Curso Flora invasora 2

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

(2ª parte) CURSO DE CAPACITACIÓN DE AXENTES E VIXIANTES MEDIOAMBIENTAIS PARA A DETECCIÓN TEMPERÁ E A RESPOSTA RÁPIDA EN CUESTIÓN DE FLORA VASCULAR EXÓTICA INVASORA Arcea Xestión de Recursos Naturais S.L. Jorge Mouriño & Gaspar Bernárdez Outono 2010

Slide 2: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Familia: Leguminosas Orixe: Australia Hábitats: dunas, medios antropizados, (matogueiras) Reprodución por rizoma e semente; flores tubulares características Introducida como planta forestal e e ameazadas ornamental, probable entrada vía Portugal, 9 cuadrículas Alteración de dunas, despraza especies nativas 31 rexistros 4. Especies invasoras de interese para a conservación de hábitats naturais Acacia longifolia

Slide 3: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Outras acacias invasoras en Galicia: • Mimosa (Acacia dealbata): – Orixe: Australia – Invade claros e zonas onde a vexetación natural é destruída – Rápido crecimento en formacións case monoespecíficas (despraza vexetación autóctona). Efectos alelopáticos – Galicia: especialmente abundante en vales cálidos do interior (O Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei...). – Rebrota tras corta. Elimínase de cepa con maquinaria pesada, ou con herbicida continuado sobre o cepo, descortezado... • Acacia negra (A.melanoxylon): – – – – – Orixe: Australia Flores orbiculares Altera os solos Franxa costeira (ex. Baixo Miño) Rebrota tras corta. Eliminase de cepa con maquinaria pesada ou con herbicida

Slide 4: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Especies de ampla distribución en Galicia Acacia melanoxylon Acacia dealbata

Slide 5: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Especies invasoras de interese para a conservación de hábitats naturais Ailanto (Ailanthus altissima) Galego: Árbore do ceo – Orixe asiático – Frecuentemente de carácter viario e en ribeiras – Presenta fenómenos alelopáticos – Rebrota tras corta pero pódese eliminar con talas periódicas e herbicidas sistémicos – Varios métodos combinados de descortezado, corta e aplicación de herbicidas Invasor no P.N. Serra da Enciña da Lastra (cartografía feita en 2007)

Slide 6: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Especies invasoras de interese para a conservación de hábitats naturais Falsa acacia ou robinia (Robinia pseudoacacia) Orixe: América do Norte - Invade claros e zonas degradadas - Rápido crecimento e vigor - Despraza especies forestais autóctonas - Forte rebrote tras corta. Aplicación continuada de herbicidas sobre cepos ou descascados Illas Cíes, PN Illas Atlánticas

Slide 7: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Mapas de distribución (xerados no Diagnóstico): Ailanthus altissima: 22 rexistros principalmente na prov. de Ourense Robinia pseudoacacia: >40 rexistros principalmente na Galicia atlántica

Slide 8: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Especies invasoras de interese para a conservación de hábitats naturais Carpobrotus spp. Nome galego: Herba do coitelo, unlla de gato Nome castelán: uña de gato, uña de león, hierba del cuchillo Familia: Aizoaceae Orixe: Sudáfrica Plantas perennes, suculentas, de talos ramificados reptantes, con capacidade de enraizamento

Slide 9: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Carpobrotus spp. Dúas especies “en discusión”: - Carpobrotus edulis: grandes flores amarelas ou rosas, follas de sección triangular equiláteras - Carpobrotus acinaciformis: grandes flores púrpuras, follas de sección triangular, un lado metade tamaño que os outros dous

Slide 10: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Carpobrotus spp. • Dispersión por enraizamento de talos (inclúe fragmentación) • Vía de entrada: ornamental e para fixación de noiros (taludes) • Ocupa variados hábitats costeiros Punta Nariga Praia de Nemiña Hábitats antropizados ZEPVN Costa da Morte

