Valmarenii 24 august 2014

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII

PowerPoint Presentation:

Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Şerbu Ioan:0724974403*Electrician Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail valea.marului@yahoo.com florin_doca@yahoo.com

PowerPoint Presentation:

VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani!

PowerPoint Presentation:

Luni 25 august 16/2 4 Marţi 26 august 1 2/ 2 4 Miercuri 2 7 august 1 2/ 2 0 Joi 2 8 august 12 / 25 Vineri 29 august 17/24 Duminic ă 24 august 19 / 26 VREMEA LA VALEA MĂRULUI

PowerPoint Presentation:

LA Mulţi Ani Vălmăreni

PowerPoint Presentation:

Să avem parte de UN AN LINI Ş TIT , însorit şi BOGAT în ploi calde

PowerPoint Presentation:

LA MUL Ţ I ANI ! 24 -2 5 august

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 24 august

PowerPoint Presentation:

Manolache Toader

PowerPoint Presentation:

Răuţă Adela

PowerPoint Presentation:

Bîdea Maria

PowerPoint Presentation:

Popovici Tudorel

PowerPoint Presentation:

Buleandră Camelia

PowerPoint Presentation:

Ifrosie Gheorghe

PowerPoint Presentation:

Pîrlica Neculai

PowerPoint Presentation:

Bercea Denisa

PowerPoint Presentation:

Panait Lucian

PowerPoint Presentation:

Luca Rareş

PowerPoint Presentation:

Ioachim Vasilică

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! 25 august

PowerPoint Presentation:

Anghelina Andrei

PowerPoint Presentation:

Trandafir Mihăiţă

PowerPoint Presentation:

Anghelina Mihăiţă

PowerPoint Presentation:

La Mul ți Ani! Fuică Tiţa

PowerPoint Presentation:

Cioromila Daniela

PowerPoint Presentation:

Dumitru Corina

PowerPoint Presentation:

Costea Ionuţ

PowerPoint Presentation:

Dumitru Vasile

PowerPoint Presentation:

Preda Lenuţa

PowerPoint Presentation:

Tiron Toader

PowerPoint Presentation:

Lupaşcu Wilhelm

PowerPoint Presentation:

Sardar Valentin

PowerPoint Presentation:

Trincu Paraschiva

PowerPoint Presentation:

Morminche Elena

PowerPoint Presentation:

Chirac Marian

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani Buleandră Camelia

PowerPoint Presentation:

Zile frumoase şi fericire Răuță Adela

:

Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , Virgil Doca

PowerPoint Presentation:

Felicit ări

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia acestei zile în care mai adaugi un trandafir în buchetul vieţii, îţi urez să ai parte de tot ce îţi doreşti de la viaţă: dragoste, bucurii, gînduri senine, lumină în suflet, speranţa într-un viitor mai bun şi un sincer şi călduros LA MULŢI ANI! Camelia Buleandr ă Soţul, fiica, fiul *** Gabriela şi Zaharia Buleandră

PowerPoint Presentation:

Să ai o zi plină de soare, lumina să te înconjoare, Cei dragi să te iubească, inima să-ţi înflorească. Să-ţi dea Dumnezeu sănătate, Bucurie, iubire şi multă fericire. Aceste urări vin din partea părinţilor şi a bunicilor pentru Bercea Denisa Mihaela la împlinirea vârstei de 6 ani. La mulţi ani!!

PowerPoint Presentation:

La Mulţi Ani ! Draga noastră e ziua ta , e ziua “Copilului Dorit” , Să te bucuri de viaţă , de zâmbete , de tot ce e frumos ! Denisa Părinţii şi bunicii

PowerPoint Presentation:

Drag ă fiule , Via ţ a s ă îţ i d ăr uiasc ă numai bucurii , î mpliniri ş i cer senin , s ă ai parte de toata c ă ldura omenirii ş i de toate florile lumii adunate î n cel mai frumos buchet ! Soarele s ă - ţ i sur â d ă în momentele minunate tr ă ite al ă turi de cei dragi . F ie ca tot ce îţ i dore ş ti s ă -ţ i se î mplineasc ă ş i grija zile i de a doua zi s ă nu o sim ţ i . Noi p ă rin ţ i ş i fr aţii, îţ i vom fi al ă turi !

PowerPoint Presentation:

Tudorel Popovici

PowerPoint Presentation:

La mul ț i ani, tata, s ă ai parte de zile luminoase, s ă natate, s ă te bucuri al ă turi de noi ș i s ă adevereasc ă tot ce ț i-ai propus pentru acest an! Te iubesc nespus de mult.

