Основні напрямки виховної роботи школи у 2016-2017 н.р.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Нова українська школа та оновлення змісту освіти:

Нова українська школа та оновлення змісту освіти серпень 2016

Реформування освіти:

Реформування освіти Інститут модернізації змісту освіти у листі від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 надав Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному.

Головна мета виховання особистості :

Головна мета виховання особистості П ідготовка учнів до повноцінного суспільного життя , яке передбачає виконання ролей громадянина , трудівника , громадського діяча , сім'янина .

Slide4:

Сучасні наукові дослідження доводять , що виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом, характером. «Національне виховання, - як зазначала українська громадська, культурно-освітня діячка, педагог Софія Русова (1856-1940), - забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а, значить, дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів...»

Slide5:

Завдання сучасної системи виховання , які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Національно-патріотичне виховання:

Національно-патріотичне виховання Метою заходів у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді в навчальних закладах є сприяння набуттю дітьми та молоддю досвіду патріотичних дій, виховання їх у дусі патріотичного обов'язку. Форми, методи та прийоми роботи з національно-патріотичного виховання повинні обиратися, враховуючи вікові особливості учнів, їх уподобання й інтереси, можливості спілкування в мережі Інтернет, традиції навчальних закладів й місцевих громад, можливості партнерів.

Превентивне виховання:

Превентивне виховання Превентивне виховання має бути цілеспрямованою системою заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків у дітей та учнівської молоді.

Фізичне виховання:

Фізичне виховання Одним із важливих завдань сучасної школи є виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

Художньо-естетичне виховання:

Художньо-естетичне виховання Естетичне виховання пов'язане з естетичним розвитком особистості у всіх сферах її діяльності – вміння відчувати й розуміти прекрасне в особистому й громадському житті, в природі, праці, мистецтві.

Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи :

Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи Основними завданнями еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді на 2016-2017 навчальний рік є забезпечення безперервності і наступності освітньо-виховної роботи, створення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей учнів (вихованців, слухачів) у процесі пізнавально-творчої діяльності в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя:

Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя Питання підготовки дітей та молоді до сімейного життя слід інтегрувати у зміст освіти початкової, середньої і старшої школи. Найбільш ефективним методом навчання, який дозволяє застосувати отримані знання на практиці, є тренінг.

Професійна орієнтація та допрофільна підготовка:

Професійна орієнтація та допрофільна підготовка Змістом сучасної профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах має бути: формування в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху.

Шкільна програма Громадянського виховання «Культура Життєвого самовизначення»:

Шкільна програма Громадянського виховання «Культура Життєвого самовизначення»

Slide14:

Формування у учнів життєвих навичок соціальної компетентності – базису для адаптивної та позитивної поведінки, які дозволяють людині адекватно виконувати норми і правила, прийняті в суспільстві, ефективно вирішувати проблеми повсякденного життя. Головна мета курсу :

Slide15:

Кількість занять у кожному класі варіюється від 13 до 16. Заняття тривалістю 45 хв.  Наприкінці навчального року у кожному класі проводиться підсумкове заняття.

Зміст програми :

Зміст програми Ставлення до себе (особистісне самовизначення) Ставлення до інших (самовизначення в сфері комунікації) Ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення); Ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення)

Перший урок:

Перший урок Лист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-385 «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку» для учнів 1-4 класів: «Це наше і це твоє» для учнів 5-11 класів пропонуємо визначити «Від проголошення Незалежності до нової України» Методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України ( Лист МОН України від 24.03.2016 №1/3-148 ) Бібліографічний список до проведення Першого уроку за темою «Від проголошення незалежності до нової України» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України)

Slide18:

Дякую за увагу!

authorStream Live Help