VLM-Pontica-2014-final-valmarean-Compatibility-Mode (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Descoperiri arheologice pe Valea Gerului județul Galați Descoperiri arheologice pe Valea Gerului județul Galați I I Epoca Epoca neo neo- -eneolitică eneolitică Costin Croitoru Costin Croitoru Stănică Pandrea Stănică Pandrea Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Galați și al Primăriei Valea Mărului Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Galați și al Primăriei Valea Mărului

slide 2:

Comuna Valea Mărului Comuna Valea Mărului județul județul Galați Galați C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați

slide 3:

Valea Gerului între Valea Mărului și Mândrești Valea Gerului între Valea Mărului și Mândrești C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați

slide 4:

Scrisoarea lui Nicolae Scrisoarea lui Nicolae Ifrosie Ifrosie către conducerea Muzeului de Istorie din Galați către conducerea Muzeului de Istorie din Galați - - cap de cerb cap de cerb - - ceramică fragmentară ceramică fragmentară 1. La Plopi 1. La Plopi la dreapta șoselei sub liziera la dreapta șoselei sub liziera pădurei pădurei Pârlești Pârlești C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Locuri de pe Valea Gerului unde Locuri de pe Valea Gerului unde S S- -au descoperit obiecte din au descoperit obiecte din treut treut - - piatră de râșniţă piatră de râșniţă - - bile arse bile arse - - schelet omenesc. schelet omenesc. - - fragmente ceramice fragmente ceramice - - oase de animale mari oase de animale mari - - fragmente de cărămidă fragmente de cărămidă - - arsură. arsură. Sondaj: Sondaj:

slide 5:

2. Târgul Drăgaica 2. Târgul Drăgaica la nord la nord- -vest de localitate vest de localitate C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Scrisoarea lui Nicolae Scrisoarea lui Nicolae Ifrosie Ifrosie către conducerea Muzeului de Istorie din Galați către conducerea Muzeului de Istorie din Galați Locuri de pe Valea Gerului unde Locuri de pe Valea Gerului unde S S- -au descoperit obiecte din au descoperit obiecte din treut treut - - toartă de oală din pastă de culoare roșcată toartă de oală din pastă de culoare roșcată

slide 6:

3. Pe Vale La Peri 3. Pe Vale La Peri terasa din dreapta Gerului terasa din dreapta Gerului - - fragmente ceramice fragmente ceramice - - fragmente de cărămidă fragmente de cărămidă C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Scrisoarea lui Nicolae Scrisoarea lui Nicolae Ifrosie Ifrosie către conducerea Muzeului de Istorie din Galați către conducerea Muzeului de Istorie din Galați Locuri de pe Valea Gerului unde Locuri de pe Valea Gerului unde S S- -au descoperit obiecte din au descoperit obiecte din treut treut - - pământ ars pământ ars - - corn de cerb corn de cerb - - gât de urcior. gât de urcior. 4. Pe Vale La Peri 4. Pe Vale La Peri 150 m. sud de punctul precedent 150 m. sud de punctul precedent - - fragmente ceramice fragmente ceramice - - fragmente osteologice animale. fragmente osteologice animale.

slide 7:

5. Valea Mândrei 5. Valea Mândrei într într- -o viroagă o viroagă - - sabie sabie zăbală zăbală C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Scrisoarea lui Nicolae Scrisoarea lui Nicolae Ifrosie Ifrosie către conducerea Muzeului de Istorie din Galați către conducerea Muzeului de Istorie din Galați Locuri de pe Valea Gerului unde Locuri de pe Valea Gerului unde S S- -au descoperit obiecte din au descoperit obiecte din treut treut - - zăbală zăbală - - resturi osteologice cabalină resturi osteologice cabalină - - schelete omenești . schelete omenești . 6. Vatra localității 6. Vatra localității curtea unui locuitor curtea unui locuitor - - baltag. baltag.

slide 8:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • lamă lamă de de silex silex din din epoca epoca pietrei pietrei 5000 5000 – – 3500 3500 î î. . Hr Hr. .