PowerPoint Presentation:

De ziua ta doresc s ă fie soare ,c um n-a mai fost î n alt ă zi din an , ş i fluturi albi , p e l â ng ă noi s ă zboare , î ntr -un fantastic d ans a erian . De fiecare dat ă câ nd vine ziua ta , cu dragoste , Iubit e , m ereu îţ i voi c â nta din inimă La Mulţi Ani ! De ziua ta , iubit e , casa noastr ă , e un castel cu turnuri de cristal , ş i noaptea unduiesc p e sub fereastr ă r oman ţ e cu parfum m edieval . De ziua ta , t u e ş ti î n toate cele ,d in c â te sunt frumoase p e P ă m â nt ! E ş ti steaua norocoas ă a vie ţ ii noastre ş i farmecu -I î n fiece cuv â nt ! Soţia Geanina

PowerPoint Presentation:

Moldovean Viorel

PowerPoint Presentation:

Au trecut ani, din ACEA ZI ani, în care m-ai învăţat cum să fiu mamă, ani în care am crescut odată cu tine, în care am adormit şi m-am trezit rugându-mă lui Dumnezeu pentru tine, mulţumindu-i pentru minunea care eşti, ani în care mi-ai dat puterea de a mă ridica, de a merge înainte, de a-mi înfrunta temerile, de a zâmbi, de a visa, de a spera. Mi-ai schimbat viaţa şi nu aş mai putea trăi altfel. Când îmi spui “mami, te iubesc”, nimic altceva nu mai contează. La mul ț i ani , Viorele ! Te iubesc … P ă rin ț ii! 

PowerPoint Presentation:

Bercea Denisa Mihaela

PowerPoint Presentation:

Cu ocazia îm pliniri i vârstei de 6 ani a finei noastre Bercea Denisa Mihaela cu mesajul : La mul ț i ani sã cre ș ti mare ș i sãnãtoasã , sã ai parte de tot ce îț i dore ș ti ș i toate visele sã devinã realitate . Te pupãm cu drag , noi na și i tãi ș i Denisa ș i Giulia

PowerPoint Presentation:

S ă ai o zi pres ă rat ă cu z â mbete ș i în frumuse ț at ă de oamenii care țin la tine. Fie ca toate g â ndurile b un e s ă devin ă realitate , visele s ă se materializeze , prietenii adev ă ra ț i s ă r ămâ n ă mereu aproape , iar dragostea s ă fie cea pentru care merit ă s ă tr ă ie ș ti o via ță . Din partea bunicilor Sandu și Sanda Vintil ă

PowerPoint Presentation:

De ziua ta venim cu cele mai frumoase g â nduri ş i îţ i dorim mult ă s ă n ă tate , bucurii , Î mplinire   ş i multe vise realizate ! Steaua ta ocrotitoare s ă lumineze mereu asupra ta ş i a celor dragii sufletului t ă u.Dragostea ş i grija ce o d ă ruie ş ti î n jurul t ă u s ă-ţ i fie r ă spl ă tit ă din plin cu mult ă c ă ldur ă ş i î mplinire sufleteasc ă . Î i mul ţ umim lui Dumnezeu c ă ne-a d ă ruit o mam ă at â t de bun ă ,o prieten ă ş i o so ţ ie nepre ţ uit ă . Î l rug ă m s ă-ţi i dea mul ţ i ani de acum î nainte pentru a ne putea bucura de tine!!LA MUL Ţ I ANI!! Aceste ur ă ri vin din partea so ţ ului Gelu ş i al copiilor C ă talina,Alin ş i Marius!

PowerPoint Presentation:

La Mul ţi Ani, Ti ţa

PowerPoint Presentation:

Ast ă zi trebuie s ă z â mbe ş ti ş i s ă fi fericit ă pentru c ă este o zi special ă . Mama noastr ă drag ă , pentru noi e ş ti cel mai minunat ş i sincer suflet ... cea mai dulce voce... ş i mai m â ndr ă floare de pe acest p ă m â nt . Te iubim mam ă ş i îţ i spunem din suflet LA MUL Ţ I ANI ş i mai stim c ă ş tii ş i tu acest lucru c ă pentru noi e ş ti candela aprins ă a vie ţ ii care nu se stinge niciodat ă ş i care lumineaz ă ş i ne vegheaz ă tot timpul.La mul ţ i ani ... scumpa noastra mam ă.

