п. 49 Сталий розвиток. Стратегія людства на ХХІ століття

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас, р. 49

Comments

Presentation Transcript

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Географія, 9 клас 1

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Сталий розвиток Стратегія людства на ХХІ століття

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

Сталий розвиток суспільства Сталий розвиток — це сучасна концепція взаємодії суспільства і природи з узгодження між економічним та соціальним розвитком суспільства й збереженням довкілля. При цьому має місце такий розвиток суспільства, за якого задоволення потреб сучасних поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх по- колінь задовольняти свої потреби. Сталий розвиток — це насамперед економічне зростання, за якого ефективно розв’язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення суспільства без виснаження, деградації та забруднення довкілля.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У Стокгольмі відбулася перша Всесвітня конференція ООН (1972 р.) з навколишнього середовища, на якій проголошено основні принципи подолання глобальних екологічних проблем. Це стало початком створення таких міжнародних природоохоронно -екологічних організацій і програм, як «Програма ООН з навколишнього середовища» (ЮНЕП) і «Людина і біосфера» (МАБ). У 1982 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила Всесвітню хартію охорони природи.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Друга Всесвітня конференція ООН з навколишнього середовища і роз- витку відбулась у Ріо-де-Жанейро в 1992 р. На ній було прийнято «Порядок дня на ХХІ століття» — план людства щодо досягнення стійкого розвитку . « Декларація Землі» була прийнята тільки у 2000 р., на 55-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

«Декларація Землі»

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У 2015 р. в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН для прийняття Порядку денного розвитку людства на період після 2015 р. Проблематика Саміту охоплювала всі аспекти соціально-економічного розвитку , конкурентоспроможності країн , екологічної та енергетичної безпеки , гло - бального партнерства. Конференція ООН з питань клімату 2015 р. у м. Парижі уклала міжнародну угоду щодо утримання підвищення температури не вище 1,5 C ( Паризька угода) і зменшення викидів СО2 на період від 2020 р.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 1972 1987 1992 2002 Стокгольмська конференція Комісія ООН по навколишньому середовищу та розвитку Комісія ООН по навколишньому середовищу та розвитку (Ріо де Жанейро ) Міжнародна конференція в Йохансбурзі

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

СКЛАДНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Сталий розвиток — це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють швидко моделювати різні варіанти напрямів розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та вибирати найоптимальніший. Парадигма сталого розвитку включає вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової й національної дискримінації. Людство має навчитися жити в певних обмеженнях, які визначаються ємністю біосфери, скоротити обсяги ресурсів, які вилучають з природи, і зменшити кількість відходів своєї життєдіяльності, що повертаються у природу. Це основа екологічно стійкого розвитку.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

СКЛАДНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Економічно стійкий розвиток передбачає структурні й територіальні зрушення у світовій економіці, підвищення інтенсивності та продуктивності господарства, досягнення оптимальних, з точки зору збереження рівноваги між суспільством і природою, темпів економічного розвитку

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Концепція передбачає суттєві зміни в усіх сферах суспільного життя. Так, сталий розвиток висуває на порядок денний політичних інститутів проблеми, пов’язані з пошуком балансу між необхідністю глобального управління та збереженням державного суверенітету країн, пошуком ефективних методів вирішення глобальних і локальних питань, визначенням ефективного політичного ладу тощо. Перед економікою — проблему балансу між потребами суспільства та можливостями навколишнього середовища.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ:

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

authorStream Live Help