Η ιστορία μας: τι έχει να μας πει;

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ερευνητική εργασία Β' Λυκείου

Comments

Presentation Transcript

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ερευνητική εργασία που εκπ ονή σαμε στο πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2014-2015 έχει τον τίτλο << Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ : Τι έχει να μας πει ;>>. Όλες οι δραστηριότητες ολοκληρωθήκαν σε μον όω ρες συναντήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας. Εργαστήκαμε αρχικά σε ολομέλεια και στην συνέχεια σε ομάδες που ανέλαβαν η κάθε μια από αυτές διαφορετικές πτυχές του θέματος . Τα προϊόντα των εργασιών μας θα τα βρείτε αναρτημένα στην σελίδα ερευνητικών εργασιών του σχολείου μας ( www. http://projects-in-school.blogspot.gr) με τίτλο < Η ιστορία σήμερα >  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Στην ερευνητική εργασία συμμετείχαν 12 μαθητές της Β λυκείου : Β1 Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Β2 Θεόφιλος Ράπτης Δεβελιδης Αδαμάντιος Μάριος Πιλιντ σ ι Κοκοτος Βασίλειος Γιάννης N τ ζουβαρας Καΐλας Κωνσταντίνος Αλέξανδρος M αστραντωνης Αντώνης Λιαδοπουλος Νταϊφάς Άγγελος Αλέξανδρος Δημογιαννης Ρούμι Χριστίνα ΠΤΥΧΕΣ : Η ιστορια της επιστημης Η ιστορια του Bullying Η ιστορια της τεχνολογιας του αθλητισμου Οι ι στορικες ασθενειες Η ιστορια της τεχνολογιας του πολεμου  

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ :

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ Η ιστορία αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι του πολιτισμού μας γιατί μέσω της μελέτης της μπορούμε να δούμε τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν και να προσπαθήσομε να τα διορθώσουμε άλλα και να φροντίσουμε να μην τα επαναλάβουμε στο μέλλον. Το παρελθόν όμως δεν αποτελείται μόνο από τα λάθη μας αλλά και από τις επιτυχίες , τις ανακαλύψεις , και όλη την γνώση και σοφία που αποκτήσαμε από τότε που καταφέραμε και περπατήσαμε πάνω στον πλανήτη μας. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέξαμε αυτήν την ερευνητική εργασία, γιατί ξεχώριζε από τις άλλες λόγω της μοναδικής ευκαιρίας που μας έδινε για να μελετήσουμε το παρελθόν μας και να μάθουμε από αυτό ώστε να προοδεύσουμε στην ζωή μας

Τι είναι η ιστορία; :

Τι είναι η ιστορία; Η ιστορία δεν αποτελεί απλή αφήγηση τετελεσμένων γεγονότων, αλλά προσπάθεια αναδόμησης και ερμηνείας του παρελθόντος , με στόχο συνήθως την ερμηνεία του παρόντος και την πρόβλεψη του μέλλοντος είναι επίσης είναι το βάρος που χρειαζόμαστε στην ζωή μας για να μην αποτύχουμε. Ως εξελισσόμενη επιστήμη υφίσταται διαρκείς αλλαγές και μετασχηματισμούς, παράγοντας διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Ο ιστορικός ερευνά τις τάσεις της κοινωνίας σε διάφορες περιόδους και σε διάφορους τομείς , τις οικονομικές συνθήκες, την εξέλιξη του πολιτισμού της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της τέχνης. Υπάρχει ιστορία των εθνών, ιστορία της μουσικής, ιστορία της ιατρικής, ιστορία της αρχιτεκτονικής κ.λ.π.

Η εξέλιξη τησ επιστήμησ :

Η εξέλιξη τησ επιστήμησ Ο όρος «επιστήμη» αρχικά δήλωνε το οργανωμένο σώμα της εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης γνώσης. Ο πρώτος αυτός ορισμός διατυπώνεται στο έργο Θεαίτητος του Πλάτωνα. Πολλές από τις ανθρώπινες προκαταλήψεις γύρω από τον τρόπο που λειτουργεί το σύμπιαν έχουν αμφισβητηθεί κατά καιρούς από τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις.