Slide 11: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Marismas ZEPVN A Ramallosa Carpobrotus spp. (hábitats) Cantís mariños. ZEPVN Costa da Vela Matogueira costeira. Cabo Laxe ZEPVN Costa da Morte Dunas. Praia de Xilloi ZEPVN Costa da Mariña Occidental

Slide 12: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Distribución Carpobrotus Aparece por case toda a costa galega - 26 cuadrículas UTM 10 x10 qm. - 73 rexistros + 18 cuadrículas (cartografía 2007/08) Invasora en USA, Australia, Francia, Reino Unido, Portugal…

Slide 13: 

Curso flora exótica invasora Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Cartografía Carpobrotus

Slide 14: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Cartografía Carpobrotus Praia de Traba Praia de Laxe Costa da Morte Cabo Laxe Costa da Mariña Occidental Praia de Abrelas

Slide 15: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Carpobrotus: Resultados xerais da cartografía

Slide 16: 

Curso flora exótica invasora Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Valoración e planificación de actuacións

Slide 17: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Carpobrotus: Impactos • Competencia espacial coa vexetación nativa • Perda de hábitats naturais (de interese comunitario) • Ameaza especies en perigo de extinción (Linaria arenaria, Rumex rupestris) • Altera condicións físico-químicas dos solos • Competencia por polinizadores

Slide 18: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Carpobrotus: manexo Prevención: limitar o seu uso (p.ex., RN Villaviciosa, Asturias) - Controlar vertido de restos de podas, cortas… Erradicación-control: retirada manual - valorar impacto na vexetación circundante - xestión de residuos fóra do espazo - seguimento de rebrotes ou doutras plantas invasoras - posible revexetación Illa de Sálvora, PN Illas Atlánticas

Slide 19: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Especies invasoras de interese para a conservación de hábitats naturais Cortaderia selloana Nome galego: Herba da Pampa Nome castelán: Hierba de la Pampa, plumeros Familia: Gramíneas Orixe: Sudamérica (Arxentina, Chile, Uruguay, S do Brasil) Planta perenne, de follas en macolla, estreitas e cortantes. Raices acadan 3,5 m. de fondura. Espigas que chegan a 4 m. Planta ginodioica: pés hermafroditas (funcionalmente só masculinos) e pés femininos. Crecemento rápido, rebrota tras corta aérea Praia dos Castros (ZEPVN As Catedrais)

Slide 20: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Cortaderia selloana - Dispersión por sementes ou vertido de fragmentos de planta - Producen até 100.000 sementes por penacho, aprox. 1 millón/planta - Florecen no outono, non producen semente a certa altitude - Dispersión de sementes polo vento ou adheridas á roupa, vehículos… - Vía de entrada: ornamental - Hábitats: marismas, depresións interdunares, ripisilvas, hábitats antropizados (AP-9) ZEPVN Abegondo-Cecebre ZEPVN Enseada de San Simón

Slide 21: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Marismas: ZEPVN Betanzos Dunas: Baldaio, ZEPVN Costa da Morte Bosque pantanoso: ZEPVN Cecebre Piñeiral: ZEPVN Costa da Vela Cortaderia: hábitats Cortaderia: hábitats

Slide 22: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Distribución Cortaderia Distribuída localmente pola costa de Galicia e puntos do interior (arredor de autoestradas) - 24 cuadrículas UTM 10 x10 qm. - 49 rexistros + 33 cuadrículas (cartografía 2007/08) Invasora en Australia, Nova Zelandia, Sudáfrica, SW de Europa, sur de USA, Hawai…

Slide 23: 

Curso flora exótica invasora Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Cartografía Cortaderia Exemplo: ZEPVN Betanzos-Mandeo

Slide 24: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Cortaderia: Resultados xerais da cartografía

Slide 25: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Cortaderia: impactos • Competencia espacial, crea masas contínuas onde non colonizan outras especies • Competencia por luz, humidade e nutrintes con flora nativa; chega a modificar a estrutura e composición da vexetación nativa • Follas con agullas de sílice, non consumidas por herbívoros, cortantes (complican usos recreativos) • Producen moita biomasa seca pirófita • Competencia con plantacións forestais