PowerPoint Presentation:

La Mul ţi Ani, Elena

PowerPoint Presentation:

Fie ca ziua de azi să îţi aducă numai bucurii şi speranţe, să te bucuri din plin de copilărie, să fii înconjurată de prieteni şi în calea vieţii Dumnezeu să te protejeze mereu în fiecare clipă a vieţii tale. Astăzi a înflorit cel de-al 14-lea trandafir iar noi, părinţii şi fratele tău, Andrei, îţi urăm ţie Elena Morminche tot binele din lume , multă bucurie, o copilărie fericită şi un călduros La mulţi ani!!!!!!!!

PowerPoint Presentation:

O zi din an e ziua ta , iar azi a sosit ziua în care dragul nostru fiu Costea Ionuţ împlineşte 11 ani,noi părinţii Costea Gina şi Silviu îţi dorim să ai o copilărie fericită, să creşti sănătos, să ai o viaţă lungă şi să ne bucuri mulţi ani de acum înainte cu prezenţa ta . Te iubim mult, îngeraşul nostru!!!! La mulţi ani!!!

PowerPoint Presentation:

Fie ca ziua de azi să îţi aducă numai bucurii şi speranţe, să te bucuri din plin de copilărie, să fii înconjurat de prieteni şi în calea vieţii Dumnezeu să te protejeze mereu în fiecare etapă a vieţii tale. Astăzi a înflorit ce-l de-al 14-lea trandafir şi noi părinţii, sora, bunica şi nu în ultimul rând unchiul Neculai îţi urăm ţie Teodor tot binele din lume, multă bucurie, o copilărie fericită şi un călduros La mulţi ani!!!!!!!!

PowerPoint Presentation:

Din adâncul sufletului îţi dorim ca anii ce se scurg să treacă precum razele soarelui să mângâie o trestie umedă şi bătută de vânt, precum iubirea alină sufletele suferinde. Să fii fericit şi mereu însoţit de cei care merită să te iubească. Î ţi dorim să mergi pe un drum numit viaţa, să te împiedici de un ciob numit noroc, să cazi într-o prăpastie numită fericire şi să culegi o floare numită iubire. Î ţi dorim un munte de sănătate, o mare de iubire şi un ocean de fericire ! Aceste ur ă ri sunt pentru Trandafir Mih ă i ță ș i vin din partea familiei care î l iubesc ! La Mul ț i Ani! 

PowerPoint Presentation:

A stăzi când împlineşti o frumoasă vârstă de 12 anişori, p ă rin ți i t ă i Geani ș i Veronica îţi dorim să ai parte de tot ce îţi doreşti. Multă sănătate, iubire şi împliniri. De asemenea să ai parte de succese la şcoală dar şi pe mai departe! LA MUL Ț I ANI!!

PowerPoint Presentation:

Să crezi mereu că Fericirea, e soră bună cu S peranţa , să crezi mereu că Iubirea , este chiar Viaţa ! Din picături de Fericire îţi dăruim cu drag Iubire ! LA MULŢI ANI! Vasile Dumitru Soţia şi copiii ***

PowerPoint Presentation:

Îţ i dor im ca de ziua ta , s ă- ţ i se înde plineasc ă toate dorin ţ ele, s ă fii fericit, iubit s ă ai parte numai de raze de soare î n via ţă ş i îţ i dorim un sincer La Mul ţ i Ani! Vasile Dumitru Familia Doca

PowerPoint Presentation:

Pentru scumpul nostru nepot, Costea Ionuţ , Noi, bunicii Bercea Marin şi Paulina, îţi dorim multă sănătate, să ai parte numai de realizări în viaţă, să asculţi de părinţi şi să creşti mare şi frumos. La mulţi ani!!! Te iubim mult!!!

PowerPoint Presentation:

Acum la ceas aniversar ,  Noi îț i dorim iubire -n dar   ș i s ă n ă tate îț i dorim , m ereu cu to ț i uni ț i s ă fim . La mul ț i ani ,  Jeni Cristea T ă taru !!!! Te î mbra ț i ș eaz ă familia !!

PowerPoint Presentation:

Zilele de na ș tere sunt pentru s ă n ă tate ! Cu c â t s ă rb ă tore ș ti mai multe ... cu at â t tr ă ie ș ti mai mult ! LA MUL Ț I ANI!  Cu drag, din partea fam iliei S î rghe !

PowerPoint Presentation:

Decese şi comemorări

authorStream Live Help