Στη σύγχρονη εποχή:

Στη σύγχρονη εποχή Ο όρος είναι πιο περιορισμένος και δηλώνει το σύστημα απόκτησης γνώσης με βάση την επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα . Διακρίνουμε συνεπώς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που εντάσσονται συνήθως σε τέσσερις μεγάλες ομάδες: 1. Τις θετικές επιστήμες. ( ασχολούνται με τη μελέτη των φυσικών φαινομένων, με βάση την παρατήρηση, το πείραμα και τη λογική). 2. Τις εφαρμοσμένες επιστήμες. (ασχολούνται με την πρακτική επίλυση προβλημάτων μέσω συστηματικών μεθοδολογιών). 3. Τις ανθρωπιστικές επιστήμες. (ασχολούνται με τη διερεύνηση της ανθρώπινης κατάστασης μέσω της λογικής και της τέχνης). 4. Τις κοινωνικές επιστήμες. (ασχολούνται με τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ανθρώπινης κοινωνίας, στη βάση της παρατήρησης και της λογικής).

18Ος αιώνασ:

18 Ος αιώνασ Πριν από τον 18ο αιώνα , ο προτιμώμενος όρος για τη μελέτη της φύσης μεταξύ των Άγγλων ομιλητών ήταν «φυσική φιλοσοφία», ενώ άλλες φιλοσοφικές επιστήμες (π.χ., λογική, μεταφυσική, επιστημολογία, η ηθική και η αισθητική) συνήθως αναφέρονται ως "ηθική φιλοσοφία ».Η επιστήμη συνδέθηκε πιο έντονα με τη φυσική φιλοσοφία σε σχέση με άλλες επιστήμες σταδιακά με την ισχυρή προώθηση της σημασίας της πειραματικής επιστημονικής μεθόδου, από τον Φράνσις Μπέικον (Francis Bacon) Παρατήρηση-Υπόθεση-Πείραμα-Συμπέρασμα-(Νόμος)

19Ος αιώνασ:

19 Ος αιώνασ Ο όρος « επιστήμονας », ο οποίος σήμαινε φύσει επιστήμη αυξήθηκε κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. Ό,τι οι άνθρωποι πραγματικά εννοούσαν με αυτούς τους όρους αρχικά, περιέγραφαν τελικά την επιστήμη , με τη στενή έννοια της συνήθους χρήσης της επιστημονικής μεθόδου και τη γνώση που προέρχεται από αυτή, σαν κάτι το οποίο διακρίνεται από όλες τις άλλες σφαίρες της ανθρώπινης προσπάθειας.

20Ος αιώνασ:

20 Ος αιώνασ Μέχρι τον 2Οό αιώνα , η σύγχρονη αντίληψη της επιστήμης ως ένα ιδιαίτερο είδος γνώσης για τον κόσμο, που ασκείται από μια ξεχωριστή ομάδα και να πραγματοποιείται μέσα από μια μοναδική μέθοδο, ήταν ουσιαστικά σε ισχύ. Χρησιμοποιήθηκε για να δώσει νομιμότητα σε διάφορους τομείς, μέσα από τέτοιους τίτλους όπως «επιστημονική» ιατρική, μηχανική, διαφήμιση, ή μητρότητα. Στη διάρκεια του 2Οού αιώνα , η σχέση μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας έγινε επίσης όλο και πιο ισχυρή. Η διάκριση μεταξύ επιστήμης, Επιστήμης Μηχανικών και τεχνολογίας δεν είναι πάντα σαφής. Γενικά, η επιστήμη είναι η αιτιολογημένη έρευνα ή μελέτη της φύσης, που στοχεύει στην ανακάλυψη των σχέσεων (αρχών) μεταξύ των στοιχείων του (φυσικού) κόσμου. ενώ, η τεχνολογία μπορεί να περιλαμβάνει γενικότερα τη χρήση και την εφαρμογή όλων των μορφών γνώσης (δηλ., επιστημονικών, μηχανικών, μαθηματικών, γλωσσικών, ιστορικών κτλ), τόσο τυπικά όσο και ανεπίσημα, για να επιτύχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ BULLING:

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ BULLING TO BULLYING ήταν ένα κρίσιμο ζήτημα για δεκαετίες . Κοιτάζοντας πίσω στον 18ο αιώνα το bullying ήταν όμοιο με το bullying σήμερα .Φυσικά εκείνη την εποχή ο ορός αυτός είχε πρόσφατα αναγνωριστεί και ήταν λιγότερο κατανοητός. Αυτό που μπορεί να θεωρούμε ως βίαια συμπεριφορά σήμερα μπορεί να μην ήταν εκείνη τη εποχή. Ενώ το bulling στα σχολεία παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα στο πέρασμα του χρόνου πολλές εκδηλώσεις και μελέτες είχαν γίνει και αυτές είχαν σημαντικές επιπτώσεις για το bulling και έχουν διευρύνει αυτή την έννοια με πολλούς τρόπους.

