п. 8 Сучасне світове господарство та особливості його розвитку Талапчу

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас, п. 8

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Сучасне світове господарство та особливості його розвитку СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Презентация PowerPoint:

Сучасні особливості розвитку світового господарства За сучасних умов світове господарство дедалі більше набуває ознак цілісності . Цей процес об’єктивно зумовлений дією таких чинників : науковотехнічний прогрес , соціалізація , глобалізація й інтернаціоналізація .

Презентация PowerPoint:

Сучасні особливості розвитку світового господарства Сучасні тенденції розвитку світового господарства визначились наприкінці ХХ ст. Нині широко використовують інформаційну техніку й технології, що сприяють значній економії праці. Важл ив им стає й те, що до сфери індустріалізації та інформа ти зації включають не тільки промисловість, а й сільське господарство, транспорт. Структура світового господарства

Презентация PowerPoint:

Сучасний період міжнародного економічного розвитку Для сучасного періоду міжнародного економічного розвитку характерне широке залучення країн у світові зв’язки. Це пов’язано з тим, що масштаби сучасного виробництва переросли національні рамки. У міжнародних масштабах переміщують не лише товари, а й чинники виробництва, насамперед капітал і робочу силу. Для нормального підтримання та розвитку національного виробництва стає необхідною взаємодія з іншими країнами, участь у міжнародному поділі праці та обміні.

Презентация PowerPoint:

Національні господарства Національні господарства так тісно взаємопов’язані, що іноді складно провести їхні межі. Наприклад, японська автомобільна компанія виробляє автомобілі у Великій Британії. Якій країні «зарахують» цю продукцію — Великій Британії чи Японії? Інший приклад: Європейський Союз (ЄС), у якому майже відсутні економічні кордони. (Наведіть приклади, які показують інші важливі аспекти інтернаціоналізації.)

Презентация PowerPoint:

Розвиток світового господарства На розвиток світового господарства істотний вплив має науково-технічний прогрес. Створення нових видів виробництва дедалі складніших виробів потребує залучення підприємств у різних частинах світу. Нині жодна з країн не може самостійно використати всі досягнення сучасної науки і техніки, тому треба об’єднувати зусилля в цій сфері, що сприятиме встановленню тісних економічних і науково-технічних зв’язків між країнами, формуванню стійких структур у світовому господарстві.

Презентация PowerPoint:

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Глобалізацію можна розглядати як процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції. В економічній сфері вона характеризується такими ознаками: поширення ринкової економіки, поглиблення міжнародного географічного поділу праці, активне переміщення виробничих, фінансових і трудових ресурсів у масштабах планети.

Презентация PowerPoint:

Глобалізація Глобалізація супроводжуєть ся концентрацією дедалі більших обсягів виробництва товарів і послуг у ТНК. Крім масштабної економії на ресурсах, вони також виг рають у результаті застосування нових, більш досконалих технологій вироб ництва . Усе це, з одного боку, сприяє зменшенню собівартості виробництва, а отже, і цін, а з іншого — призводить до концентрації величезних фінан сових ресурсів. На 500 ТНК припадає майже чверть виробленої у світі продукції, понад третина експорту товарів, вироблених переробною промисловістю, і 80 % торгівлі технологіями.

Презентация PowerPoint:

Розвиток транспорту й зв’язку Важливими умовами глобалізації є розвиток транспорту й зв’язку . За останнє століття швидкість пересування збільшилась у 102 рази, зв’язку — у 107 разів , обробки інформації — у 106 разів . Водночас глобалізація пор оджує у світовому господарстві нові проблеми й суперечності . Так, основні фінансові ресурси та провідні наукові центри розташовані в розвинених країнах . В умовах глобалізації це дозволяє їм одержувати чималі прибутки . Проблемою залишається розшарування населення за доходами, зумовлене функціонуванням ринкової економіки .

authorStream Live Help