Προτάσεις για Αλλαγή

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Προτάσεις για αλλαγή:

Προτάσεις για αλλαγή Προτείνω κάποια από τα μαθήματα να αφαιρεθούν όπως η άλγεβρα και η ιστορία και να προστεθούν καινούργια σαν την ευέλικτη ζώνη

Slide2:

κτιριακή υποστήριξη καλύτεροι καθηγητές λιγότερες ώρες μαθήματος να φτιαχτούν και να εξοπλιστούν οι αίθουσες, να ανακαινιστούν οι τουαλέτες οι καθηγητές να σέβονται τους κανόνες που θέτουν στους μαθητές!! να μην υπάρχει η βαθμολογία !

Slide3:

- να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις και να συντηρούνται συχνά -να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος διδασκαλίας με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων -να μην δίνεται βαρύτητα στα δευτερεύοντα μαθήματα και συνεπώς να μην εξετάζονται -να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα μαθήματα όπως σχέδιο, θέατρο κτλ -να πηγαίνουμε περισσότερες εκπαιδευτικές εκδρομές (2 το μήνα) -να συμμετέχουμε σε προγράμματα όπως Erasmus

Slide4:

Μικρότερα τμήματα (μέχρι 15 άτομα) Λιγότερες ώρες γενικής παιδείας, περισσότερες κατεύθυνσης (από τη 2α λυκείου) Πολιτιστικές ομάδες (Θεατρικό, χορός, κλπ.) Εκπαιδευτικές εκδρομές ( θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους κλπ) Συσχέτιση μαθήματος με την πραγματικότητα .(*) Εργαστήρια (*) Λιγότερη ύλη, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους (πχ. από τα 10 κεφάλαια τα 7 και επιλογή της ύλης και των πιο σημαντικών) Επιλεγόμενες Ξένες γλώσσες (τουλάχιστον 3),να υπάρχουν όμως καθηγητές που να καλύπτουν αυτές τις θέσεις. Ενημερώσεις των μαθητών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού Καλά εκπαιδευμένοι καθηγητές με όριο ηλικίας (κάτω των 50)

Slide5:

μερικά από τα μαθήματα να γίνουν πιο ενδιαφέροντα, όχι να μας βάζουν να τα μαθαίνουμε απ'έξω μόνο για να γράφουμε εξετάσεις(π.χ για το μάθημα της ιστορίας να μας πηγαίνουν στα τοπία όπου έχουν γίνει τα γεγονότα )! να είμαστε πιο λίγα άτομα μέσα στο τμήμα(15 ) να μας πηγαίνουν εκδρομές 4 φορές τον μήνα να γίνεται εκτός από την αρχική αξιολόγηση και κατά το ενδιάμεσο της θητείας των καθηγητών

authorStream Live Help