DE GENDERKLOOF IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Referenties:

DE GENDERKLOOF IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 1

Referenties:

Overzicht Cijfermateriaal & conclusies Probleemstelling Methodologie Hypothese Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 2

Referenties:

Cijfermateriaal Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 3 Oriënteringsattesten na het tweede jaar secundair 2013-2014 74,19% 25,81% 59,11% 40,89% 48,50% 51,50%

Referenties:

Cijfermateriaal Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 4 meisjes jongens Ongekwalificeerd uitstromen 2012-2013 40,05% 59,95%

Referenties:

Oorzaken Minder schoolverbondenheid A cademisch minder gemotiveerd Hechten weinig belang aan schools presteren Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 5

Referenties:

Beïnvloedende factoren Identiteitsontwikkeling Genderrollen Academische self-efficacy Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 6

Referenties:

I dentiteitsontwikkeling Adolescentieperiode Jongeren op zoek naar zichzelf Identificeren zich met ‘typische’ jongens Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 7

Referenties:

G enderrollen Huidige samenleving beladen met genderstereotypen Druk tot genderconform gedrag Sterker bij jongens Crossgender gedrag meer aanvaard bij meisje Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 8

Referenties:

Academische self-efficacy Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 9 meisjes jongens

Referenties:

Academische self-efficacy Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 10 Verhoogde academische self-efficay uitdagende en academische doelen Goede resultaten

Referenties:

Probleemstelling Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 11 Is de genderkloof in het Vlaamse secundair onderwijs groter in de 3 de graad ten opzichte van de huidige genderkloof in de 1 ste graad?

Referenties:

Methodologie Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 12

Referenties:

Hypothese Blijvend fenomeen Verschuiving van beïnvloedende factoren Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 13

Referenties:

Referenties Bradt , L., & Walle, T. Van de (2014). Genderverschillen in de schoolbeleving van jongeren uit het secundair onderwijs in Antwerpen en Gent. In B. Spruyt & J. Siongers (Eds.), Gender(en) : over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren (pp. 135–155). Leuven: Acco . Groof , M. De, Vantieghem , W., Houtte , M. Van, & Laevers , F. (2015). De impact van genderstereotypen op de identiteitsontwikkeling van jongeren. W elwijs , 26 (4), 21–24. Huyge , E., Maele , D. Van, & Houtte , M Van. (2014). Does students ’ machismo fit in school? Clarifying the implications of traditional gender role ideology for school belonging . Annual Meeting American Sociological Association, Abstracts. Presented at the Annual Meeting American Sociological Association 2014. Maele , D. Van, Huyge , E., Vantieghem , W., & Houtte , M Van. (2014). Een moeizame start van de secundaire schoolloopbaan: De rol van genderidentiteit en schoolverbondenheid. (pp. 157-173.) In B.Spruyt & J. Siongers (Eds.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren . Leuven: Acco . Vantieghem , W., Vermeersch, H., & Houtte , M. Van. (2014). Transcending the gender dichotomy in educational gender gap research: the association between gender identity and academic self-efficacy. Contemporary educational psychology , 39 (4), 369–378. Vantieghem , W., Groof , M. De, Maele , D. Van, Govaerts , E.& Houtte , M.Van . (2013). De genderkloof : jongens op de rand. Welwijs , 24 (1), 20-23. Howe , C. & Abedin, M. (2013). Classroom dialogue : a systematic review across four decades of research. Cambridge Journal of education , 4 (3), 325-356 Houtte , M. Van. (2012). Het ( z )wakkere geslacht... Prestatieverschillen tussen jongens en meisjes sociologisch verklaard. Impuls voor onderwijsbegeleiding , 42 (4), 165–173. Jones . S, & Dindia , K. (2004). A meta- analytic perspective on sex equity in the classroom. Review of eductional reserarch , 74 (4), 443-471. IEEE spectrum. (2016, 2 maart ). Top Motivator Employers Provided to Tech Professionals in 2015 [Online afbeelding ]. Gedownload op 5 april 2016, van http://spectrum.ieee.org/image/MjcyNDk4MQ Beautyfull by Design. (2015, 15 december ). How do I look? How do I feel? [Online afbeelding ]. Gedownload op 5 april 2016, van http://www.beautyfullbydesign.com/day-11-look-feel/ BrookeLyne Newyork . (2014, 12 mei ). I don’t wanna ga there, Please don’t make me go there! [Online afbeelding ]. Gedownload op 5 april 2016, van https://brookelynenewyork.files.wordpress.com/2014/05/20140511-210017.jpg?w=474 Curiales . (2015, 21 september ). Vrouwenemancipatie : het nieuwe offer op het altaar der multiculturalisme [Online afbeelding ]. Gedownload op 5 april 2016, van http://curiales.nl/wp-content/uploads/2015/09/Vrouwenrechten.jpg Sarah Debersaques - Annelies Depaepe 14

authorStream Live Help