п. 41 Світовий ринок товарів і послуг Шмирко Єгор

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Географія 9 клас, п. 41

Comments

Presentation Transcript

Запам’ятайте: стисло про головне:

Св ітовий ринок товарів і послуг Географія, Шмирко Єгор 9-Б клас

Запам’ятайте: стисло про головне:

Вступ Сьогодні торгівля між державами — звичне явище. Світовий ринок товарів і послуг сформувався на основі розвитку міжнародної торгівлі як форми економічних зв’язків між країнами, що спеціалізуються на виробництві певних видів продукції. Кожній країні вигідно виробляти і продавати те, що відповідає її абсолютним і відносним особливостям і перевагам. До абсолютних переваг належать: клімат, корисні копалини, ґрунти, лісові ресурси тощо. Відносними перевагами є: кваліфіковані працівники, обладнання, фінанси. Наприклад, Бразилія має тропічний клімат, родючі землі, багато некваліфікованої робочої сили; усе це забезпечує можливість виробництва дешевої кави. Японія має велику кількість кваліфікованих працівників, тому здатна ефективно виробляти таку продукцію, як комп’ютери, фото- та відеокамери. Німеччина спеціалізується на виробництві капіталомістких товарів, наприклад, автомобілів, обладнання. Кожній країні вигідніше виробляти й продавати ті товари, під час виготовлення яких продуктивність праці на підприємствах найвища.

Запам’ятайте: стисло про головне:

Експорт Експорт  — вивіз із митної території країни за кордом товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін. До експорту відносяться також вивіз товарів для переробки їх в іншій країні, перевезення товарів транзитом через іншу країну, вивіз привезених з іншої країни товарів для продажу їх у третій країні і ін.

Запам’ятайте: стисло про головне:

Імпорт Імпорт — ввезення товарів, послуг (іноді може вживатися щодо капіталу, знань, технологій) Товари і послуги, що одна країна продає іншій для внутрішнього використання, обробки чи перепродажу (Гонконг, наприклад, серйозно залежить від імпорту для своєї експортної діяльності). Імпорт може бути видимим (товари) і невидимим (послуги).

Запам’ятайте: стисло про головне:

Світова Організація Торгівлі (СОТ) Світова організація торгівлі (СОТ) — провідна міжнародна економічна організація, членами якої є 162 країни, на долю яких припадає більш як 97 % обсягів світової торгівлі. Головна її функція — забезпечувати, наскільки це можливо, легкі, передбачувані й вільні процеси торговельних обмінів, вирішення спірних питань. Важливі принципи діяльності СОТ — це торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків, сприяння справедливій конкуренції, розумне використання митних зборів, заохочення розвитку й здійснення економічних реформ. Від 2008 р. Україна є членом цієї організації.

Запам’ятайте: стисло про головне:

Європейський Союз (ЄС) Європейський Союз (ЄС) — найбільш інтеграційне об’єднання світу. Мета створення — економічна та політична стабільність у регіоні. Його членами є 28 країн Європи. Ця організація має значний політичний вплив, потужний науковий та економічний потенціал, єдину грошову одиницю (євро). ЄС посідає перше місце за купівельною спроможністю, друге — за обсягами ВВП, третє — за кількістю населення, сьоме — за площею у світі. Через великий політичний і економічний глобальний вплив ЄС розглядають як наддержаву. Україна 21 березня 2014 р. підписала політичну частину Угоди про асоціації з метою подальшого вступу в ЄС, а 27 червня 2014 р. — економічну. Відповідно до цього для України визнано перспективу членства в ЄС.

Запам’ятайте: стисло про головне:

Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА) Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА ) - об’єднує лише великі за територією, людськими ресурсами та економічним потенціалом країни Північної Америки — США, Канаду й Мексику . Особливість угоди НАФТА полягає в тому, що вперше міждержавне інтеграційне угруповання об’єднало високорозвинені країни з однією з країн, що розвивається. Цілі угоди полягають у тому, щоб позбутися перешкод у торгівлі, створити умови для справедливої конкуренції, збільшити доцільність інвестування, спільно захищати права інтелектуальної власності. Найбільш впливовим інтеграційним об’єднанням в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), до якої належать Бруней, В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сингапур , Таїланд , Філіппіни, Індонезія. Основними сферами співпраці в межах АСЕАН є політична взаємодія й безпека, економічне й ділове співробітництво, розвиток кооперації. Співробітництво поширюється на торгівлю, митну справу, стандарти, інвестиції, а також сільське й лісове господарство, навколишнє середовище, науку, технологію та соціальний розвиток.

Запам’ятайте: стисло про головне:

ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ Й ІМПОРТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Запам’ятайте: стисло про головне:

ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ Й ІМПОРТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ За останні кілька років у зовнішній торгівлі України поступово зростає частка ЄС. Однак у розрізі країн домінуючу роль усе ще займають Росія й Китай. Левову частку продукції до України завозять з тих країн, куди йде найбільше експортних поставок , — Росії та Китаю. Третє місце посідає Німеччина, за нею йдуть Білорусь і Польща. Варто відзначити активізацію імпорту з Туреччини.

Запам’ятайте: стисло про головне:

Відкриваємо Україну Україна має всі можливості для нарощення потужного експортного потенціалу сільськогосподарської продукції.

Запам’ятайте: стисло про головне:

Дізнайтеся більше Угода про асоціацію між ЄС та Україною передбачає застосування тарифних квот (ТК) — це встановлення нижчого податку на імпорт певного товару в межах граничного обсягу — «квоти» та вищого для імпорту понад граничний рівень.

Запам’ятайте: стисло про головне:

Україна використала квоти

Запам’ятайте: стисло про головне:

Запам ’ ятайте : стисло про головне

authorStream Live Help