Anders

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Generał Władysław Anders:

Generał Władysław Anders „Ż ołnierz czasu pokoju i wojny”

Krótki rys biograficzny:

Krótki rys biograficzny Władysław Albert Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu koło Krośniewic, które w tamtych czasach znajdowały się na terenach zaboru rosyjskiego. Jego ojcem był Albert Anders, który był agronomem i pracował jako administrator majątków ziemskich. Matką natomiast była Elżbieta z domu Tauchert. Władysław miał trzech braci: Tadeusza, Karola i Jerzego oraz siostrę Irenę, którą wydziedziczono z powodu ślubu z ubogim mężczyzną. Oboje rodzice byli z pochodzenia Niemcami wyznania ewangelickiego i pochodzili z bałtyckich Niemców.

PowerPoint Presentation:

Uczęszczał do warszawskiego gimnazjum realnego. Studiował sześć semestrów na Politechnice w Rydze. Podczas studiów został członkiem Korporacji Akademickiej „ Arkonia ”. Ukończył kawaleryjską szkołę oficerów rezerwy. Od 1910 roku żołnierz w armii rosyjskiej. Był miłośnikiem kawalerii i koni, czego dowodem był udział w wielu międzynarodowych zawodach. Po zakończeniu nauki na Politechnice Ryskiej zgłosił się ochotniczo we wrześniu 1910 roku do odbycia służby wojskowej jako tzw. Jednoroczny ochotnik. Szkoła średnia (Armia rosyjska nie wymagała matury), dobry stan zdrowia oraz zdany egzamin pozwalały skrócić służbę do roku, mieszkać poza terenem koszar i awansować na chorążego rezerwy (po zdaniu odpowiednich egzaminów).

PowerPoint Presentation:

Tak też postąpił młody Anders, którego przydzielono do kowieńskiego 3. Noworosyjskiego pułku dragonów Jej Cesarskiej Mości Wielkiej Księżny Heleny Władimirowny , w którym w 1911 roku zdał egzamin na chorążego rezerwy jazdy. Natomiast w roku 1912 odbył trzymiesięczne ćwiczenia rezerwy w 19. pułku huzarów w Rydze. Fot. 1: Jedną z pasji Andersa były konie.

Okres I wojny światowej:

Anders był uczestnikiem I wojny światowej podczas której jako porucznik dragonów dowodził szwadronem i został 3-krotnie ranny. W roku 1917 ukończył skrócony kurs Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu. Następnie brał udział w formowaniu oddziałów I Korpusu Polskiego, którymi dowodził generał Józef Dowbor-Muśnicki. Po kapitulacji korpusu przed Niemcami wrócił do Polski. Po powrocie do kraju wstąpił do Wojska Polskiego. Pełnił posadę szefa sztabu Armii Wielkopolskiej w powstaniu wielkopolskim w 1919r. Rok później został dowódcą 15 Pułku Ułanów Poznańskich w wojnie polsko-bolszewickiej 1920. Okres I wojny światowej

PowerPoint Presentation:

W październiku roku 1921 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu i staż liniowy we Francji. Do kraju wrócił w 1924 roku i wtedy został mianowany szefem sztabu Generalnego Inspektora Kawalerii, generała broni Tadeusza Rozwadowskiego. Od listopada 1925 roku był komendantem Warszawy. Podczas przewrotu majowego był szefem sztabu wojsk rządowych. W latach 1928-1939 dowódca Kresowej, a następnie Nowogródzkiej Brygady kawalerii, z którą to wyruszył na wojnę w 1939 roku. Fot 2: Portret generała.

Lata II wojny światowej:

Lata II wojny światowej Od 12 września 1939 roku dowodził Grupą Operacyjną Kawalerii swojego imienia. Po ciężkich walkach przeciwko Niemcom w okolicach Mińska Mazowieckiego i Tomaszowa Lubelskiego udało mu się przebić na południe. Wobec zaciskającego się pierścienia niemiecko-sowieckiego generał Anders zdecydował rozformować Grupę Kawalerii na mniejsze grupy, które miały przedostać się na Węgry. Przebijając się w jednej z takich grup, 29 września w okolicach Sambora, generał Anders, dwukrotnie ranny, dostał się do niewoli sowieckiej.

PowerPoint Presentation:

Anders był przetrzymywany w lwowskim szpitalu przy ul. Kurkowej, a następnie w więzieniu „Brygidki” we Lwowie. 29 lutego 1940 roku NKWD zdecydowało o wywiezieniu generała do Moskwy i obsadzenia go w centralnym więzieniu NKWD na Łubiance. Podczas 22-miesięcznego pobytu w więzieniu był wielokrotnie przesłuchiwany i bezskutecznie namawiany do wstąpienia w szeregi Armii Czerwonej. Wolność została mu przywrócona po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Wsiewołod Mierkułow uważał, że z Andersem – jako byłym oficerem armii rosyjskiej – rozprawić się nie będzie trudno.

PowerPoint Presentation:

Od dnia 4 sierpnia 1941 roku był twórcą, a zarazem dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a latem 1942 po ewakuacji wojska i ponad 20 tys. cywilów do Iranu został dowódcą Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu Polskiego, którym dowodził w kampanii włoskiej (słynna Bitwa o Monte Cassino oraz Bitwa o Ankonę).Od 2 października 1944 do 5 maja 1945 roku był pełniącym obowiązki Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Ostro skrytykował ustalenia konferencji w Jałcie. Był również oskarżany o udział w domniemanym zamachu na generała Sikorskiego.

Generał Anders w powojennej Polsce:

Władze komunistyczne Polski w 1946 roku odebrały mu stopień generała i polskie obywatelstwo, które jednak zostało mu przywrócone, jednak pośmiertnie w 1989 roku. Za życia pozostając na emigracji kontynuował działalność polityczną, ukierunkowaną na zachowaniu ciągłości konstytucji Rządu Emigracyjnego w Londynie. Od 1949 roku był przewodniczącym Skarbu Narodowego, od 1954 członkiem Rady Trzech. Uczestniczył także w kampanii na rzecz uwolnienia Polaków przebywających w łagrach. Generał Anders w powojennej Polsce

PowerPoint Presentation:

Do końca swoich dni pozostał na emigracji. Zmarł dokładnie w 26. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Pochowany został, zgodnie z jego wolą wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino, we Włoszech. Fot 3: Płyta nagrobna generała Władysława Andersa.

PowerPoint Presentation:

Do dzisiejszych czasów zachowały się różne nagrane przemówienia Władysława Andersa. Poniżej jedno z nich: Aby odtworzyć, należy kliknąć. Już w 1989 roku został zrealizowany przez Telewizję Polską film ku czci generała i jego dzielnych żołnierzy pt. „Anders i jego żołnierze”. Jego odcinki można zobaczyć w internecie. Opracowanie oraz wykonanie – Bartosz Gajda

PowerPoint Presentation:

Źródła: Fotografie na stronie tytułowej: www.e-sochaczew.pl www.digilander.libero.it Fot. 1 – http://www.2lochojnice.pl/ Fot. 2 – www.bsh.dbv.pl Fot. 3 – www.wikipedia.org Fot. 4; Fot.5; Fot.6; Fot.8 – Bartosz Gajda Fot. 7 – www.targeo.pl Tekst pochodzi ze stron: www.wikipedia.org www.sww.w.szu.pl/postacie/post_polska/anders.html

authorStream Live Help