1925 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ελένη Κουκουτζέλη & Ελένη Μιχαλούδη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Το αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης είναι ιστορικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας. Η έδρα του βρίσκεται στην Θεσ/νίκη. Επίσης ιδρύθηκε το 1925.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Περιέχει 42 τμήματα .Επίσης εκεί φοιτούν 95.000 περίπου φοιτητές. Από αυτούς οι προπτυχιακοί είναι 86.000 και μεταπτυχιακοί περίπου 9.000.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το Α.Π.Θ. καλύπτει 429 στρέματα. Επίσης υπάρχουν διάφορα ιδρύματα, εργαστήρια και εγκαταστάσεις των σχολών του πανεπιστημίου.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1927. Η κεντρική βιβλιοθήκη διαθέτει 2 αναγνωστήρια, το φοιτητικό αναγνωστήριο και το επιστημονικό εκπαιδευτικό αναγνωστήριο.

authorStream Live Help