slide 9:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • așchie așchie de de silex silex din din epoca epoca pietrei pietrei 5000 5000 – – 3500 3500 î î. . Hr Hr. .

slide 10:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • așchie așchie de de silex silex din din epoca epoca pietrei pietrei utilizată utilizată ca ca răzuitor răzuitor 5000 5000 – – 3500 3500 î î. . Hr Hr. .

slide 11:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • răzuitor răzuitor pe pe lamă lamă din din silex silex din din epoca epoca pietrei pietrei 5000 5000 – – 3500 3500 î î. . Hr Hr. .

slide 12:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • așchie așchie din din silex silex utilizată utilizată ca ca răzuitor răzuitor epoca epoca pietrei pietrei 5000 5000 – – 3500 3500 î î. . Hr Hr. .

slide 13:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • așchie așchie din din silex silex utilizată utilizată ca ca răzuitor răzuitor epoca epoca pietrei pietrei 5000 5000 – – 3500 3500 î î. . Hr Hr. .

slide 14:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • topor topor din din piatră piatră șlefuită șlefuită epoca epoca pietrei pietrei 5000 5000 – – 3500 3500 î î. . Hr Hr. .

slide 15:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • teslă teslă din din piatră piatră șlefuită șlefuită epoca epoca pietrei pietrei 5000 5000 – – 3500 3500 î î. . Hr Hr. .

slide 16:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • percutor percutor ciocănel ciocănel din din piatră piatră șlefuită șlefuită epoca epoca pietrei pietrei 5000 5000 – – 3500 3500 î î. . Hr Hr. .

slide 17:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • măciucă măciucă din din piatră piatră șlefuită șlefuită epoca epoca pietrei pietrei 5000 5000 – – 3500 3500 î î. . Hr Hr. .

slide 18:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • fragment fragment de de vas vas de de lut lut ars ars din din epoca epoca pietrei pietrei 5200 5200 – – 4700 4700 î î. . Hr Hr. .

slide 19:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • fragment fragment de de vas vas de de lut lut ars ars din din epoca epoca pietrei pietrei cultura cultura Cucuteni Cucuteni 4500 4500– – 3800 3800 î î. . Hr Hr. .

slide 20:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Valea Valea Gerului Gerului – – Colecția Colecția Școlii Școlii din din Mândrești Mândrești • • fragment fragment de de vas vas de de lut lut ars ars din din epoca epoca pietrei pietrei cultura cultura Cucuteni Cucuteni 4500 4500– – 3800 3800 î î. . Hr Hr. .

slide 21:

Valea Gerului Valea Gerului Colecția Școlii din Mândrești Colecția Școlii din Mândrești • • figurină figurină zoomorfă zoomorfă din din epoca pietrei epoca pietrei cultura Cucuteni 4500 cultura Cucuteni 4500– – 3800 î. 3800 î. Hr Hr. . C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați

slide 22:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Figurine de urs ca cel de la Figurine de urs ca cel de la Mândrești Mândrești descoperite în descoperite în alte așezări alte așezări din epoca pietrei ale culturii din epoca pietrei ale culturii Cucuteni Cucuteni 4500 4500– – 3800 î. 3800 î. Hr Hr. .

slide 23:

C. Croitoru S. Pandrea C. Croitoru S. Pandrea Descoperiri Descoperiri arheologice arheologice din epoca pietrei de pe din epoca pietrei de pe Valea Gerului Valea Gerului com com. Valea Mărului jud. . Valea Mărului jud. Galați Galați Stârcea Botoșani Stârcea Botoșani Cucuteni A Cucuteni A Ripiceni Botoșani Ripiceni Botoșani Cucuteni A Cucuteni A Figurine de urs ca cel de la Mândrești Figurine de urs ca cel de la Mândrești descoperite în descoperite în alte așezări din epoca pietrei alte așezări din epoca pietrei ale culturii Cucuteni ale culturii Cucuteni 4500 4500– – 3800 î. 3800 î. Hr Hr. .

authorStream Live Help