Slide11:

Ο Όρος bull y ing έχει αλλάξει δραστικά με την πάροδο του χρόνου. Στον 18ο και 19ο αιώνα το bull y ing θεωρήθηκε κυρίως ως σωματική η λεκτική παρενόχληση που συνδέονταν συνήθως με το θάνατο , την ισχυρή απομόνωση, η εκβιασμό σε παΐδια σχολικής ηλικίας (Κοο, 2007).Κάθε είδος επιθετικής συμπεριφοράς απλά θεωρούνταν ως αταξία η φυσιολογικό μέρος της παιδικής ηλικίας . Στην πραγματικότητα συμφωνά με τον Κοο (2007) το bull y ing θεωρήθηκε ως ένα αθώο ατύχημα ή ανάρμοστη συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών. Αυτό το είδος του bulling προφανώς παρατηρήθηκε στο βασιλικό οικοτροφείο στο ηνωμένο βασίλειο, όταν ένα 12 χρόνο αγόρι σκοτώθηκε από συμπεριφορά εκφοβισμού από μεγαλύτερους συμμαθητές του. Οι μαθητές που συμμετείχαν δεν ενδιαφερθήκαν για το θάνατο του επειδή το σχολείο είδε το συμβάν ως ατύχημα ανάμεσα στους εφήβους .

Slide12:

Ο Όρος του bulling δεν είχε αναγνωριστεί δημοσίως μέχρι μια γνωστή εφημερίδα έκανε μια δημοσίευση αυτής της συμπεριφοράς . Το 1862, η εφημερίδα Time s έγραψε την πρώτη ιστορία για το bull y ing όταν ανέφερε ότι εξαιτίας αυτού έχασε την ζωή του ένας στρατιώτης . οι Times ήταν η πρώτη εφημερίδα που εξέφρασε το κρίσιμο ζήτημα του bull y ing και τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει. Ωστόσο το bullying έγινε πιο διαδεδομένο και άρχιζε να ερευνάται από τους επιστήμονες οι όποιοι ήθελαν να μάθουν περισσότερα για αυτό το φαινόμενο.

Το BULLYING ΣΗΜΕΡα:

Το BULLYING ΣΗΜΕΡα Σήμερα το bulling θεωρείται πολύ διαφορετικό από ότι ήταν το 1800. Χρειαστήκαν πολλά χρόνια για να προσδιοριστούν τα προβλήματα που παρουσιάσει . Ερευνητές όπως ο Dan Olweus που έλεγε ότι η αληθινή κατανόηση του bulling είναι πλέον δυνατή. Και ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με αυτό το θέμα βοηθώντας έτσι να σταματήσουν την εμφάνιση του

Η ιστορία του bullying στα ζώα:

Η ιστορία του bullying στα ζώα Οι γλαροί είναι πουλιά που υπερασπίζοντα την περιοχή τους .Κατά την περίοδο αναπαραγωγής αρχίζουν και συγκεντρώνονται ,δημιουργώντας την αποικία τους και όσοι από αυτούς δεν έχουν βρει το ταίρι τους αρχίζουν το φλερτ .Η μάχη που δίνουν με αντίπαλους και των δυο φύλλων γίνονται με φωνητικά καλέσματα και εναέριες επίθεσης. Το bullying στα ζώα εμφανίστηκε από την άρχ η της ύπαρξης τους . Υπάρχουν διάφορα ειδή bullying τα πιο συνηθισμένα είναι η μάχη για το ζευγάρωμα η διεκδίκηση τροφής και η οριοθέτηση της περιοχής μιας αγέλης πχ (λύκων , σκύλων). Παραδείγματα ζώων

Slide15:

Η αλκές είναι ένα είδος ελαφιού που ζει στην βόρεια Αμερική και στην ανατολική Ασία .Κατά την περίοδο του ζευγαρώματος τα αρσενικά ανταγωνίζονται για να τραβήξουν την προσοχή του θηλυκού. Μια αλκή προκαλεί τον αντίπαλο της μουγκρίζοντας .Παίρνει παράλληλη θέση προς αυτόν και κινητέ προς- πίσω .Με των τρόπο αυτό αξιόλογη τα κέρατα του αντίπαλου ,το μέγεθος του σώματος του και τη δύναμη το .Αν κανένα από τα δύο ζώα δεν υποχώρηση τότε αρχίζει η μάχη με όπλο τα κέρατα που συχνά έχει σοβαρούς τραυματισμούς .

