ВИСТУП презентація Пшенічнікова Н.О

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Моя презентація

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Школа , яка пробуджує та надихаЄ до дії План розвитку КЗО «СЗШ №2» ДМР К андидат на посаду директора Пшенічнікова Наталя Олександрівна

Презентация PowerPoint:

Наша місія – надихати учнів не лише інтелектуально , а й духовно, шляхом участі у повсякденному житті школи, міста, країни. Зберемо дітей в одному закладі, щоб надихати їх постійно вчитися, розвиватися та діяти Кожен учень – наше натхнення

Презентация PowerPoint:

Шкільна парта – у минулому! Бум міні-шкіл! ВУЗи втратять монополію на знання! Оцінок більше не буде! Навчатися будемо «24/7»! Вчителі змінять роль на наставників! У навчання прийдуть нові ІТ-рішення! Охота за талантом! ВУЗи випускатимуть дизайнерів ГМО! Уявіть собі такі гасла на шпальтах шкільної газети

Презентация PowerPoint:

Мета : сформувати спільне уявлення про загальні цінності школи, бажані зміни, дати оцінку діяльності школи з метою її вдосконалення, залучити до розроблення плану розвитку зовнішнє середовище  школи,    скласти карту партнерів школи та обговорити з ними шляхи співпраці . Етап 1 (2018–2019 рр.) — діагностично -організаційний Завдання : діагностування та анкетування вчителів, учнів, батьків з метою визначення цінностей та рівня готовності до реалізації плану розвитку; аналіз рівня інформатизації школи до початку реалізації плану розвитку; визначення цінностей та рівня професійних та життєвих компетентностей педагогічних працівників; створення умов для професійного зростання педагогічних працівників. створення умов для забезпечення охорони здоров'я учнів, фізичного розвитку й формування здорового способу життя; формування карти партнерів школи .

Презентация PowerPoint:

Мета : обґрунтування створення ефективного механізму реалізації плану розвитку, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхом упровадження в освітній процес інноваційних технологій. Етап 2 (2018–2019 рр.) — теоретичний Завдання : розвиток інформаційної культури і комп’ютерної грамотності вчителів; розвиток комунікативних компетентностей учасників освітнього процесу; впровадження в освітній процес методів і форм взаємодії партнерства і демократії; створення, ведення та поповнення банку даних вчителів, які системно запроваджують інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології; вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження технологій, розробка та апробація методів, аналіз проміжних результатів; практичне застосування інформаційних технологій в освітньому процесі та управлінській діяльності закладу; формування толерантного шкільного середовища.

Презентация PowerPoint:

Мета : апробація та впровадження набутого досвіду в особистій практиці всіх учасників освітнього процесу, рефлексія особистої діяльності . Етап 3 (2020–2023 рр.) — практичний Завдання : розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в освітній процес; діагностування, аналіз проміжних результатів.

Презентация PowerPoint:

Мета : визначення результатів реалізації плану розвитку школи; моніторинг та поширення в практику позитивних змін . Етап 4 (2023–2024 рр.) — аналітичн о- узагальн юючий Завдання : моніторинг результатів, комплексний аналіз результатів дослідження; підбиття підсумків і наукове осмислення результатів реалізації плану розвитку; п остановка нових стратегічних завдань інноваційного розвитку навчального закладу; п ідготовка проекту нової п рограми розвитку школи .

Презентация PowerPoint:

Учитель – учень . Партнерство у дії Мета: досягнення духовного єднання учителя та учня шляхом глибокого переосмислення праць великого педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського. Пріоритет проекту: принцип дитиноцентризму ставить дитину в центр життєвого простору.

Презентация PowerPoint:

О Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

Мета: створення оптимальних умов для виявлення, розвитку та реалізації потенціалу всіх дітей в інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному напрямках діяльності. Обдарована дитина – Потенціал є у кожного

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

Мета проекту: створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку та саморозвитку учня здатного цілеспрямовано використовувати свій потенціал для самореалізації в професійному та особистому плані , і в інтересах суспільства та держави . Якісна освіта

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

Мета проекту: ефективне відслідковування стану освіти, аналітичне узагальнення результатів діяльності, розробка прогнозу і забезпечення розвитку навчального закладу. моніторинг

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

Мета: розвиток інтересів учнів до професій ХХІ ст., реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя. Профільне навчання

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

Мета проекту : створити систему шкільної освіти з підготовки молоді до життя в умовах інформаційного суспільства, підвищення якості освіти через впровадження ІКТ, механізмів сучасної дистанційної освіти. Інформаційно-освітній простір . Дистанційна освіта

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

Мета проекту: створення спільноти талановитих фахівців, які здатні надати додатковий імпульс для оновлення і розвитку освіти в НУШ. Сучасний педагог

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

Мета проекту: формування толерантної поведінки особистості, формування культури школи як багатонаціонального колективу. Школа – простір різноманітності

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

Мета проекту: формування особистості патріота України на основі сучасної національної ідентичності та національної гідності. Вихову Ємо патріотів україни

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

w Мета проекту: підвищення педагогічної культури батьків та організація спільної діяльності сім'ї та школи. Родинне Виховання

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

Ми - волонтери . радій життю , Допомагаючи іншим Мета проекту: сформувати відповідальну особистість, змотивовану на допомогу іншому, співробітництво з громадськими організаціями, діяти ефективно, вносити і реалізовувати соціальні ініціативи, мати власну активну громадянську позицію.

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

директор – менеджер освітніх змін w Мета проекту: сприяння управлінській культурі шляхом ефективного застосування самоменджменту , впровадження концептуально-стратегічного підходу до управління освітньою екосистемою школи.

Презентация PowerPoint:

Очікувані результати

Презентация PowerPoint:

Матеріально-технічне забезпечення

Презентация PowerPoint:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

authorStream Live Help