п. 23 Значення металургійного виробництва в економіці Величко

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас, п. 23

Comments

Presentation Transcript

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Значення металургійного виробництва в економіці Географія 9 клас

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

РОЛЬ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В ГОСПОДАРСТВІ Чорні метали — спільна назва металів і сплавів на основі заліза , марганцю , хрому, з яких виробляють сталь, чавун , феросплави . Це універсальний найпоширеніший вид матеріальних ресурсів . Кольорові метали — спільна назва всіх металів , окрім заліза та його сплавів .

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Кольорові метали

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Важкі кольорові метали

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Легкі кольорові метали

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Благородні кольорові метали та платинові метали Метали платинової групи: паладій, рутеній, родій, іридій, осмій.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ Й СТАЛІ

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

ЧАВУН Чавун — сплав заліза з вуглецем та окремими іншими елементами . На відміну від сталі важко (через малу пластичність ) обробляється під тиском .

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Домна Домна — промислова шахтна піч, де із залізорудних матеріалів виплавляють чавун. До неї засипають порціями сирі вихідні матеріали (шихту). Важливу роль відіграє металургійний кокс. У горн вдувають нагріте до 1200 градусів С збагачене на кисень повітря, що обумовлює утворення газів з вуглецю коксу. Також додають паливо для прискорення цього процесу. Горнові гази відновлюють із залізорудної сировини залізо, насичене вуглецем. Так утворюється чавун, який за високої температури виливається зі шлаками через отвори в ковші .

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Сталь Сталь — сплав заліза з вуглецем та окремими іншими елементами. Порівняно з чавуном вона значно міцніша й гнучкіша. Сталь — найважливіший продукт чорної металургії, основний матеріал для машинобудування, будівництва тощо .

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Прокат Прокат — металеві вироби , що виготовляють гарячою або холодною прокаткою зі сталі . Розрізняють листовий , сортовий і спеціальний прокат .

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Способи виробництва сталі

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Киснево-конверторний спосіб Киснево-конверторним способом виробляють більшість сталі у світі та в Україні. Найпотужніші цехи діють на підприємствах.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Електросталеплавильний спосіб У світі електросталеплавильний спосіб є другим за значенням у виробництві сталі. В Україні його застосовують на найсучаснішому металургійному комбінаті «ІНТЕРПАЙП Сталь» (м. Дніпро). Окреме місце посідає порошкова металургія. З порошків отримують шихту (суміш матеріалів) із заданим хімічним складом і властивостями, а з неї формують заготовки майбутніх виробів.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

КОМБІНУВАННЯ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ Це поєднання кількох взаємопов’язаних видів виробництв у рамках одного підприємства — комбінату. Він є складною формою організації виробництва, а це обумовлює появу ефекту агломерування . Продукти чи відходи одного виробництва є сировиною, напівфабрикатами чи допоміжними матеріалами для інших виробництв у рамках комбінату. Це можливо лише тоді, коли основне виробництво має одиничні потужні агрегати, яким потрібна у значних обсягах відповідна сировина, а також постачання допоміжних матеріалів, енергії, палива. Так виникає техніко-економічна й територіальна єдність між різними видами економічної діяльності. Водночас різко зростає антропогенне навантаження на довкілля. Структура металургійного комбінату повного циклу

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Концентрація виробництва Комбінування зумовлює концентрацію виробництва в одному чи кількох населених пунктах. Розрізняють зосереджений (на одному промисловому майданчику чи поряд у межах одного міста) і розосереджений (на значній відстані) комбінати. Прикладом зосередженого є типовий комбінат чорної металургії на базі доменного й мартенівського виробництва, розосередженого — алюмінієвий комбінат, до якого постачають сировину (боксити) з віддалених районів залізничним чи морським транспортом. Функціонування комбінатів зумовлює утворення навколо них міст. Під впливом ефекту агломерування поруч із комбінатами створюють інші підприємства, робота яких значною мірою обумовлена високим рівнем розвитку загальноміської інфраструктури та магістральних видів транспорту (наприклад, м. Донецьк).

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Чорна металургія У складі підприємств неповного циклу функціонують переробні металургійні заводи , які використовують як сировину готові металеві заготовки чи металобрухт. У складі великих машинобудівних підприємств діють ливарні цехи тих видів чавуну чи сортів сталі, які необхідні для виробництва окремих компонентів кінцевої продукції, — «мала» металургія .