Slide16:

Ο λύκος ζει σε οικογενειακές ομάδες ή ευρύτερες ομάδες οικογενειών, τις αποκαλούμενες αγέλες , κυρίως για θηρευτικούς λόγους , αλλά και για την ακόμα καλύτερη ανατροφή των μικρών . Πυρήνας της αγέλης είναι το αναπαραγωγικό ζευγάρι. Κάθε αγέλη κινείται σε αυστηρά καθορισμένη περιοχή, την οποία οριοθετεί το κυρίαρχο αρσενικό, ο αρχηγός της αγέλης, μέσω της ούρησης .

Η ιστορία του bullying στον άνθρωπο:

Η ιστορία του bullying στον άνθρωπο Ο όρος εκφοβισμός έχει αλλάξει δραστικά κατά την πάροδο του χρόνου. Στο 18ο και 19ο αιώνα εκφοβισμός θεωρήθηκε κυρίως ως σωματική ή λεκτική παρενόχληση που συνήθως συνδέονται με την ισχυρή απομόνωση ή εκβιασμού σε παιδιά σχολικής ηλικίας . Κάθε είδος της επιθετικής συμπεριφοράς θεωρείται απλώς ως κακό και ένα φυσιολογικό μέρος της παιδικής ηλικίας. Στην πραγματικότητα όμως ο εκφοβισμός θεωρήθηκε ως ένα αθώο «κακοτυχία» ή «ανάρμοστη συμπεριφορά» μεταξύ τους μαθητές .Για παράδειγμα αυτό το είδος του εκφοβισμού παρατηρήθηκε στο βασιλιά Οικοτροφείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ένα δωδεκάχρονο αγόρι σκοτώθηκε από συμπεριφορές εκφοβισμού από τους μεγαλύτερους συμμαθητές του . Οι μαθητές που συμμετείχαν δεν έχουν να λογοδοτήσουν για το θάνατό του, επειδή το σχολείο είδε τη συμπεριφορά ως ένα μία κανονική κακοτυχία στους εφήβους .Διότι εκείνη την εποχή θα είχαν θεωρηθεί ως ένα κανονικό μέρος της ανάπτυξης των παιδιών.

TECHNOLOGY IN SPORTS:

TECHNOLOGY IN SPORTS

Slide20:

Αμφορέας του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα

SPIKED SHOES:

SPIKED SHOES

SPIKES:

SPIKES 1.6cm 1.3cm 1cm 0.6cm 0.5cm 0.3cm

Cyclops:

Cyclops

HAWK EYE:

HAWK EYE

Slide29:

Α υτές είναι οι 10 ασθένειες που θεωρήθηκαν μάστιγα για το ανθρώπινο είδος, και πλέον είτε δεν υπάρχουν, είτε συνεχίζουν να σκοτώνουν ανθρώπους σε τρομακτική κλίμακα : 10. Φυματίωση Η φυματίωση, η οποία είναι μεταδοτική ασθένεια που πλήττει κυρίως τους πνεύμονες, σκότωσε περισσότερους από 100 εκατομμύρια ανθρώπους στον 20ο αιώνα και, παρά τις πρόσφατες ιατρικές εξελίξεις, εξακολουθεί να σκοτώνει περίπου 1,5 εκατομμύριο κάθε χρόνο.

9. Ελονοσία :

9. Ελονοσία Περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πλήττονται κάθε χρόνο από την ελονοσία, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στη Δυτική Αφρική περίπου 5.000 χρόνια και μεταδίδεται κυρίως μέσω των κουνουπιών, με το ποσοστό της θνησιμότητας να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5 εκατ.

8. Χολέρα:

8. Χολέρα Επιδημίες χολέρας έχουν σημειωθεί αρκετές φορές μέσα στους αιώνες, κυρίως σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, σκοτώνοντας σε μικρό χρονικό διάστημα εκατομμύρια ασθενών. Η χολέρα είναι μολυσματική ασθένεια που πλήττει το γαστρεντερικό σύστημα του σώματος, προκαλώντας στον οργανισμό σοβαρή αφυδάτωση.

