Con retraso

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ENTROIDO 2010

Música! : 

Música! Música!

Intérprete excepcional! : 

Intérprete excepcional!

PRESENTANDO! : 

PRESENTANDO!

O Xurado ía en serio! : 

O Xurado ía en serio!

Que morde! : 

Que morde!

Corre, meu neno que te colle! : 

Corre, meu neno que te colle!

Guapa! Solteira? : 

Guapa! Solteira?

Bo mozo e traballador!Traballo que non falte! : 

Bo mozo e traballador!Traballo que non falte!

Radiante, como ten que ser! : 

Radiante, como ten que ser!

O Principe Azul chega! : 

O Principe Azul chega!

Resultado: paciencia, muller! : 

Resultado: paciencia, muller!

As meniñas, son boas? : 

As meniñas, son boas?

Conta, Maruxa, conta...! : 

Conta, Maruxa, conta...!

Estes son de verdade : 

Estes son de verdade

E ti que? : 

E ti que?

Xogando : 

Xogando

Slide 23: 

Que medo!

Premio! Can ladrador... : 

Premio! Can ladrador...

Que ? : 

Que ?

Que ben o fixeron! : 

Que ben o fixeron!

Slide 27: 

Ata o 2011!

authorStream Live Help