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Повний цикл Прикладом комбінату повного циклу є « АрселорМіттал Кривий Ріг ». Це найбільше за обсягом виробництва в Україні металургійне підприємство . Тут виробляють арматурну сталь і катанку зі звичайних і низьколегованих марок сталі , агломерат, концентрат, кокс, чавун , сталь, сортовий і фасонний прокат, доменний шлак. Складові цього комбінату представлено на малюнку .

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Підприємства неповного циклу Підприємства чорної металургії неповного циклу спеціалізуються на випуску окремого виду продукції. Серед них переважають заводи, що випускають вироби в одиничному примірнику чи дрібними серіями. Вони є осередками науково-технічного прогресу, адже у виробництві застосовують спеціальні технології, на них працюють висококваліфіковані кадри. Прикладом такого підприємства є « Енергомашспецсталь » (м. Краматорськ). Це найбільший в Україні виробник литих і кованих виробів індивідуального і дрібносерійного виробництва зі спеціальних сталей, а також єдиний виробник кованих елементів корпусів ядерних реакторів у СНД.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ Чинники, які впливають на розміщення підприємств чорної металургії, різні. Вони залежать від типу підприємства та виду продукції, яку воно випускає. Для перших потужніших підприємств чорної металургії на основі доменної й мартенівської технології бралися до уваги лише сировинний, паливний, споживчий і транспортний чинники. Натомість не зважали на екологічний, а постачання води не обмежувалось обсягами її використання. Чинники розміщення підприємств чорної металургії

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Про паливні і сировинні ресурси Виплавка чавуну і сталі потребує наявності достатніх паливних і сировинних ресурсів. Оскільки перші підприємства потребували для своєї роботи паливних ресурсів більше ніж сировинних, їх розміщували переважно поряд з вугільними шахтами. Пізніше, коли технологічно було досягнуто рівність між обсягами використання залізної руди й вугілля, такі підприємства почали створювати посередині між районами їх видобування біля великих річок й озер. Так виникли зустрічні великі потоки відповідної сировини, які перевозили залізницею. Велике споживання електричного струму на різних етапах виробництва продукції чорної металургії зумовило створення великих енергогенеруючих потужностей біля металургійних заводів.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Використання природних чинників Для виробництва сталі киснево-конверторним способом і за технологією безперервного розливу велике значення має близькість до електрогенеруючих потужностей і ресурсів прісної води. Сучасні металургійні підприємства повного циклу в розвинених країнах світу переважно працюють на привізній морським транспортом залізній руді й коксівному вугіллі, тому вони розміщені в портово -промислових комплексах. Наприклад, до металургійного комбінату повного циклу « АрселорМіттал Дюнкерк» коксівне вугілля й залізну руду доставляють морем з Австралії, Бразилії, Канади та інших країн.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Екологічний чинник При розміщенні металургійних підприємств неповного циклу вирішальними є електроенергетичний і споживчий чинники. Важливе значення має врахування екологічного чинника. Передільна, порошкова й «мала» металургія переважно орієнтовані на споживача. Тому відповідні підприємства розташовані неподалік від великих машинобудівних заводів або входять як окремі цехи до їх складу. Під час будівництва підприємств порошкової та «малої» металургії істотне значення має екологічний чинник, передільної металургії — сировинний.

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ Розвиток металургії зумовлює збільшення виробництва залізорудної сировини , вогнетривів , кам’яного вугілля , флюсових вапняків тощо . Їх використовують у промисловому виробництві металів . У світі чорні метали виробляють переважно в киснево-конверторний , електросталеплавильний та мартенівський способи . Технологія виробництва чорних металів передбачає комбінування різних промислових підприємств . Підприємства чорної металургії поділяють на комбінати повного та неповного циклу , а також «малу» металургію . Технологія виробництва чорних металів і виробів з них передбачає чотири етапи . На розміщення металургійних підприємств впливають різні чинники . Комбінати повного циклу орієнтуються на сировину й паливо , неповного циклу — на електроенергетичний і споживчий чинники , « малої » металургії — на споживчий чинник . У розвинених країнах світу велику роль відіграє екологічний чинник , на який мало зважають у країнах , що розвиваються .

authorStream Live Help