7. Ευλογιά:

7. Ευλογιά Αν και το εμβόλιο για την καταπολέμησή της αναπτύχθηκε το 1796 και περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι εμβολιάστηκαν, η ευλογιά δεν εξαλείφθηκε πριν το 1980.

6. Διάρροια:

6. Διάρροια Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είναι μια κοινή ασθένεια, στην Παιδιατρική, ο αριθμός των νεκρών από διάρροια υπερβαίνει αυτούς από φυματίωση, AIDS ή ελονοσία. Στις φτωχές, μάλιστα, χώρες του Τρίτου Κόσμου, οι διαρροϊκές ασθένειες αποτελούν τη Νο1 αιτία θανάτου των παιδιών.

5. Βουβωνική πανώλη:

5. Βουβωνική πανώλη Γνωστή και ως «μαύρος θάνατος», η βουβωνική πανώλη είναι μια ασθένεια που μεταφέρεται στον άνθρωπο από τα τρωκτικά. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ασία στις αρχές του 14ου αιώνα, σκοτώνοντας πάνω από το 60% του ευρωπαϊκού πληθυσμού κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα .

4. Ισπανική γρίπη:

4. Ισπανική γρίπη Θανατηφόρα γρίπη που προκαλείται από στέλεχος του ιού H1N1, η ισπανική γρίπη αφάνισε 100 εκατομμύρια ανθρώπους το 1918 και το 1919, μέσα σε μόλις 18 μήνες.

3. Καρκίνοσ:

3. Καρκίνοσ Αν και σε αρχικό στάδιο πολλά είδη καρκίνου θεωρούνται πλέον ιάσιμα, η ασθένεια συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για το θάνατο περισσότερων από 7 εκατομμυρίων ατόμων ετησίως, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες.

2. AIDS:

2. AIDS Το AIDS είναι μία από τις πλέον θανατηφόρες ασθένειες στον σύγχρονο κόσμο. Αποτελεί ένα από τα πλέον επικίνδυνα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με τα θύματά του να υπολογίζονται στα 8.500 άτομα την ημέρα .

1. Καρδιακέσ παθήσεισ :

1. Καρδιακέσ παθήσεισ Θα μπορούσε να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι καρδιακές παθήσεις λαμβάνουν τη θέση Νο1 στη λίστα, αν δεν γνωρίζαμε ότι αυτός ο «σιωπηλός δολοφόνος» σκοτώνει ανεξέλεγκτα, και μάλιστα άτομα που ποτέ δεν γνώριζαν ότι έπασχαν από την καρδιά τους.

Η ιστορια τησ τεχνολογιασ του πολεμου:

Η ιστορια τησ τεχνολογιασ του πολεμου Η ιστορία του ανθρώπου συμπορεύεται με την χρήση των όπλων. Αρχικά, τα όπλα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για εύρεση τροφής και για άμυνα ενάντια στα άγρια ζώα . Σιγά σιγά όμως, ο άνθρωπος φανέρωσε τις επεκτατικές του τάσεις και άρχισε να κάνει πολέμους . Με αυτόν τον τρόπο τα όπλα, από αντικείμενα άμυνας και εύρεσης τροφής, απέκτησαν πολεμικό χαρακτήρα . Έτσι οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι για να επιβιώσουν, έπρεπε τα όπλα τους να είναι τεχνολογικά τουλάχιστον ισάξια με του αντιπάλου, για να επικρατήσουν δε, να είναι ανώτερα. Γι’ αυτό και επένδυαν στην τεχνολογία των όπλων .

Τα αρχαιότερα όπλα :

Τα αρχαιότερα όπλα ΤΟΞΟ /ΒΕΛΟΣ

ΑΚΟΝΤΙΟ :

ΑΚΟΝΤΙΟ

Αιχμή:

Αιχμή

Αρχαία Ελλάδα:

Αρχαία Ελλάδα Στην Αρχαία Ελλάδα, η πολεμική τεχνολογία αναπτύχθηκε ταχύτατα λόγω των πολλών συρράξεων μεταξύ των Ελλήνων. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: το τηλέβολον, το βαρούλκο, μια πρώιμη μορφή κανονιού, πολιορκητικοί κριοί καθώς επίσης και οι ξύλινοι πύργοι .

