tecken på stroke

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ställ tre frågor - ring ev till ambulans

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

VIKTIGT! TAG DETTA BUDSKAP PÅ ALLVAR! Detta är ett mycket viktigt budskap som kan rädda livet på en person

Slide 2: 

Här en nyttig historia:Under en grillfest snubblade en deltagare och föll mjukt ner på marken. Hon försäkrade att hon mådde bra (de andra var redan färdiga att kalla på ambulans) och att hon bara snubblat på en stenplatta för hon hade nya skor. Vännerna hjälpte upp henne och gav henne en ny tallrik med mat – hon verkade något yr, men bestämde sig för att fortsätta som om inget hänt. Senare ringde hennes man till vännerna och sa att hon hade förts till sjukhus - (kl. 6:00 em avled hon) Hon hade drabbats av en hjärnblödning under grillfesten. Om hennes man och vännerna hade vetat hur diagnosticera en hjärnblödning, hade hon kanske ännu varit i livet.

Slide 3: 

Det tar bara en minut att läsa detta Att bota en hjärnblödning eller strokeEn neurolog bekräftar att om man ringer honom inom de första tre timmarna så kan han bota helt effekten av en hjärnblödning eller propp, s k stroke. Han säger att konsten är att känna igen symtomerna och göra en enkel diagnos inom dessa tre timmar. HUR KÄNNA IGEN EN STROKE?Ofta är det svårt att känna igen symtomen av en hjärnblödning eller propp i hjärnan. Tyvärr kan bristen på kunskap visa sig fatal. Offret kan lida hjärnskador om hjälparna inte lyckas känna igen symtomerna av en stroke.

Slide 4: 

Läkarna har enats om en metod att känna igen stroke genom tre enkla frågor: 1. *Be patienten att LE.2. *Be patienten att LYFTA UPP BÅDA ARMARNA.3. *Be patienten att SÄGA EN ENKEL MENING (sammanhängande) (till exempel “I dag skiner solen”) Om hon/han har svårigheter med någon av de tre uppgifterna, tillkalla genast läkare och ambulans (ring 112) och beskriv symtomerna .

Slide 5: 

Läkarna som härigenom har upptäckt att en grupp lekmän kan identifiera symtom som svaghet i ansiktsmusklerna, svaghet i armar och talsvårigheter, vädjar till allmänheten att lära sig dessa tre steg. En vidare användning av dessa steg kan möjliggöra en snabb diagnos och behandling av stroke och undvika hjärnskador. En läkare har sagt att om var och en som får denna email vidaresänder den till 10 personer bör åtminstone ett liv räddas.

Slide 6: 

VAR EN GOD VÄN OCH DELA MED DIG DENNA INFORMATION TILL SÅ MÅNGA VÄNNER SOM MÖJLIGT, - det kan rädda deras liv.

authorStream Live Help