Slide 26: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Plan Litoral de Vigo. Recuperación Xunqueira do Lagares. Edu González Cortaderia selloana: manexo Prevención: limitar o seu uso - Controlar vertido de restos ou podas - Vixilar a súa entrada onde non está presente: actuacións rápidas Erradicación/control: - Plántulas novas: arrincado manual - Plantas adultas: arrincado mecanizado ou corta aérea máis uso local de glifosato - Mitigación con corta de espigas antes de abrir - Xestión de residuos fóra do espazo - Seguimento de rebrotes e doutras invasións - Valorar posible revexetación

Slide 27: 

Curso flora exótica invasora Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Recente iniciativa parlamentar aprobada

Slide 28: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Especies invasoras de interese para a conservación de hábitats naturais Arctotheca calendula • Nome común: Margarita africana • Familia: Compostas • Orixe: Sudáfrica Planta anual, talos decumbentes, follas grandes, cincentas e pilosas. Flores en cabezas, con lígulas exteriores amarelas e túbulos interiores negros; florece de marzo a xuño.

Slide 29: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Arctotheca calendula • Dispersión por sementes a través do vento e animais • Tamén por fragmentos que poden enraizar • Bancos de sementes viables durante anos • Gusta de solos aireados, sensible a xeadas • Vía de entrada: uso ornamental • Hábitats: praias e dunas nitrificadas, camiños… Cantís mariños, PN Illas Atlánticas Dunas, ZEPVN Costa da Vela

Slide 30: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Distribución Arctotheca Distribuída localmente por toda a costa, máis núcleos urbanos do interior - 29 cuadrículas UTM 10x10 qm. - 54 rexistros Invasora en Oceanía, Xapón, Chile, USA, SW de Europa

Slide 31: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Arctotheca calendula: impactos - Indicadora de degradación de ecosistemas dunares - Competencia espacial con especies nativas e ameazadas - Mala herba en cultivos e prados de Australia e Cerdeña (e illa de Ons...)

Slide 32: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Arctotheca calendula: manexo • Prevención: limitación do seu uso ornamental – Controlar vertidos dos seus restos e de residuos sólidos en xeral; evitar movementos de terra ou acceso de vehículos en dunas – Limpeza de maquinaria usada en zonas infectadas – Vixilar a súa entrada onde non está presente: actuacións rápidas • Erradicación/control: – Retirada manual con escardador antes da floración – Seguimento durante varios anos até non rexistrar novas plántulas (rebrotes e xerminacións) – Xestión adecuada de residuos (non deixar restos no espazo) – Seguimento de rebrotes e doutras invasións que podan aproveitar a actuación

Slide 33: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Especies invasoras de interese para a conservación de hábitats naturais Tritonia x crocosmiiflora =Crocosmia x crocosmiiflora 36 rexistros Híbrido de xardinería entre dúas spp. de Sudáfrica, moi perigosa, con bulbos Actuacións nas Fragas do Eume: retiradas manualmente 7 Tm

Slide 34: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora IV. Outras plantas invasoras en Galicia Eucaliptos (Eucalyptus globulus) e outras especies do xénero -Orixe: Australia -Danos sobre o solo, a súa microbiota, paisaxe e recursos hídricos - Interese comercial - Invade zonas degradadas de ribeiras - Rebrota tras corta: elimínase con cortas repetidas (arranque de cepa con maquinaria pesada ou aplicación de herbicidas).

