learn how to learn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

my learning profile

Comments

Presentation Transcript

Μαθαίνω πώς να μαθαίνω:

Μαθαίνω πώς να μαθαίνω Ερευνητική Εργασία Α’ Τάξης 3 ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας 2013-2014 Α’ Τετράμηνο

Συμμετέχοντες:

Συμμετέχοντες Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Γιαννοπούλου Θεοδώρα Δεβελίδης Αδαμάντιος Δουράκης Αλέξανδρος – Σταύρος Καραγιάννη Στυλιανή – Δήμητρα Κοκοτός Βασίλειος Κυρίτση Νικολέττα Λαδοπούλου Αρετή – Μαρία Λαμπρόπουλος Σπύρος Μιχάλη Γιόναλντ Παπαθανασίου Γεωργία Ρούμι Χριστίνα – Ελένη Σταμπολιάδης Ευάγγελος Τσάπαλος Νικόλαος Τσιώλης Κωνσταντίνος

Τι είναι μάθηση;:

Τι είναι μάθηση;

Ομάδες μελέτης των πτυχών:

Ομάδες μελέτης των πτυχών Στέλλα, Βαγγέλης, Αρετή Γεωργία: Ορισμός και είδη της μάθησης Νικολέττα, Θεοδώρα: Μάθηση και εφηβεία Γιώργος, Χριστίνα: Μεταγνώση, αυτορρύθμιση αυτοαξιολόγηση Σπύρος, Κωνσταντίνος : Στρατηγικές μάθησης και μελέτης Νίκος, Αδαμάντιος, Αλέξανδρος, Γιάννης, Βασίλης: Αντικείμενα της μάθησης και Είδη νοημοσύνης

Μαθαίνω = χτίζω, αλλάζω = Ζω:

Μαθαίνω = χτίζω, αλλάζω = Ζω Αποκτώ νέες γνώσεις δεξιότητες ικανότητες συμπεριφορές αξίες προτιμήσεις συνήθειες Οικοδομώ τη νέα γνώση πάνω στα θεμέλια της παλιάς κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές Μαθαίνω να προσαρμόζομαι στο νέο περιβάλλον για να επιβιώσω

Μαθαίνουν :

Μαθαίνουν Ποιοι; Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που διαθέτουν εγκέφαλο Πότε; Δια βίου (από τη σύλληψη ως .....)

Πώς μαθαίνουμε;:

Πώς μαθαίνουμε; Συνειδητά προσοχή , αντίληψη , μνήμη επεισοδιακή μάθηση πολυαισθητηριακή μάθηση σημασιολογική μάθηση εννοιολογική μάθηση Υποσυνείδητα / ασυνείδητα Εξοικείωση / Ευαισθητοποίηση σε ερεθίσματα Συνειρμική σύνδεση δύο ερεθισμάτων Εγχάραξη ερεθισμάτων Μάθηση μέσω παρατήρησης και μίμησης/αποφυγής Μάθηση μέσω παιχνιδιού

Νοητικές διεργασίες επεξεργασίας της πληροφορίας:

Νοητικές διεργασίες επεξεργασίας της πληροφορίας

Συνάψεις :

Συνάψεις

Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών:

Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών

Μνήμη :

Μνήμη

PowerPoint Presentation:

Εφηβεία και μάθηση

Τι είναι εφηβεία;:

Τι είναι εφηβεία; Αρχίζει περίπου στα 10 και τελειώνει στα 20 Μεταβατική περίοδος Αλλαγές στον εγκέφαλο Βιολογικές αλλαγές( νωρίτερα στα κορίτσια) Ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές

PowerPoint Presentation:

Ο εγκέφαλος του εφήβου Αλλαγές στη δομή Μέγιστη εγκεφαλική ανάπτυξη Μεγάλος αριθμός εγκεφαλικών συνάψεων καθημερινά Εξαιρετικά εύπλαστος

Έφηβος και σχολείο :

Έφηβος και σχολείο Διαμόρφωση εγκεφάλου μέσω διδασκαλίας Αμφισβήτηση Ψυχολογική πίεση

Μεταγνώση:

Μεταγνώση Αυτογνωσία του ατόμου ως προς τις γνώσεις και τις δυνατότητές του Επίγνωση του τι γνωρίζουμε και τι όχι Αντίληψη των απαιτήσεων ενός μαθησιακού αντικειμένου η/και έργου Γνώση των κατάλληλων στρατηγικών για την εκμάθηση του αντικειμένου ή/και λύση του προβλήματος Αυτορρύθμιση της γνώσης και έλεγχος της μάθησης με σκοπό την αύξηση της γνώσης Αυτοέλεγχος της μαθησιακής συμπεριφοράς μέσω εσωτερικού διαλόγου που ενισχύει την παρώθηση και τη συγκέντρωση

