Investeren in groen

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Samenvatting van hoofdstuk 23 van Nectar VWO bovenbouw deel 3

Comments

Presentation Transcript

INVESTEREN IN GROEN Hoofdstuk 23 Nectar vwo bovenbouw 3:

INVESTEREN IN GROEN H oofdstuk 23 Nectar vwo bovenbouw 3 www.betavak.nl

FOTOSYNTHESE | Lichtreactie:

FOTOSYNTHESE | Lichtreactie Processen water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof waterstof uit water wordt gebonden aan NADP zodat NADPH ontstaat de zuurstof die gevormd verlaat de chloroplast lichtenergie wordt vastgelegd in ATP Bron: 10voorbiologie.nl

FOTOSYNTHESE | Donkerreactie:

FOTOSYNTHESE | Donkerreactie Processen er wordt ATP uit de lichtreactie gebruikt er wordt NADPH uit lichtreactie gebruikt 6 moleculen koolstof-dioxide wordt via de Calvincyclus gebruikt om glucose te vormen Voor de reacties is geen licht nodig, maar reacties hoeven niet in het donker plaats te vinden. Bron: 10voorbiologie.nl

FOTOSYNTHESE | Overzicht:

FOTOSYNTHESE | Overzicht Bron: aljevragen.nl Meten met radioactieve zuurstof isotopen H 2 16 O, C 18 O 2    16 O 2 H 2 18 O , C 16 O 2    18 O 2 12 H 2 O + 6 CO 2 C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O

Diffusie van CO2 en O2:

Diffusie van CO 2 en O 2 Bij bladeren: v ooral via huidmondjes en luchtholtes vandaar via intercellulaire ruimten naar en van de bladcellen Bij stengels en wortels: via de opperhuid bij jonge stengels en wortels via huidmondjes bij kruidachtige stengels v ia kurkporiën en mergstralen bij houtachtige stengels Bron: natuurkennis.nl

Intensiteit fotosynthese:

Intensiteit fotosynthese Intensiteit fotosynthese afhankelijk van: h oeveelheid licht CO 2 -gehalte k leur licht temperatuur Q = compensatiepunt fotosynthese = verbranding Als netto O 2 -afgifte > 0 dan is glucoseproductie groter dan het verbruik  toename organisch materiaal = groei De bij de x-as aangegeven factor is bij het schuinlopend grafiekdeel beperkend Bron: Biologie voor jou Bron: aquabiotoop.nl Bron: aquaforum.nl

Houtvaten en bastvaten:

Houtvaten en bastvaten Houtvaten tegen primaire celwand worden dikke secundaire celwanden van cellulose en houtstof afgezet dwarswanden en cellen verdwijnen Bastvaten openingen in dwarswanden (zeefplaat) celkernen verdwijnen: korte levensduur; binnen de cel-wanden nog levende cellen Bron: 10voorbiologie.nl

Water & zouten |opname, transport en afgifte I :

Water & zouten | opname, transport en afgifte I Opname in de wortels door capillaire (adhesie / cohesie) werking, stroming en diffusie Worteldruk endodermis zorgen voor actief transport van zouten naar centrale cilinder door osmose diffundeert water via de endodermiscellen naar de centrale cilinder de bandjes van Caspary (kurkbandjes) verhinderen het terugstromen van water en opgeloste zouten

Water & zouten |opname, transport en afgifte II:

Transport van anorganische sapstroom in houtvaten door verdamping door capillaire werking door worteldruk Opname in cellen planten nemen actief zouten op door osmose Afgifte van water door verdamping door worteldruk: druppelen (hoge bodemtemperatuur en luchtvochtigheid) Water & zouten | opname, transport en afgifte II

Assimilatieproducten |transport:

Transport van organische sapstroom in bastvaten door zwaartekracht door concentratieverschillen bastvaten van blad hoge sacharose concentratie water wordt aangezogen: druktoename op plaatsen waar sacharose verbruikt wordt: osmotische waarde daalt: druk daalt: stroming Assimilatieproducten | transport Bron: biol.unt.edu In bladeren wordt glucose die overdag gevormd wordt omgezet in zetmeel (i.v.m. de osmotische waarde). Vooral ‘s nachts wordt deze zetmeel weer omgezet in sacharose en afgevoerd via de bastvaten naar alle cellen.

Assimilatieproducten |opslag:

Opslag vooral in zaden en verdikte delen (o.a. wortels, knollen en bollen) Opslag van koolhydraten glucose en fructose in het vacuolevocht (vruchten) sacharose in vacuolevocht (suikerbieten) zetmeel in amyloplasten (aardappelknollen) Opslag van vetten als druppels in het cytoplasma Opslag van eiwitten in vacuolevocht of in aleuron -korrels in cytoplasma (peulvruchten) Assimilatieproducten | opslag Bron: rawfood.isis-veganisme.nl

authorStream Live Help