Slide 35: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Spartina patens • Sinónimo: Spartina versicolor • Familia: Gramíneas • Orixe: Norteamérica (costas atlánticas) Planta perenne e herbácea de talos até 1 m., finos e ríxidos, follas longas (30 cm.) e estreitas (1-4 mm.). Floración tardía e moi rara en poboacións exóticas. Teñen groso rizoma subterráneo

Slide 36: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Spartina patens • Reprodución vexetativa por rizomas • Dispersión por fragmentos de rizoma levados polas mareas ou embarcacións • Vía de entrada: probablemente transporte marítimo, detectada recentemente (aprox. 1985) • Hábitats: zona alta das xunqueiras, comunidades halonitrófilas; e zonas húmidas de cantís e dunas Punta. Carreirón, Illa de Arousa

Slide 37: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Distribución Spartina patens Espallada pola costa atlántica galega, nomeadamente marismas - 23 cuadrículas UTM 10x10 qm. - 50 rexistros Invasora en Europa e costa pacífica de USA

Slide 38: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Spartina patens Impacto: Competencia espacial coa vexetación nativa (incluídas especies ameazadas) e alteracións no hábitat, xa que ocupa amplas superficies de forma monoespecífica. Manexo: - Prevención: vixilar a súa entrada onde aínda non está presente; actuacións rápidas con métodos manuais - Erradicación-control: prácticamente imposible unha vez estabelecida; posibles métodos físicos e químicos ZEPVN A Ramallosa

Slide 39: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Stenotaphrum secundatum • Nome galego: Gramón • Nome castelán: Gramón, grama americana • Familia: Gramíneas • Orixe: Neotropical (pantropical?) Herba perenne con rizomas e estolóns, talos non ramificados, rastreiros, enraizantes Follas relativamente longas (10 cm.) e longas (até 1 cm. Espigas engrosadas de 5-10 cm. Florece de xullo a setembro

Slide 40: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Stenotaphrum secundatum • • • • Reprodución sexual e vexetativa (rizomas, estolóns...). Dispersión de semente polo vento Non soporta xeadas, sí salinidade e certa seca Vía de entrada: ornamental (céspedes), dende o inicio do século XX • Hábitats moi variados: – dominante en marismas (xunqueiras), en cantís (vexetación halocasmofítica e pasteiros) e depresións interdunares – presente en matogueiras, hábitats de auga dóce, pasteiros seminaturais, bosques de ribeira, hábitats antropizados ZEPVN Costa de Dexo

Slide 41: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Distribución Stenotaphrum Espallado por toda a costa de Galicia e zonas interiores próximas á costa - 45 cuadrículas UTM 10x10 qm. - 106 rexistros Invasora en Sudáfrica, Xapón, Oceanía, illas do Pacífico, Macaronesia, SW de Europa, Chile

Slide 42: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Stenotaphrum secundatum Impactos: forma tapices monoespecíficos, polo que compite espacialmente coa flora nativa e altera a vexetación e os hábitats naturais Pode invadir infraestruturas urbanas Manexo: Prevención: limitar o seu uso (espazos naturais…) - Moi importante o control de vertidos de restos de segas - Evitar movementos de terra ou acceso de vehículos en dunas - Limpeza de maquinaria usada en zonas infectadas - Vixilar a súa entrada onde non está presente: actuacións rápidas Erradicación e control : Retirada manual con ferramenta; frecuente que resten rizomas Seguimento durante varios anos até non rexistrar novas plántulas (rebrotes, xerminacións) e control doutras invasións oportunistas Retirada do espazo natural das partes arrincadas, xestión adecuada

Slide 43: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Cana (Arundo donax) Orixe: Asia (Top100 IUCN) – Implántase en zonas degradadas, onde dificulta a rexeneración da vexetación nativa. Parece ter pouca capacidade invasora en hábitats naturais en Galicia (agás estuarios). – Eliminación de rizomas manual ou mecánicamente, sempre acompañada de Plano de rexeneración da vexetación nativa.

