2008 Ανακαίνιση

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Μνημεία Αψίδα του Γαλέριου Λευκός πύργος :

Μνημεία Αψίδα του Γαλέριου Λευκός πύργος Ανακαίνιση των μνημείων

Η αψίδα Γαλέριου πριν την ανακαίνιση :

Η αψίδα Γαλέριου πριν την ανακαίνιση

Η αψίδα Γαλέριου μετά την ανακαίνιση :

Η αψίδα Γαλέριου μετά την ανακαίνιση

Λευκός πύργος πριν την ανακαίνιση :

Λευκός πύργος πριν την ανακαίνιση

Λευκός πύργος μετά την ανακαίνιση :

Λευκός πύργος μετά την ανακαίνιση

authorStream Live Help