Особливості викладання у початковій школі

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу! :

Розвантаження та оновлення програм початкової школи

Дякую за увагу! :

Навчальний рік 2016-2017 почнеться для школярів по-новому: Міністерство освіти і науки розпочало реформу середньої освіти . І перші зміни почнуть впроваджувати вже 1 вересня .

Дякую за увагу! :

Нові вимоги до вчителів У Міністерстві освіти вирішили кардинально змінити підхід до викладання предметів . У відомстві вважають , що школярі легше засвоюватимуть інформацію , якщо заняття матимуть практичну спрямованість . Що це означає ? Учителі мають проводити   більше екскурсій та квестів ; Більшість занять має проводитися у формі   конкурсів та практикумів ; Засвоєнню матеріалу також   допомагатимуть зустрічі . Наприклад , для вивчення іноземних мов – з їхніми носіями . « Серед методів навчання мають домінувати інтерактивні методи навчання … Діапазон навчальної взаємодії школярів має розширюватися поступово : у 1-2 класах це переважно робота в парах і в малих групах (три учні ), у 3-4 класах – групова командна робота», – сказано у рекомендаціях МОН.

Дякую за увагу! :

  Відмовитися від практики механічного заучування навчального матеріалу , натомість використовувати способи поступового запам’ятовування у процесі роботи . Вчитель має , наприклад , застосовувати з учнями на практиці таблицю множення , доки школярі її не запам’ятають . Це можуть бути різноманітні ігри або практичні завдання .

Дякую за увагу! :

М інімізувати використання паперових зошитів . Перед усім це стосується предметів , де зошити практично не потрібні . Наприклад , на уроках інформатики .

Дякую за увагу! :

Нова система оцінювання Головна мета реформування системи оцінювання – виключити психологічний тиск на дитину . Тому оцінки учня мають бути конфіденційними . МОН рекомендує не розголошувати оцінки : на батьківських зборах ; під час занять у класі .

Дякую за увагу! :

Першокласникам тепер   дозволяється користуватися простим олівцем . Також у початкових класах   за виправлення вчителі не мають права знижувати оцінку . «… Наявність охайних виправлень , здійснених самою дитиною , не впливає на оцінку за роботу... Необхідно пам’ятати , що дитина має право на помилку », – сказано в рекомендаціях відомства . Для виправлення помилок у початкових класах учителям  не рекомендується використовувати червону ручку .

Дякую за увагу! :

Головні зміни у навчальних програмах Зняття фіксованої кількості годин  на вивчення кожної теми. Учителі визначатимуть їх самостійно , враховуючи рівень підготовки класу , наявність навчально -методичного забезпечення та регіональні особливості ; Вилучення дублювання змісту  у навчальних предметах. Наприклад , у таких, як « Основи здоровʼя », «Я у світі » та « Природознавство ». Здійснення   перерозподілу тем   між класами . Уніфіковано термінологію програм . Наприклад , у навчальній програмі з української мови вилучено ті слова, що , на думку фахівців , не є поширеними в мовленні молодших школярів . Серед слів , які вилучило МОН, – «цемент», «фанера», « республіка ». Серед доданих – « аеропорт », « милосердний » та «ноутбук».

Дякую за увагу! :

Додано таке поняття , як « інтегровані уроки», коли в межах одного уроку вивчається матеріал різних навчальних предметів . Вони можуть проводитись як одним, так і двома вчителями .

Дякую за увагу! :

Нові вимоги до позашкільного навантаження Перш за все батькам треба бути готовими до того, що їхня роль у шкільному вихованні дитини не буде обмежуватися батьківськими зборами . Міністерство освіти порадило вчителям залучати їх до організації навчально-виховного процесу як « рівноправних учасників ». Батьки мають слідкувати за виконанням дитиною домашнього завдання . Нові вимоги до позашкільного навантаження виглядають   таким чином : У 1-му класі домашні завдання не задаються . Також домашні завдання не задаються учням на вихідні , святкові та канікулярні дні . У 2–4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували : – у 2-му класі – 45 хвилин ; – у 3-му класі – 1 години 10 хвилин ; – у 4-му класі – 1 години 30 хвилин . У міністерстві зазначають , що « неприпустимим є перевантаження учнів завданнями , які містяться у додаткових посібниках , зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків , складання схем, таблиць , виконання додаткових завдань і вправ , написання домашніх творів тощо ». Завдання мають бути посильними для самостійного виконання учнями .

Дякую за увагу! :

Дякую за увагу!

authorStream Live Help