Slide 44: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Tradescantia fluminensis • Orixe: América do Sur, moi perigosa – Citada por vez 1ª en España na ribeira do Miño (Tui) en 1949 – Tapiza solos de bosques umbríos e de ribeira, onde despraza á vexetación nemoral autóctona – Común na franxa costeira galega – Eliminación por retirada manual (aconséllase sombreado artificial previo) ou ben por aplicación de herbicidas

Slide 45: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Distribución de Arundo e Tradescantia Arundo donax: 118 rexistros Tradescantia fluminensis: 49 rexistros

Slide 46: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Bacopa monnieri Planta herbácea, perenne Reprodución por rizoma e semente Introdución accidental, véndese para acuarios; citada desde inicio do século XX Familia: Escrofulariáceas Orixe: Norteamérica, Asia? Hábitats: marismas, hábitats de auga dóce (cursos baixos) 15 cuadículas 43 rexistros Planta dominante en xunqueiras, competencia espacial con especies nativas e ameazadas www.wikipedia.org

Slide 47: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Familia: Compostas Orixe: Norteamérica Hábitats: antropizados (cultivos); presente en dunas, marismas, hábitats de auga dóce, matogueiras, rochedos Conyza canadensis Planta anual/bianual, herbácea Reprodución sexual, até 200.000 sementes por plantas, dispersan polo vento até 50 m. Introducción accidental (coa agricultura?) desde fin do século XIX Impacto como mala herba, pouco aparente en hábitats naturais 60 cuadículas 133 rexistros P.N. Monte Aloia

Slide 48: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Conyza canadensis (e outras como C. bonariensis, C.albida...) Facil penetración e contaminación de áreas ben conservadas a partir de movementos de terras e outras alteracións. Cabo Vilán Proliferan tras incendios e desbroces Praia de Soesto, Laxe ZEPVN Costa da Morte

Slide 49: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Aster squamatus Estendido como mala herba, tamén aparece en dunas e marismas Planta anual americana, ocupa zonas con certa influencia antrópica Control difícil dada a súa ampla distribución ZEPVN Costa da Vela

Slide 50: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Familia: Compostas Orixe: Sudáfrica Hábitats: marismas (ás veces en hábitats antropizados, de auga dóce e pasteiros seminaturais) Cotula coronopifolia 27 cuadículas Planta anual, herbácea Reprodución por enraizamento de fragmentos de talos e tamén sexual Introducción descoñecida, accidental, desde fin do século XIX Impacto por competencia con especies nativas, 76 rexistros pode alterar o hábitat

Slide 51: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Helichrysum petiolare Familia: Compostas Orixe: Sudáfrica Hábitats: matogueiras de cantil, zonas antropizadas 8 cuadrículas 14 rexistros Arbusto leñoso de até 1 m. de alto, perenne Dispersión: probablemente por semente e enraizamento de fragmentos Introdución como ornamental Impacto por competencia con especies nativas, pode alterar o hábitat; quizais favorecida por incendios

Slide 52: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Helichrysum foetidum (falso chopo, falsa árnica) P.N. Illas Atlánticas: invasión en desbroces Invasora potencial, amplamente distribuída pola Galicia térmica

Slide 53: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Oenothera glazioviana Familia: Onagráceas Orixe: Híbrido de xardinería (spp. americanas) Hábitats: dunas, zonas antropizadas Planta herbácea bianual ou perenne, de até 1,5 m. de alto. Reprodución: sexual Introdución como ornamental Impacto posible por competencia con especies nativas; hibridación con outras Oenothera, potencialmente invasoras 15 cuadrículas 20 rexistros

Slide 54: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Familia: oxalidáceas Orixe: Sudáfrica Hábitats: zónas alteradas de dunas e matogueiras, hábitats antropizados PN Illas Atlánticas Oxalis pes-caprae Planta herbácea, xeófito, perenne por bulbos Reprodución: vexetativa, dispersión por substratos contaminados e movementos de terra Introdución descoñecida (ornamental?) Impacto por competencia con especies nativas; inhibe a súa xerminación, acidifica solos 33 cuadrículas 57 rexistros

