עבודה טיפולית עם ל. בתים נטושים

Views:
 
     
 

Presentation Description

שימוש בפוטותיראפיה בעבודת על תחות נטישה בילדות.

Comments

Presentation Transcript

מצגת של PowerPoint:

בתים נטושים עבודה טיפולית באמצעות המצלמה עם ל. המקום הפגוע שלו ותחושת הנטישה שחווה בעברו.

authorStream Live Help