Ρυθμίζω τη μάθησή μου:

Ρυθμίζω τη μάθησή μου Κατανοώ το μαθησιακό αντικείμενο Θέτω μαθησιακούς στόχους Επιλέγω μαθησιακές στρατηγικές Σχεδιάζω τη μαθησιακή μου πορεία Ελέγχω την εφαρμογή του σχεδίου μου Παρακολουθώ την πορεία μου σε κάθε βήμα Τροποποιώ το σχέδιό μου αν διαπιστώσω αδυναμίες Αξιολογώ το τελικό αποτέλεσμα

μεταγνωστικές στρατηγικές:

μεταγνωστικές στρατηγικές Εσωτερικός διάλογος σχετικά με το μαθησιακό στόχο Εσωτερικός διάλογος κατά την εκτέλεση του μαθησιακού έργου σχετικά με τη στάση μου Εσωτερικός διάλογος σχετικά με τις στρατηγικές μάθησης ή επίλυσης προβλήματος που ακολουθώ Κατάρτιση νοητικών χαρτών και γραφημάτων που απεικονίζουν τις κατακτηθείσες γνώσεις μου και τα γνωστικά κενά μου Αυτοαξιολόγηση

Μαθησιακές στρατηγικές :

Μαθησιακές στρατηγικές ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη μάθηση εξ αποστάσεως – βελτιστοποιημένη μάθηση **** εξατομίκευση εμπλουτισμένη μάθηση **** πολυαισθητηριακά ερεθίσματα ανεξάρτητη δια βίου μάθηση **** αυτορρύθμιση μεταβίβαση της μάθησης από άλλα αντικείμενα ενεργητική μάθηση **** μεταγνώση δημιουργική σκέψη **** επίλυση προβλημάτων με διαίσθηση

τα είδη της νοημοσύνης:

τα είδη της νοημοσύνης Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner – 8 είδη ευφυΐας

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη :

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη έχω συναίσθηση του τι σκέφτομαι συλλογίζομαι για το πώς σκέφτομαι έχω επίγνωση του πώς νιώθω ξέρω πώς οι σκέψεις μου επηρεάζουν τα συναισθήματά μου ελέγχω τις σκέψεις μου ρυθμίζω τη συμπεριφορά μου ξέρω πώς να μάθω κάτι που με ενδιαφέρει

Το μαθησιακό μου στιλ:

Το μαθησιακό μου στιλ Αισθητηριακό εμπιστεύομαι μόνο τα δεδομένα από τις πέντε αισθήσεις μου, είμαι παρατηρητικός και προσεκτικός Οπτικό προσλαμβάνω τις πληροφορίες μέσω εικόνων και θυμάμαι καλύτερα αυτό που βλέπω Ενεργητικό μαθαίνω καλύτερα μέσα από την επίλυση προβλημάτων, συζητήσεις μικρής ομάδας, ομάδες μελέτης Σειριακό ακολουθώ ένα βήμα τη φορά και αναλύω τα δεδομένα Διαισθητικό ερμηνεύω τα δεδομένα, μισώ τις λεπτομέρειες, είμαι γρήγορος αλλά απρόσεκτος Λεκτικό θυμάμαι καλύτερα λέξεις, γραπτές ή προφορικές επεξηγήσεις Στοχαστικό προτιμώ την ατομική μάθηση και μαθαίνω καλύτερα όταν έχω χρόνο να επεξεργαστώ τις πληροφορίες Σφαιρικό προσεγγίζω το θέμα ολιστικά, συνθέτω και βρίσκω νέες λύσεις

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος :

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος

Τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια:

Τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια

Οι κύριες λειτουργίες:

Οι κύριες λειτουργίες Του αριστερού ημισφαιρίου Επεξεργάζεται τις πληροφορίες με λογικό τρόπο Έχει συνείδηση του χρόνου, παρελθόν, παρόν, μέλλον Αξιολογεί, αναλύει και οργανώνει Ασχολείται με γεγονότα Ελέγχει την ομιλία, διαβάζει, γράφει και γνωρίζει ορθογραφία Κατανοεί αριθμούς και σύμβολα Θυμάται γεγονότα και ονόματα Ελέγχει τις κινήσεις της δεξιάς πλευράς του σώματος Του δεξιού ημισφαιρίου Ανταποκρίνεται στις καταστάσεις διαισθητικά Λειτουργεί περισσότερο με εικόνες παρά με λέξεις Αντιλαμβάνεται σχήματα και μορφές Επεξεργάζεται πολλά είδη πληροφοριών ταυτόχρονα Αντιλαμβάνεται το χώρο και τον τόπο Έχει έμφυτο ταλέντο στη μουσική και το μυστικισμό Πλάθει φανταστικές ιστορίες Ελέγχει τις κινήσεις της αριστερής πλευράς του σώματος