Slide 55: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Paspalum spp. P. paspalodes P. vaginatum 26 cuadrículas 46 rexistros Familia: gramíneas Orixe: América Hábitats: marismas, hábitats de auga dóce, zonas antropizadas 36 cuadrículas 87 rexistros Plantas herbáceas perennes de até 1,5 m. de alto Reprodución: sexual Introdución: como malas herbas, accidental Impacto por competencia espacial con especies nativas, alteración de hábitats Tamén P. dilatatum en dunas degradadas

Slide 56: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Buddleja davidii • Procede de Asia • Arbusto ornamental, invasor de ribeiras e zonas antropizadas

Slide 57: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Phytolacca americana Herba tintureira, introducida desde hai tempo Procede de bosques de Norte América Dispersada por paxaros, invade agros e ribeiras Facil arranque manual ou mecánico, importante que non frutifique

Slide 58: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Agave americana (pitas) Potencial invasor aínda pouco recoñecido Eliminados exemplares en Corrubedo ZEPVN Costa da Vela ZEPVN Costa Ártabra

Slide 59: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Opuntia maxima (napal, chumbeiras) ZEPVN Monte e Lagoa de Louro Invasor en costa mediterránea e Canarias; moi localizado en Galicia. Eliminado na illa de Ons

Slide 60: 

Curso flora exótica invasora Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Paraserianthes lophanta ZEPVN Costa da Vela

Slide 61: 

Curso flora exótica invasora Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Senecio elegans

Slide 62: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Plantas invasoras en ribeiras galegas: • Bidens frondosa: América do Norte – Anual, en comunidades primocolonizadoras de fangos de ribeiras (Bidenti- polygonetum) e ripisilvas – Retirada manual, antes da floración • Bidens aurea:America do Norte – Anual, lameiros de ribeira – Retirada manual, antes da floración

Slide 63: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Mapas de distribución dos Bidens Bidens aurea: 40 rexistros Bidens frondosa: 53 rexistros

Slide 64: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Outras plantas invasoras en Galicia • Varias especies do xénero Amaranthus, en zonas agrícolas, e ribeiras degradadas • Varias especies do xénero Cyperus (xuncias), en zonas húmidas, agrícolas e urbanizadas • Varias especies do xénero Phyllostachys (falsos bambúes ou canas indias), invasoras moi perigosas en ribeiras. • Ipomoea indica e Senecio mikanioides, gabeadoras, en zonas antropizadas, ribeiras, matogueiras e bosques • Vinca difformis, en zonas antropizadas • Zantedeschia aethiopica (calas) en humidais e matogueiras • Eleocharis bonariensis e Lilaeopsis carolinensis, en humidais • Atención á incipiente invasión de especies como Acer negundo, Ambrosia artemisiifolia, Prunus serotina, Tropaeolum majus (capuchina)...

Slide 65: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora V. Metodoloxías de manexo de flora invasora Principios reitores de actuación (Decisión VI/2003 Convenio Diversidade Biolóxica): 1. Aplicación do enfoque de precaución: análise de riscos para introducións intencionadas e control de vías de entrada das accidentais ou non intencionadas 2. Enfoque xerárquico en tres etapas: - Énfase na prevención (máis eficaz e barata) - Detección temperá e resposta rápida: accións de manexo nos primeiros estadíos de invasión - Medidas de xestión: Se a erradicación non é viable ou non existen os recursos precisos, adoptar accións de contención ou control a longo prazo

Slide 66: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Principios reitores de actuación (continuación) Medidas de xestión a) b) Erradicación. Máis fácil canto antes sexan detectadas e antes se actúe. Precísase un bon coñecemento biolóxico, liñas claras de actuación e recursos adecuados para completar o proceso. Control poboacional, contención. Mantemento da invasión en baixos níveis por técnicas mecánicas, químicas ou de manexo do ecosistema; a loita biolóxica pode ter efectos non desexados sobre outras especies 3. Enfoque por ecosistemas (nas medidas de actuación) 4..O papel dos Estados: evitar invasións a veciños, intercambiar información e cooperar... 5. Investigación e seguimento 6. Educación e conciencia social (a incluir tamén nas medidas de mitigación adoptadas) Na actualidade, salvo excepcións, ausencia actual de sistemas de prevención en calquera ámbito administrativo

