Successie

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Verloop van de successie: van pioniervegetatie tot climaxstadium.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Successie

PowerPoint Presentation:

Successie

PowerPoint Presentation:

Successie

PowerPoint Presentation:

Successie

PowerPoint Presentation:

Successie

PowerPoint Presentation:

Successie

Successie:

Successie tijd

Samengevat:

Een beginnende vegetatie kan zich ontwikkelden van enkele pioniers tot een soortenrijk ecosysteem. Het eindstadium van deze successie heet climaxvegetatie. Pionierplanten beïnvloeden abiotische milieufactoren waardoor er ruimte kom voor de andere soorten. Successie: Een opeenvolging van verschillende plantensoorten en diersoorten in een bepaald gebied. Vooral bij braakliggend terrein en nieuw land (opgespoten of eilanden). Samengevat

PowerPoint Presentation:

Pionierecosysteem

PowerPoint Presentation:

Pionierecosysteem

PowerPoint Presentation:

Climaxecosysteem

Verandering biomassa:

Verandering biomassa

PowerPoint Presentation:

Pionierstadium Climaxstadium eenvoudig voedselweb ingewikkeld voedselweb weinig soorten in grote aantalen grote biodiversiteit toename biomassa biomassa blijft gelijk weinig gelaagdheid meer gelaagdheid open kringlopen gesloten kringlopen sterk wisselende abiotisch stabiele abiotische factoren factoren (dus organismen met grote tolerantie) onstabiel stabiel; natuurlijk evenwicht

PowerPoint Presentation:

Primaire successie Geen geschikte ondergrond (geen humus), helemaal vanaf het begin Bijv. de duinen, kale rots Secundaire successie Er is al een gunstige ondergrond (humus) Bijv. een verwaarloosd grasland, bosbrand

authorStream Live Help