezultat projektnih umestitev . 87% te zemeljske mase je pokrito z gostim naravnim deviškim listnatim gozdom , ki se enači z 175,572 he ktarji ali 1,755 kvadratnih kilome trov mrežnega gozdnega območja . Predhodne ocenitve so bile izvedene z gozdni ogljik in zemeljske ohranitvene projekte na delu zemlje ki je pod upravno pogodbo z lokalnimi skupinami zemljiških lastnikov . Proje kt za ohranitev zemlje

Avstralski pragozdovi in gozdovi:

A vstralski pragozdovi in gozdovi Priložnosti za povečano vzdržnost pri izrabi zemlje, prožnosti klimatskih sprememb in ogljikovo kmetovanje skozi: Saditev dreves na kmetijskih zemljiščih Zavarovanje obstoječih gozdnih parcel Količine sekvestracije ogljika bodo ocenjene in zemeljske enote bodo dostopne za sponzorske programe za ohranitev zemlje in ogljikove izravnave . Vir mape : ABARES

8 Avstralskih zemeljskih ohranitvenih projektov:

Projekti ohranitve zemlje vključujejo , razgozdovanje , pogozdovanje in vzdržnostne plantaže . Zemljišče pod upravnim dogovorom je v popolnosti formalizirano . 8 Avstralskih zemeljskih ohranitvenih projektov

Kolumbijska Choco Provinca :

K ol u mbi jska Choco Provinc a Izgube več kot 200,000 ha gozdov letno , za sojine , koruzne in plantaže palminega olja . Partne rstvo z LEMCO za ustvarjanje investicijskih priložnosti v projektih gozdne ohranitve . Trenutno 1.2 m ilijona ha pod zaščito . Obvladljivi projekti po približno 400,000 ha vsak . Na področju projekta je 16 skupnosti , 14 od njih je avtohtonih , 2 sta Afro- potomski s približno 21,000 ljudi .

PowerPoint Presentation:

Koncesijski REDD projekt Castana v Peruju Projekt zajema približno 291,000 he ktarjev . LEMCO je vstopil v dogovor z razvijalci projekta v Peru ju, da bi zagotovili dodatno projektno upravo in finančno podporo v Perujski provinci Madre de Dios. T o območje se smatra kot bioraznolikostno najbogatejše v Peruju . Ranljiva območja za razgozdovanje . Projekt je pod Verified Carbon Standard (VCS) program om . Prvih pol milijona ex ante k redit ov (PUIs) je že registrirano na LEMCO ime . http://tinyurl.com/8vwmlw3

PowerPoint Presentation:

Svetovna Banka in IMF projektirata velikost ogljikove ekonomije v dosegu več kot $2,000 bilijonov letno do leta 2020, količina potrebnih ogljikovih kreditov bo masovno prištevajoče naraščala vsako leto. "Ogljikova ekonomija je najhitreje rastoča globalna industrija z US$84 bilijoni ogljikovih trgovanj izvedenih leta 2007, podvojeni na $116 bilijonov v 2008 in pričakovano je da doseže več kot $200 bilijonov do 2012 in preseže $2,000 bilijonov do leta 2020" (Ogljikovo finančno poročilo Svetovne Banke) Napovedi Trend i & Čas ?

PowerPoint Presentation:

Biti plačan za to je še bolje! Reševanje gozdov je super ideja … Sledi … Poslovna predstavitev Del 2 o d 2

authorStream Live Help