Βυζαντινή εποχή:

Βυζαντινή εποχή Μετά την παραγωγική, στον τομέα των όπλων, εποχή ακολούθησε η βυζαντινή, η οποία για να εξυπηρετήσει τις πολεμικές τις ανάγκες, εφευρέθηκαν ή τελειοποιηθήκαν διάφοροι οπλικοί μηχανισμοί, με πιο αξιοσημείωτο εκείνο του υγρού πυρός

Πυρίτιδα :

Πυρίτιδα Ίσως είναι από τις εφευρέσεις του ανθρώπου που έπαιξαν τον καθοριστικότερο ρόλο στην τεχνολογική εξέλιξη των όπλων . Η Πυρίτιδα (καθαρεύουσα: Πυρίτις) κοινώς (το) μπαρούτι ή η μπαρούτη, είναι η αρχαιότερη εκρηκτική ύλη, που αποτελεί μίγμα άνθρακα, θείου και νίτρου . Γενικά, η εφεύρεση της πυρίτιδας θεωρείται μια από τις σημαντικότερες στην ιστορία της τεχνολογικής εξέλιξης διότι πυροδότησε μια ραγδαία ανάπτυξη στην κατασκευή των όπλων . Τα όπλα καθώς όμως και τα πλοία των επόμενων χρόνων ήταν πιο εξευγενισμένα αλλά και πιο καταστροφικά . τα κυριότερα απ’ τα οποία είναι τα εξής:

Βυζαντινά όπλα:

Βυζαντινά όπλα Ιππικό εξοπλισμένο με πυροβολικό. Πολιορκητικός Ελέφαντας Κανόνι του Γκάντλινγκ  Ρουκέτες Ασιατικά όπλα Ιπτάμενο Κοράκι [Flying Crow] Morutaru  Φλεγόμενο Βέλος [Flying Arrow] Όλμος Χειρός [Hand Mortar]

πλοια:

πλοια Fuchuan Φλεγόμενα Ιστιοφόρα (Fire Junks) Φρεγάτα Γαλέρα Βομβαρδιστικό Πλοίο (Monitor) Ironclad (Τεθωρακισμένο Πλοίο)

Ελληνική Επανάσταση 1821 :

Ελληνική Επανάσταση 1821 Τα όπλα Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της εξέλιξης των όπλων είναι η επανάσταση του 21 Οι αγωνιστές του ’21 δεν θα είχαν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους στις μάχες αν ο εξοπλισμός τους δεν ήταν τουλάχιστον ισάξιος τεχνολογικά με αυτόν του εχθρού . Πρέπει να τονιστεί ότι οι Έλληνες είχαν συχνά δυσκολίες στην προμήθευση όπλων και εφοδίων λόγω οικονομικών δυσκολιών . Τα παρακάτω όπλα ήταν τα κυριότερα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της επανάστασης:

Όπλα του ‘21:

Όπλα του ‘21 Καριοφίλι: Τρομπόνι - τρομπόνια Σπάθη - Σπάθα Πιστόλα ή Μπιστόλα (ρόκες) Γιαταγάνι (Yatagan) Χαρμπί Σελάχι Μεδουλά Παλάσκες

πλοια :

πλοια Όμως, στην επανάσταση του ’21 δεν έπαιξε ρόλο μόνο η τεχνολογική εξέλιξη στα όπλα, αλλά και στα πλοία. Οι επιτυχίες των Ελλήνων στις ναυμαχίες ήταν καθοριστικές για την έκβαση του πολέμου. Οι παρακάτω τύποι πλοίων ήταν αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο: Πυρπολικό πλοίο Βρίκιον (ή Μπρίκιο) (πάρωνες και μπρίκια) Γαλεάσσα ή Γαλεάτσα

Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, :

Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Επίσης γνωστός ως ο Μεγάλος Πόλεμος , όπως λέγονταν πριν το ξέσπασμα του δεύτερου πολέμου, ήταν μια γενικευμένη σύγκρουση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων που διήρκεσε από τον Αύγουστο του 1914 ως τις 11 Νοεμβρίου 1918 . Οι Ενωμένες Δυνάμεις (κυρίως οι Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, ως τις αρχές του 1918 η Ρωσία και, από το 1917 , οι Η.Π.Α .) νίκησαν τις Κεντρικές Δυνάμεις ( Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία και Βουλγαρία ) και οδήγησαν στην κατάρρευση τεσσάρων αυτοκρατοριών και σε ριζικές αλλαγές στον χάρτη της. Δημιουργήθηκαν έτσι δύο είδη πολεμικών αεροσκαφών : αναγνωριστικά και βομβαρδιστικά . Ο α' παγκόσμιος πόλεμος δημιούργησε και ένα άλλο είδος, τα καταδιωκτικά . Κατά τη διάρκεια του εμφύλιου ισπανικού πολέμου (1936- 1938), οι Γερμανοί απόδειξαν τη δυνατότητα της μαζικής διακομιδής τραυματιών σε μεγάλες αποστάσεις.

