Presentatie Wim Van Sluis

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Crisisberaad Branche Overleg Binnenvaart : 

Crisisberaad Branche Overleg Binnenvaart Wim van Sluis

Wie is Wim van Sluis? : 

Wie is Wim van Sluis? Registeraccountant te Rotterdam; Oud Havenwethouder Rotterdam; Voorzitter van het Crisisberaad Binnenvaart (in opdracht van het Brancheoverleg Binnenvaart -BOB); Voorzitter van de werkgroepen Financiering en Capaciteit.

Opdracht : 

Opdracht Haalbare en betaalbare oplossingen om negatieve gevolgen crisis te dempen; Financiering van de branche/afspraken met banken en overheid maken; Tijdelijke Capaciteitsreductie; Draagvlak vinden in sector; Tussenrapportage rond 18 juni 2009; Plannen klaar: na de zomer.

Analyse situatie : 

Analyse situatie Van kredietcrisis; Naar verlies van vertrouwen in de wereldwijde financiële systemen en handelsrelaties; Naar exceptioneel sterke wereldwijde vraaguitval van duurzame consumptiegoederen en investeringsmiddelen (- 25%); Naar scherpe wereldwijde daling grondstoffenmarkt & goederenvervoer.

Reactie wereldwijde partijen : 

Reactie wereldwijde partijen Overheden stellen financiële systeem zeker; Financiële instellingen moeten kapitaal versterken; Consumenten houden hand op de knip; Wereldwijde fabrikanten sluiten geheel of gedeeltelijk productiefaciliteiten; Handelsstromen drogen op, voorraden worden afgebouwd.

Slide 6: 

2008 420 miljoen ton

Slide 7: 

2008 goederenoverslag

Slide 8: 

Overslag 1e kwartaal 2008 - 2009 - 21,3% - 1,5% - 18,2% - 16,2% Eenheid: x 1 miljoen ton

Slide 9: 

94 miljoen ton goederen (-10,8%) 1e kwartaal 2009:

Verwachting komende maanden droge bulk en containers : 

Verwachting komende maanden droge bulk en containers April droge bulk min 40% tot 60%; April containers min 18,5%; Komende maanden stabilisatie op lage niveau; Wellicht na zomermaanden voorzichtig herstel containers; Vooruitzichten droge bulk negatief; Sterke prijserosie.

Positief blijven! : 

Positief blijven! Crisis heeft ons allen overvallen, niemand in binnenvaart is schuldig aan de crisis; Tot augustus 2008 geen overcapaciteit; nu 30%, straks alle schepen weer nodig! Crisis is psychologie, vertrouwen terugwinnen kost tijd, er zijn kleine tekenen van herstel; Rekening houden met enkele magere jaren; Banken willen binnenvaart door crisis trekken; Na de crisis: extra expansie, extra vervoer; Extra zuinig zijn op schepen beneden 1500 ton.

Droge lading motorschepen/bakken : 

Droge lading motorschepen/bakken Tot 1.500 ton 2.600 schepen 1,9 mln. ton Boven 1.500 ton 1.305 schepen 3,0 mln. ton Nieuwe capaciteit op komst; Vraaguitval 20% tot 50%; Veel aanbieders; Overcapaciteit in 2009 (30%?), lange termijn investeringen; Geen coördinatie in exceptionele situatie; Zonder ingrijpen dreigt koude sanering en scherpe waardedaling alle schepen.

Doelstelling Crisisplan : 

Doelstelling Crisisplan Breed gedragen gesprek tussen: binnenvaartondernemers en hun organisaties banken overheid makelaars bevrachters accountants gespecialiseerd in de binnenvaart Binnenvaartbedrijven met voldoende continuïteitsperspectief door de crisis heen loodsen; Nieuwe lading gaan zoeken.

Hoofdlijnen Crisisplan : 

Hoofdlijnen Crisisplan Voorkom faillissementen en veilen; voorkom dat de bodem onder sector uitvalt; Opschorten van aflossingsverplichtingen tot 1 juli 2011 voor alle ondernemers met voldoende continuïteitsperspectief, maximaal 2 jaar uitstel; Ondernemer houdt eigen keuze en verantwoordelijkheid bij financiering; Bank houdt eigen verantwoordelijkheid om uitstel individueel toe te staan of te weigeren; Overheid verruimt borgstellingkrediet.

Hoofdlijnen Crisisplan : 

Hoofdlijnen Crisisplan Op vrijwillige basis aansluiten bij schepenpools om gezamenlijk: Omzet te generen; Kosten te besparen; Tijdelijke oplegging te financieren; Oplossing voor schepen uit faillissementen in plaats van veilen. Logistiek adviseur aanstellen voor ladingacquisitie.

Perspectief op langere termijn : 

Perspectief op langere termijn Herstel economische groei in komende jaren en daarmee van wereldhandel; Vele investeringen in Haven (Rotterdam en elders) gaan door; Binnenvaart van essentieel belang voor het effectief en efficiënt vervoeren van goederen; Alle schepen zijn weer nodig; vooral zuinig zijn op schepen beneden 1500 ton.

Slide 18: 

Oplossingen? Oplossingen? Oplossingen? Oplossingen? Oplossingen? Oplossingen? Oplossingen?

Slide 20: 

2013

Het woord is aan de werkgroepen : 

Het woord is aan de werkgroepen Werkgroep Financiering Werkgroep Capaciteitsbeheersing Paneldiscussie

Dank voor uw aandacht! : 

Dank voor uw aandacht! Wim van Sluis

authorStream Live Help