005 - מבוא לפוזיטיביזם

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

מצגת של PowerPoint:

למה משפט? (המשך) מבוא לתורת המשפט הפוזיטיביסטית

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "בני אדם שווים מטבעם – הטבע עשה את בני האדם שוים בסגולות גופם ורוחם. אמנם, לפעמים רואים בבירור שפלוני חזק בגופו מאלמוני או מהיר מחשבה ממנו; אבל אם נחשוב חשבון של הכל ביחד, הרי אין בין אדם לחבירו הבדל ניכר כל כך, שעל סמך כן יהא האחד יכול לתבוע לעצמו איזה יתרון שלא יוכל גם חברו להעלות תביעה אליו...

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "השוויון מביא לידי אי-בטחון - שוויון זה בכושר נוטע בלב הבריות תקווה שווה להשיג את תכליותיהם, לפיכך כששני בני-אדם רוצים בדבר אחד, ואין אפשרות שייהנו ממנו שניהם גם יחד, הם נעשים אויבים זה לזה. ובדרך אל תכליתם, שבעיקרה היא שמירת קיומם, לפעמים רק תפנוק בלבד, מנסים הם להשמיד או לשעבד זה את זה...

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "אי בטחון מביא לידי מלחמה – במצב זה של אי בטחון הדדי, אין לו לאדם דרך נבונה יותר להבטיח את עצמו מאשר אם יקדם את הרעה, זאת אומרת, בחוזק יד או בתחבולה...

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "מחוץ למצב המדיני, קיימת תמיד מלחמת הכל בכל – מכאן אנו למדים שכל זמן שבני-האדם חיים בלי כוח משותף שיטיל מוראו על כולם, שרויים הם באותו מצב הקרוי מלחמה, וזוהי מלחמת כל אדם בכל אדם.

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "טרדותיה של מלחמה זו – ...במצב כזה אין מקום לחריצות-כפיים, משום שפירותיה אינם בטוחים. על כן אין עבודת אדמה; אין שַיִט, וגם לא השימוש במצרכים שאפשר להביאם דרך הים; אין בנינים נוחים; אין כלים להעתיק ולהוביל דברים שמצריכים כוח רב; אין ידיעה של פני הארץ; אין ספירה של הזמנים; אין אומנויות, אין ספרות; אין חברה.

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "ומה שגרוע מכל – פחד בלתי פוסק מפני מיתה בידי כוח הזרוע, שסכנתה אורבת בכל עת. האדם חי חיי בדידות, חיים דלים, מאוסים, בהמיים, וקצרים". continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short.

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "ומה שגרוע מכל – פחד בלתי פוסק מפני מיתה בידי כוח הזרוע, שסכנתה אורבת בכל עת. האדם חי חיי בדידות , חיים דלים, מאוסים, בהמיים, וקצרים". continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary , poor, nasty, brutish, and short.

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "ומה שגרוע מכל – פחד בלתי פוסק מפני מיתה בידי כוח הזרוע, שסכנתה אורבת בכל עת. האדם חי חיי בדידות, חיים דלים , מאוסים, בהמיים, וקצרים". continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor , nasty, brutish, and short.

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "ומה שגרוע מכל – פחד בלתי פוסק מפני מיתה בידי כוח הזרוע, שסכנתה אורבת בכל עת. האדם חי חיי בדידות, חיים דלים, מאוסים , בהמיים, וקצרים". continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty , brutish, and short.

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "ומה שגרוע מכל – פחד בלתי פוסק מפני מיתה בידי כוח הזרוע, שסכנתה אורבת בכל עת. האדם חי חיי בדידות, חיים דלים, מאוסים, בהמיים , וקצרים". continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish , and short.

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם "ומה שגרוע מכל – פחד בלתי פוסק מפני מיתה בידי כוח הזרוע, שסכנתה אורבת בכל עת. האדם חי חיי בדידות, חיים דלים, מאוסים, בהמיים, וקצרים ". continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short .

מצגת של PowerPoint:

תומאס הובס Thomas Hobbes הלויתן, פרק יג: מצבם הטבעי של בני-האדם מבחינת אשרם ומצוקתם מה יש כאן? הסדרים בחברה: כדי לתאם רצונות / פעולות מה אין כאן? השתתת ההסדר החברתי על: (בפרט): הזכות הא- לוהית של מלכים (the Divine Right of Kings) (בכלל): השתתת ההסדר החברתי על המוסר / על הדת

מצגת של PowerPoint:

פוזיטיביזם פוזיטיביזם = positivism להציב position = מצב posit = להניח, להציג, להציב deposit = להפקיד posture = יציבה post = עמוד, נציב; או להציב

מצגת של PowerPoint:

פוזיטיביזם רעיון ההפרדה: שאלת התוקף המשפטי שונה משאלת ההערכה של ההסדר המשפטי המסוים רעיון העובדה החברתית: ניתן לבחון את קיומה של מערכת משפטית בחינה "אובייקטיבית", מדעית רעיון המוסכמה החברתית: מקור ההסדר הוא בהסכמה חברתית, ולא בהתגלות או בתבונה או ברעיון כללי אחר ( במלים אחרות : "לא נחקק – לא חוק")

מצגת של PowerPoint:

פוזיטיביזם: רעיון ההפרדה

authorStream Live Help