Verwijzingen en afkortingen 2015 - 1_Inleiding en algemene info

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

HOE MAAK JE EEN CORRECTE JURIDISCHE BIBLIOGRAFIE EN VOETNOTEN De juridische Verwijzingen en Afkortingen Inleiding

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

Wat vind je in de ‘V&A’-brochure? Afspraken onder alle juristen om op een eenvormige manier: benamingen van rechtsbronnen (belangrijke wetten, rechtbanken, …) en hun vindplaatsen af te korten te verwijzen naar juridische bronnen en hun vindplaatsen in voetnoten, bibliografieën, … 2

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

Moeder, waarom verwijzen wij? Juridische teksten steunen altijd op juridische bronnen (wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, …) 3 Bronverwijzingen in voetnoten en een bibliografie zijn noodzakelijk … om je tekst controleerbaar te maken uit “intellectuele eerlijkheid”: je hebt niet alles zelf bedacht

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

Er zijn 2 soorten verwijzingen… 4 Typisch voor juridische teksten: veelvuldig gebruik van voetnoten om bronnen te vermelden!

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

5 TEKST VOETNOTEN Juristen houden van voetnoten Een voorbeeld van een artikel uit het Rechtskundig Weekblad ( rechtsleer ).

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

Waar vind je de regels? Opgesteld door professoren van verschillende universiteiten Gratis beschikbaar via Verwijzingen-en-afkortingen.be OF via Legalworld.be (Juridische tools) Ook in boekvorm te koop in de betere boekhandel. Zorg dat je ZEKER de meest recente versie gebruikt (editie 2015) Onder juristen gekend als “de V&A”

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

7 ELKE juridische bronverwijzing in ELK werk in ELK juridisch vak moet vanaf nu de regels inzake verwijzingen en afkortingen volgen zélfs indien dat niet uitdrukkelijk gevraagd wordt!

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

Basisregels zijn te kennen zonder de brochure Voor afkortingen: Veelgebruikte afkortingen kennen Voor alle andere (ook buitenlandse): www.rechtsaf.be Voor verwijzingen : basisregels kennen (zie lijst van de te kennen randnummers hierna) Voor minder courante gevallen: brochure gebruiken 8 ELKE bronverwijzing in ELK werk dat je maakt in ELK juridisch vak, moet beantwoorden aan de regels inzake verwijzingen en afkortingen, zélfs indien dat niet uitdrukkelijk gevraagd wordt! Hoe ‘V&A’ gebruiken?

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

BASISREGELS : ACTIEF TE KENNEN (test!) Algemene inleiding : 1 t/m 6 33 t/m 39 (onlinebronnen) DE REST VAN DIT DEEL (nrs. 1 t/m 41) : GRONDIG LEZEN EN KUNNEN TOEPASSEN MET DE BROCHURE ERBIJ (passieve kennis) 9 Opgelet: we vermelden hier de randnummers, niet de paginanummers. Te kennen uit nr. 1 t/m 41:

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

10 Deze powerpoint bespreekt niet de volledige brochure, maar is een samenvatting van de actief te kennen randnummers uit de brochure. We respecteren de volgorde en indeling van de brochure. Waar er extra info is toegevoegd die je niet uitdrukkelijk in de brochure terugvindt, zie je dit symbool:

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

TE KENNEN AFKORTINGEN BIJ DE INLEIDING Zie randnummer 195 – je moet diegene kennen die hierna gemarkeerd zijn 11

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

13

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

14

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

ALGEMENE REGELS 15

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

Overzicht van de te kennen regels 1 Algemene regels 1.1 Verwijzingen 1.2 Opmaak en interpunctie (lees!) 1.3 Onlinebronnen 1.4 Verwijzing naar andere elektronische dragers (lees!) 1.5 Buitenlandse bronnen (lees!) 16

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

1. Algemene regels (nr. 1 t/m 6) 1.1 Verwijzingen 1.1.1 Verwijzingen binnen de tekst 17 Supra 84, nr. 22 . Infra 173, vn. 10. Zie hierboven in randnummer 22 op pagina 84. Dit komt later nog ter sprake, op pagina 173 in voetnoot 10. In een getypte tekst worden de Latijnse termen gecursiveerd. In een handgeschreven tekst moet je wat cursief moet staan onderstrepen.

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

1. Algemene regels (nr. 1 t/m 6) 1.1 Verwijzingen 1.1.2 Herhalingen van verwijzingen 18 Herneem elke keer de volledige verwijzing. Uitz.: bij verwijzing naar dezelfde bron in 2 direct op elkaar volgende voetnoten: I bid. (= op dezelfde plaats)

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

1. Algemene regels (nr. 1 t/m 6) 1.1 Verwijzingen 1.1.2 Herhalingen van verwijzingen 19 Veelgebruikte bronnen kan je een verkorte verwijzing geven. In de eerste voetnoot geef je dan de volledige verwijzing, gevolgd door: (hierna: …). Vanaf dan kan je de verkorte citeerwijze gebruiken.

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

1. Algemene regels (nr. 1 t/m 6) 1.1 Verwijzingen 1.1.2 Herhalingen van verwijzingen 20 Veelgebruikte bronnen kan je een verkorte verwijzing geven. Voor veel wetten bestaan er al algemeen aanvaarde afkortingen. Als dat het geval is gebruik je uiteraard deze afkorting. Bijvoorbeeld: de Salduz-wet, de wet-Breyne of de Woningbouwwet, de Dierenwelzijnswet, … Zie randnrs. 176 t/m 178

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

1. Algemene regels (nr. 1 t/m 6) 1.1 Verwijzingen 1.1.3 Volgorde van de rechtsbronnen 21 !

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

In een voetnoot komen alle bronnen na elkaar, gescheiden door een …. De voetnoot eindigt op een …  Voorbeeld voetnoot: Art. 6 EVRM; art. 1382 BW; Cass . 5 november 1920, Pas. 1920, I, 193; A . COPPENS, “De volmaakte rechtsstaat”, RW 2002-03, 1241-1254. In een bibliografie komen alle bronnen onder elkaar. Elke bron eindigt op een … 22 ; . .

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

Overzicht van de te kennen regels 1 Algemene regels 1.1 Verwijzingen 1.2 Opmaak en interpunctie (lees!) 1.3 Onlinebronnen 1.4 Verwijzing naar andere elektronische dragers (lees!) 1.5 Buitenlandse bronnen (lees!) 23

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) :

1. Algemene regels (nr. 33 t/m 38) 1.3 Onlinebronnen 24 Voorrang aan de verwijzing naar de gedrukte versie. Als een bron zowel een gedrukte als een online-vindplaats heeft: Éérst de gedrukte vindplaats(-en) en daarna de onlinevindplaatsen Webadres vermelden zonder http:// Vermelding van de datum van consultatie is in principe niet vereist. Alleen nuttig bij vaak wijzigende teksten.

authorStream Live Help