п. 11 Сільське господарство України Маланчій

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас, п. 11

Comments

Presentation Transcript

Стисло про головне. Висновок:

Географія 9 клас РОЗДІЛ І I . Первинний сектор економіки Тема 1. Сільське та лісове господарство

Стисло про головне. Висновок:

Сільське господарство України . Рослинництво Підготувала Маланчій Тетяна

Стисло про головне. Висновок:

Сільське господарство На сільське господарство припадає 1,9 % ВВП держави. У ньому зайнято 3,3 млн осіб. Від 2015 р. воно є лідером в експорті товарів — так само як і 100 років тому. Сільське господарство є основою економічного розвитку більшості регіонів нашої держави . Сільське господарство — один з найдавніших видів економічної діяльності в Україні .

Стисло про головне. Висновок:

СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В УКРАЇНІ Сільськогосподарські землі становлять 70,8 % від загальної площі держави, з яких щорічно обробляють понад 32 млн га. Земельні угіддя України характеризуються високим біопродуктивним потенціалом, оскільки основна база землеробства розміщується на найбільш родючих ґрунтах світу — чорноземах (більш як 60 % від загальної площі орних земель у державі). Структура земельного фонду України , 2015 р. Польща , га Німеччина, га Румунія, га Україна, га 14000000 12000000 9000000 32000000

Стисло про головне. Висновок:

Земельні угіддя України Земельні угіддя України характеризуються високим біопродуктивним потенціалом, оскільки основна база землеробства розміщується на найбільш родючих ґрунтах світу — чорноземах (більш як 60 % від загальної площі орних земель у державі). Сільськогосподарські угіддя України мають високий ступінь розораності. Це, з одного боку, свідчить про інтенсивне використання землі в сільському господарстві, а з іншого — про необхідність відповідних заходів щодо захисту земель від вітрової та водної ерозії. Структура угідь залежить від зональних особливостей і характеризує якість землі як засобу виробництва в сільському господарстві.

Стисло про головне. Висновок:

Сільськогосподарські угіддя З-поміж сільськогосподарських угідь найбільшу цінність мають рілля й багаторічні насадження. Зі збільшенням їхньої частки підвищується якість земельних ресурсів й ефективність їхнього використання. Найбільша частка посівних площ — у Степу й Лісостепу (майже 70 %), сіножатей і пасовищ — на Поліссі та в Карпатах. Сільськогосподарські угіддя потребують систематичного поліпшення: зрошення на Півдні, захисту ґрунтів від ерозії в Лісостепу та розвіювання на Поліссі. Комплекс заходів, спрямованих на збереження й поліпшення земельних угідь, називається меліорацією . Розрізняють три види меліорації: водну (зрошування, осушення), хімічну (внесення добрив) і лісову. Водна меліорація полягає в осушенні перезволожених ґрунтів та зрошуванні малозволожених , у захисті від зсувів ґрунтів гірських схилів; хімічна меліорація — у вапнуванні кислих і гіпсуванні солонцюватих ґрунтів. В Україні площа зрошуваних земель становить понад 2 млн га, осушених — майже 3 млн га.

Стисло про головне. Висновок:

Рослинництво в Україні Рільництво ( вирощування польових культур на орних землях) Садівництво ( розведення багаторічних насаджньсадів , ягідників , виноградників ) Луківництво ( використання та поліпшення природних лук, створення штучних сіножатей і пасовищ )

Стисло про головне. Висновок:

Рільництво Провідне місце в рослинництві посідає вирощування зернових. Під цими культурами в Україні зайнято більше половини посівних площ. Структура посівних площ України , 2015 р.

Стисло про головне. Висновок:

Рільництво

Стисло про головне. Висновок:

РОСЛИННИЦТВО. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ Традиційно найважливішою зерновою культурою в Україні є пшениця, особливо озима, яка на чорноземах дає гарні врожаї. Озиму пшеницю висівають восени, щоб використати осінню й весняну вологу в ґрунті. Найбільша кількість земель під нею припадає на степові та лісостепові райони. Посіви ярої пшениці займають незначні площі в східних областях України, де клімат континентальніший і взимку випадає мало снігу, який не може захистити посіви від вимерзання.

Стисло про головне. Висновок:

Зернові культури

Стисло про головне. Висновок:

Круп’яні культури Круп’яні культури України — просо, гречка та рис. Однією з найцінніших круп’яних культур є гречка. Ця рослина вологолюбна, тому поширена в Лісостепу й на Поліссі, на вологих піщаних ґрунтах. Просо, навпаки, завдяки його посухостійкості, вирощують переважно в Степу, а також у південних районах Лісостепу. Отримання високих врожаїв рису в Україні можливе лише на поливних землях. Його сіють на півдні Херсонської й Одеської областей на зрошувальних полях.

Стисло про головне. Висновок:

Зернобобові Зернобобові (горох, квасоля, соя) — важливі продовольчі й кормові культури, їхні посіви зосереджені на Поліссі та в Лісостепу. Основною зернобобовою культурою є соя . Це вологолюбна, вимоглива до ґрунтів, нетерпима до суховіїв культура.

Стисло про головне. Висновок:

Технічні культури Технічними називаються культури , які переважно є сировиною для харчової та легкої промисловості .

Стисло про головне. Висновок:

Технічні культури

Стисло про головне. Висновок:

Вирощування картоплі і овочів, кормових культур. Більшість посівних площ картоплі зосереджена на Поліссі , майже половина — у північних районах Лісостепу . Найвищі врожаї картоплі збирають на Поліссі , оскільки тут достатня кількість вологи , супіщані ґрунти з хорошим доступом повітря . Найпоширенішими овочевими культурами в Україні є: капуста, помідори , огірки , цибуля, столові буряки , морква тощо . Вирощування овочів поширене на всій території країни , але найбільше — у Степу й Лісостепу . Баштанні рослини ( кавуни , дині , гарбузи ) вирощують у Херсонській , Миколаївській , Одеській областях та у Степовому Криму .

Стисло про головне. Висновок:

Садівництво

Стисло про головне. Висновок:

Кормові культури До кормових культур належать багаторічні (люцерна, конюшина, тимофіївка та ін.) й однорічні трави, кукурудза на зелений корм, кормові коренеплоди (кормовий буряк). Найбільше кормових культур сіють у південних і південно-східних областях країни, найменше — на Поліссі та в передгірських районах Карпат. Загалом під ними зайнято 16 % орних земель. З них половину займають однорічні та багаторічні трави, майже 25 % — кукурудза на силос і зелений корм, а решта припадає на кормові коренеплоди та кормові баштанні культури.

Стисло про головне. Висновок:

ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ Зважаючи на природні властивості клімату та ґрунту, Україна є одним із провідних виробників органічних продуктів. Площа сільськогосподарських угідь, зайнятих під органіку, становить понад 270 тис. га. За цим показником наша держава належить до двадцятки лідерів органічного виробництва у світі. В Україні працює більш як 120 сільськогосподарських підприємств органічного землеробства, що отримали міжнародну сертифікацію. Здебільшого вони вирощують зернові, зернобобові та олійні культури. Майже 70 % органічних продуктів іде на експорт.

Стисло про головне. Висновок:

Стисло про головне. Висновок Сільське господарство складається з рослинництва і тваринництва . Рослинництво включає в себе вирощування зернових , технічних , кормових культур, картоплі , овочів , фруктів . На рослинництво припадає більш як 70 % продукції сільського господарства України . Найбільша частка посівних площ у Степу й Лісостепу , сіножатей і пасовищ — на Поліссі та в Карпатах. Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна, насіння соняшнику , ріпаку , сої .

authorStream Live Help