Κοινωνικό Συμβόλαιο

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 Δημιουργία ενός κοινωνικού συμβολαίου στο σχολείο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ :

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1.Οι μαθητές να κατέχουν το δικαίωμα της έκφρασης χωρίς να δέχονται επίδραση από τους καθηγητές 2.Να μπορούν να διαλέγουν αν θέλουν να κάνουν τις ασκήσεις για το σπίτι (Δικαίωμα επιλογής) 3.Δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα 4.Εκδρομές.Κάθε τάξη δικαιούται να πηγαίνει 1 με 2 εκδρομές τον μήνα

Slide3:

5.Δικαίωμα στην καθαριότητα. Οι τάξεις που γίνεται το μαθημα,τα προαύλια και γενικά οι χώροι του σχολείου να είναι καθαροί 6.Ελευθερία στην ενδυμασία. Κανείς να μην μας επιβάλλει πώς να ντυνόμαστε. 7.Να μας δίνεται η ελευθερία να εκφράζουμε τα συναισθήματα μας στο άλλο φύλο (εκτός και αν υπάρχει νόμος που το απαγορεύει)

Slide4:

8.Ο κάθε μαθητής να έχει το δικαίωμα να παίρνει μέρος σε ενδοσχολικές αποφάσεις 9.Σε περίπτωση κακής διάθεσης να έχουν το δικαίωμα να μην μπαίνουν μέσα στην τάξη οι μαθητές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 1.Οι καθηγητές να έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται ελεύθερα όπως και οι μαθητές αλλά με σεβασμό και επιείκεια. 2.Οι καθηγητές να μπορούν (αν θέλουν) να βάζουν ασκήσεις στους μαθητές έτσι ώστε να τους ελέγχουν. 3.Οι καθηγητές να κατέχουν το δικαίωμα τις άρνησης σε περίπτωση που δεν θελήσουν να συνοδέψουν σε κάποια εκδρομή.

Slide6:

4.Το δικαίωμα της καθαριότητας ισχύει και για τους καθηγητές. 5.Να μπορούν οι καθηγητές να εκφράσουν την γνώμη τους σε ενδοσχολικά θέματα.

authorStream Live Help