2012 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Τέχνη και Εκπαίδευση - Μη Λεκτική Επικοινωνία

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Τέχνη και Εκπαίδευση. Η περίπτωση της Χαρακτικής.:

Τέχνη και Εκπαίδευση. Η περίπτωση της Χαρακτικής. Οικονόμου Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ anoiko@gmail.com oiko.wordpress.com

Η σημασία της αισθητικής εμπειρίας στη μάθηση.:

Η σημασία της αισθητικής εμπειρίας στη μάθηση. Στο σχολείο χρησιμοποιούμε μονομερώς σύμβολα που σχετίζονται με τη γλωσσική και τη μαθηματική νοημοσύνη. Ο John Dewey (1934) πρώτος διαπίστωσε ότι η αισθητική εμπειρία αναπτύσσει και τη φαντασία. ...

Πολλαπλή Νοημοσύνη (ΠΝ):

Πολλαπλή Νοημοσύνη (ΠΝ) Ο Howard Gardner (1973,1983,1990), καταρχήν, εντόπισε - την ύπαρξη πολλών ειδών νοημοσύνης, αλλά και - την ανάγκη καλλιέργειας της ΠΝ στο σχολείο. Η ενίσχυση των άλλων ειδών νοημοσύνης χρειάζεται σύμβολα με τα οποία εκφράζονται ολιστικά νοήματα, συναισθηματικές καταστάσεις, πολλαπλές όψεις της πραγματικότητας. Ο Gardner διαπίστωσε ότι η αισθητική εμπειρία εξυπηρετεί πλήρως την ανάπτυξης της Πολλαπλής Νοημοσύνης

PowerPoint Presentation:

Η αισθητική εμπειρία προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να επεξεργάζονται πλήθος συμβόλων μέσω των οποίων γίνεται δυνατή: - η έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών νοημάτων, - η σκιαγράφηση συναισθηματικών καταστάσεων, - η χρήση μεταφορών και, γενικά, - η έκφραση διαφόρων όψεων της πραγματικότητας, που βοηθάει να συνειδητοποιούνται αυτά που δεν γίνονται εύκολα κατανοητά μέσω των ορθολογικών επιχειρημάτων. Εκπαίδευση και Τέχνη

PowerPoint Presentation:

Την ίδια κατεύθυνση σκέψης με το Gardner ακολούθησαν οι Eisner (1976,1997), Broudy (1987), Anderson (1988,1993), Perkins (1994), Olson (2000) κ.ά. Μάλιστα οι Perkins , Olson και Broudy ανέπτυξαν δημιουργικές εκπαιδευτικές τεχνικές, που επιτρέπουν την άντληση νοήματος από τα έργα τέχνης μέσα από τη συστηματική παρατήρησή τους. Εκπαίδευση και Τέχνη

Εκπαίδευση και Τέχνη:

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν αρκετά προγράμματα με μεγάλο εύρος, που είχαν στόχο να αναδείξουν το σημαντικό ρόλο της τέχνης στην εκπαίδευση: Project Zero ( Harvard Graduate School of Education , από το 1967), REAP ( Rewing Education and Arts Project / USA , 2000), Creative Community Building through Cross – Sector Collaboration ( Center for the Creative Communities , UK , 2004) κ.ά. Εκπαίδευση και Τέχνη

Η αισθητική εμπειρία ευνοεί τη μάθηση.:

Η αισθητική εμπειρία ευνοεί τη μάθηση. Ο Paulo Freire (1921-1997) χρησιμοποίησε, στην παιδαγωγική του καταπιεσμένου , τη ζωγραφική με θέματα από την καθημερινότητα των εκπαιδευομένων για να επιτύχει την ολιστική διερεύνηση ενός θέματος , πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η ώθηση, με αντισυμβατικό πνεύμα, στη σκέψη και την ολιστική σύλληψη της αλήθειας.

Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση. :

Αξιοποίηση «αυθεντικών» έργων από όλες τις μορφές Τέχνης. Μέριμνα για την πρόσβαση των εκπαιδευομένων στα «αυθεντικά» έργα τέχνης. Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση. Ποιας Τέχνης όμως;

Ποια Τέχνη;:

Ποια Τέχνη; Χρησιμοποιούνται έργα «αυθεντικής» τέχνης από: τη ζωγραφική τη χαρακτική τη γλυπτική τη φωτογραφία τη λογοτεχνία το θέατρο και τον κινηματογράφο το χορό και τη μουσική κ.ά.

Μη λεκτική επικοινωνία:

Μη λεκτική επικοινωνία

Μη Λεκτική Επικοινωνία με τη βοήθεια πινάκων ζωγραφικής:

Μη Λεκτική Επικοινωνία με τη βοήθεια πινάκων ζωγραφικής

PowerPoint Presentation:

1. Raphael (1483-1520) , 1509.

PowerPoint Presentation:

2. Anthony van Dyck (1599- 1 641) , 1618 .

PowerPoint Presentation:

3. Nicolas Tournier ( 1 590 – 1639 ),1625.

PowerPoint Presentation:

4. Maria Anna Angelika Kauffmann (1741-1807), 1764.

PowerPoint Presentation:

5. Jacques-Louis Davi d (1748 – 1825) , 1785.

PowerPoint Presentation:

6. Maria Anna Angelika Kauffmann (1741-1807), 1 791.

PowerPoint Presentation:

7. William Collins (1788–1847) , 1833.

PowerPoint Presentation:

8. Pierre-Auguste Renoir (1841 – 1919), 1876.

PowerPoint Presentation:

9. Edvard Munch (1863 – 1944), 1893

PowerPoint Presentation:

10. Bogdanov-Belskiy Nikolay (1868-1945) , 1895.

Συζήτηση:

Συζήτηση Τα έργα Τα θέματα Τα μηνύματα

Μη λεκτική επικοινωνία: Τελική, συνθετική προσέγγιση του θέματος.:

Μη λεκτική επικοινωνία : Τελική, συνθετική προσέγγιση του θέματος.

Σας Ευχαριστώ!:

Σας Ευχαριστώ! Η συμπόρευση Τέχνης και Εκπαίδευσης συνεχίζεται…

authorStream Live Help