Slide 67: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Planificación de actuacións (UICN: McNeely et al., 2001; Wittenberg & Cock, 2001) • Definir uns obxectivos • Basearse no coñecemento científico dispoñíbel e nunha valoración inicial do problema • Conseguir apoio da opinión pública e dos sectores implicados • Facer análise ou avaliación de impacto das accións deseñadas, valorando as posibilidades de reinvasión pola mesma ou por outras especies • Asegurar que o programa se sitúa no marco legal • Contar con financiamento suficiente (ou valorar os recursos económicos dispoñibles)

Slide 68: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Planificación de actuacións (continuación) • Definir o protocolo de actuacións, con planificación temporal e metodoloxía • Manter seguimento da efectividade dos métodos para adaptalos a imprevistos • Controlar que a inmigración da especie eliminada sexa nula; senón, controlar as vías de penetración ou estabelecer sistema de detección temperá • Incluir unha fase posterior de seguimento para certificar a erradicación ou previr a reinvasión • Manter un seguimento da flora e fauna nativas • Valorar entablar labores de recuperación do ecosistema actuado • Avaliar resultados e consecución de obxectivos, difundir resultados

Slide 69: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora A ter en conta nas actuacións... • Priorizar accións en zonas periféricas e en aquelas con efectos a especies ameazadas ou hábitats de interese • Contemplar o necesario seguimento das actuacións: rebrotes, xerminación do banco de semente, entrada doutras invasoras “mellor pouco e ben, que moito sen xeito” • Limpeza de ferramenta, vestiario e veículos antes doutras actuacións, para evitar infestación • Accións preventivas (vixilancia) en zonas con actividades de risco (apertura de pistas, acceso de maquinaria, desbroces, usos recreativos...) • Control de malas herbas en substratos de plántulas para revexetación

Slide 70: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Especial atención a: • Perseguir actividades ilegais como o vertido de residuos sólidos urbanos ou os movementos de terras • Perseguir vertidos de residuos de podas e rozas de xardíns • Evitar desbroces de vexetación natural, en especial en proximidade de especies invasoras Inadecuados desbroces de flora autóctona, salvando flora invasora, nas illas Cíes

Slide 71: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Actuacións cotidianas • En novos focos de invasión: eliminación de exemplares novos e illados • Retirada de exemplares ou ben secado sobre superficies rochosas (revisión posterior) • Corta antes da frutificación para evitar sementes (ex. Cortaderia, Buddleja…) • Vixilancia en zonas perturbadas, con tránsito de vehículos ou xente • Uso excepcional de herbicidas

Slide 72: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Uso de herbicidas • Só cando non sexan factibles métodos manuais ou mecánicos • Uso necesario na maior parte das invasións de leñosas con rizomas (acacias, ailanto...) • Aplicación con protección persoal e para o resto de especies (pantallas) • Non usar con vento ou choiva • En ecosistemas acuáticos, só uso excepcional (a valorar por técnicos) • Necesarios cursos de capacitación (orde 14.04.09 de Aplicación de Fitosanitarios)

Slide 73: 

Arcea Xestión de Recursos Naturais s.l. Curso flora exótica invasora Capacitación uso de herbicidas (Orde 14.04.09) 1. Básico: persoal auxiliar de empresas (e cuadrillas...). Curso de duración mínima de 25 h. 2. Cualificado: responsables técnicos de empresas (e cuadrillas...) e aplicadores a terceiros. Curso de duración mínima de 72 h. 3. 4. 5. 6. Fumigador (produtos que son gases tóxicos ou moi toxicos) Aplicación fumigantes tóxicos para desinfección de solos agrícolas Aplicación de fumigantes moi tóxicos contra micromamíferos (agricultura...) Piloto aplicador agroforestal

authorStream Live Help