Αντιστοιχίες:

Αντιστοιχίες Είδος νοημοσύνης Μαθησιακό στιλ Κυρίαρχο ημισφαίριο λεκτική λεκτικό αριστερό μαθηματική σειριακό ή σφαιρικό ( A-ha!) αριστερό οπτική αισθητηριακό, οπτικό δεξί μουσική διαισθητικό δεξί κιναισθητική ενεργητικό αριστερό + δεξί νατουραλιστική διαισθητικό και στοχαστικό δεξί διαπροσωπική ή συναισθηματική διαισθητικό και ενεργητικό δεξί ενδοπροσωπική στοχαστικό αριστερό

Εγκέφαλος και σχολικά μαθήματα:

Εγκέφαλος και σχολικά μαθήματα Σχολικά μαθήματα Εγκεφαλικό ημισφαίριο Μαθηματικά Α: λογική επεξεργασία, ανάλυση, αξιολόγηση / Δ: σχήματα Έκθεση Α: οργάνωση, λογική επεξεργασία, ανάλυση, κρίση Φυσική Αγωγή Α: έλεγχος της δεξιάς πλευράς/Δ: έλεγχος της αριστερής Σχέδιο Δ: αντίληψη χώρου και σχημάτων, επεξεργασία εικόνων Πληροφορική Α: λογική επεξεργασία / Δ: σύνθεση, σχήματα, μορφές Αρχαία, Νέα Ελληνικά, Ξένες Γλώσσες Α: οργάνωση, λογική επεξεργασία, ανάλυση Δ: πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, ήχοι, Λογοτεχνία Δ: διαίσθηση, φαντασία, συναίσθημα, σύνθεση Ιστορία Α: αντίληψη του χρόνου, ανάκληση γεγονότων, ανάλυση, λογική επεξεργασία, αξιολόγηση

Το μαθησιακό μου προφίλ:

Το μαθησιακό μου προφίλ Με βοηθάει να κατανοήσω γιατί δυσκολεύομαι να τα βγάλω πέρα με κάποια μαθήματα Μου δείχνει ποιες νοητικές λειτουργίες χρειάζομαι να εξασκήσω ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ!!! Είδος νοημοσύνης Κυρίαρχο εγκεφαλικό ημισφαίριο Μαθησιακό στιλ ή μαθησιακός τύπος

Αλεξανδρόπουλος Γιώργος:

Αλεξανδρόπουλος Γιώργος

Γιαννοπούλου Θεοδώρα:

Γιαννοπούλου Θεοδώρα

Νικολέττα Κυρίτση:

Νικολέττα Κυρίτση

Αρετή Λαδοπούλου:

Αρετή Λαδοπούλου

Στέλλα Καραγιάννη:

Στέλλα Καραγιάννη

Αλέξανδρος Δουράκης:

Αλέξανδρος Δουράκης

Κωνσταντίνος Τσιώλης:

Κωνσταντίνος Τσιώλης

Γιάννης Μιχάλη:

Γιάννης Μιχάλη

Βαγγέλης Σταμπολιάδης:

Βαγγέλης Σταμπολιάδης

Νίκος Τσάπαλος:

Νίκος Τσάπαλος

Σπύρος Λαμπρόλουλος:

Σπύρος Λαμπρόλουλος

Γεωργία Παπαθανασίου:

Γεωργία Παπαθανασίου

Αδαμάντιος Δεβελίδης:

Αδαμάντιος Δεβελίδης

Βασίλης Κοκοτός:

Βασίλης Κοκοτός

Χριστίνα Ρούμι:

Χριστίνα Ρούμι

Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα Μπορούμε να βελτιώσουμε : τις μεταγνωστικές μας δεξιότητες τη στάση μας απέναντι στη μελέτη τις μαθησιακές συνήθειές μας τις σχολικές μας επιδόσεις στα ‘δύσκολα’ μαθήματα ΑΝ... συνεχιστεί αυτή η ερευνητική εργασία στο β’ τετράμηνο! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

authorStream Live Help