Β’ Παγκόσμιος :

Β’ Παγκόσμιος Στην τεχνολογία πυραύλων είχαν στις αρχές της δεκαετίας του 1940 πρωτοπορία οι Γερμανοί , οι οποίοι κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πολέμου βομβάρδιζαν εξ αποστάσεως το Λονδίνο και άλλες βρετανικές πόλεις (πύραυλοι V2). Με τη λήξη του πολέμου εξελίχθηκε ένας αγώνας δρόμου των νικητών για να «κλείσουν» περισσότερους και καλύτερους Γερμανούς ειδικούς στην πυραυλική τεχνολογία

Νεότερεσ κατευθύνσεισ τησ πολεμικήσ τεχνολογίασ:

Νεότερεσ κατευθύνσεισ τησ πολεμικήσ τεχνολογίασ νέοι τύποι τεθωρακισμένων, πλοίων, υποβρυχίων, αεροσκαφών, αυτοκινούμενων τηλεβόλων, αυτομάτων όπλων, πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων, τηλεκατευθυνόμενοι πύραυλοι, αεριωθούμενο αεροσκάφος, ελικόπτερο, ραδιοεντοπισμός, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ατομική βόμβα - βαλλιστικοί πύραυλοι (διηπειρωτικοί, πολλαπλών κεφαλών, μέσου και μικρού βεληνεκούς), στρατηγικά αεροδυναμικά βλήματα. - νέοι τύποι αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων, υπερευελιξία, κινητήρες με μεταβλητή γωνία ώσης, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, αεροσκάφη συλλογής ηλεκτρονικών πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου, - συστήματα αυτόματης καθοδήγησης βλημάτων (οπτικής, λέιζερ, θερμικού ίχνους κ.ά.). - αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα με δυνατότητες αυτόματης ταυτόχρονης εμπλοκής πολλαπλών στόχων, με τρισδιάστατο ραδιοεντοπισμό ακτινοβολίας – καθοδήγησης κλπ. - χημικά και βιολογικά όπλα. - χρήσεις τεχνολογιών λέιζερ, πλάσματος, ηλεκτρομαγνητικών τηλεβόλων.

Συμπέρασμα:

Συμπέρασμα Στις μάχες του πολέμου αυτού κυριαρχεί η μαζικότητα των όπλων και βεβαίως η εξελιγμένη και επιμελημένη πλέον τακτική σχεδίαση . Η τεχνολογία και τα λεγόμενα " όπλα μαζικής καταστροφής" κυριαρχούν. Στόλοι θωρηκτών, σμήνη βομβαρδιστικών και μαχητικών αεροσκαφών, καθώς και μεραρχίες τεθωρακισμένων δεσπόζουν των συγκρούσεων. Η παραγωγή των όπλων είναι εκπληκτική. Τα γερμανικά εργοστάσια παράγουν ανά 8 λεπτά ένα άρμα μάχης (100 την ημέρα). Η εξέλιξη της ναυπηγίας ακολουθεί ομοίως. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί αποτελούν συνήθεια. Επακόλουθο, ο πόλεμος αυτός δημιούργησε και τις μεγαλύτερες μέχρι τότε συμμαχίες στο κόσμο.

πηγεσ:

πηγεσ http://en.wikipedia.org/wiki/Hawk-Eye http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclops_(computer_system) http://nemeangames.org/el/nemea-stadium/hysplex.html http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=81086 http://en.wikipedia.org/wiki/Starting_blocks http://technologyinsport.wordpress.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Pistorius   http://bullying190.blogspot.gr/2012/10/history-of-bullying.html?m=1 http://en.m.wikipedia.org/wiki/Bullying http://www.timetoast.com/timelines/history-of-bullying-in-schools http://m.youtube.com/watch?v=--GmlqZkODE http://www.irantousis.gr/ http://lyk-vatheos.eyv.sch.gr/

authorStream Live Help