Μεταφορά και Επεξεργασία από Φωτογραφία σε Σχέδιο

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Εισαγωγή Σχ. Έτος 2012-13

Comments

Presentation Transcript

Μεταφορά και Επεξεργασία από Φωτογραφία σε Σχέδιο :

Μεταφορά και Επεξεργασία από Φωτογραφία σε Σχέδιο Ερευνητική εργασία Β’ Λυκείου 2012-2013 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ "ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ"

Τι είναι Τέχνη;:

Τι είναι Τέχνη; Τέχνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να εκφράζεται, χρησιμοποιώντας δεξιότητα, εμπειρία κι αισθητική αντίληψη . Είναι απόκτημα της ζωής του ανθρώπου μέσα από τις ανάγκες ν' αντιμετωπίσει καταστάσεις, να βοηθήσει στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου. Αποτελεί μια ευρύτερης ερμηνείας ονομασία που χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε τη διαδικασία, της οποίας προϊόν είναι κάτι το μη φυσικό, το οποίο ακολουθεί τους κανόνες του δημιουργού.

Εικαστική Τέχνη:

Εικαστική Τέχνη Αναφέρεται στις τέχνες στις οποίες ο δημιουργός μορφοποιεί εκ του μηδενός την πρώτη ύλη. Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα οποία αναπαριστούμε εμπειρίες, ιδέες, αξίες, συναισθήματα και ταυτόχρονα απαιτούν διανοητικές λειτουργίες όπως αντίληψη, μνήμη και σχηματισμό εννοιών προάγοντας έτσι την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από τις Εικαστικές Τέχνες ο άνθρωπος επικοινωνεί, δημιουργεί και διατηρεί τον πολιτισμό και το περιβάλλον του, και ταυτόχρονα καλλιεργεί το σεβασμό και την κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους. Επιπλέον στο σύγχρονο κόσμο το πεδίο των Εικαστικών Τεχνών παρεμβαίνει στις πρακτικές εφαρμογές της εικόνας (π.χ. φωτογραφία, διαφήμιση, ψηφιακή εικόνα) οι οποίες επιδρούν καθοριστικά στον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων.

Ζωγραφική:

Ζωγραφική Η ζωγραφική είναι μία από τις Καλές Τέχνες που ονομάζονται εικαστικές. Έργο της είναι η απόδοση πάνω σ' επίπεδη επιφάνεια, με γραμμές, σκιές ή χρώματα, του κόσμου που περιβάλλει τον καλλιτέχνη. Επίσης η έκφραση της εντύπωσης, των αισθημάτων, της ψυχικής διάθεσης και των ιδεών τις οποίες δημιουργεί ο έξω κόσμος. Μπορεί ακόμα να εκφράσει ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με τη φαντασία του, μυθολογικά πρόσωπα, φυσικές δυνάμεις, ιστορικά πρόσωπα, μεγάλες στιγμές στην ιστορία των λαών ή ακόμη και αφηρημένες έννοιες.

Φωτογραφία:

Φωτογραφία Με τον όρο φωτογραφία αναφερόμαστε γενικά στη διαδικασία δημιουργίας οπτικών εικόνων μέσω της καταγραφής και αποτύπωσης του φωτός, με χρήση κατάλληλων συσκευών (φωτογραφικές μηχανές). Ανήκει στις εφαρμοσμένες τέχνες. Η φωτογραφία, πέρα από την τεχνική της διάσταση, αναγνωρίζεται ως ένα από τα ευρύτερα διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας του 20ου αιώνα καθώς και ως μία μορφή τέχνης συγγενικής με την ζωγραφική. Η πρώτη φωτογραφία

Αισθητική στην Τέχνη:

Αισθητική στην Τέχνη Η αισθητική προσπαθεί να προσεγγίσει την τέχνη με επιστημονικό τρόπο χωρίς να γίνεται απόλυτη επιστήμη γιατί η τέχνη πάντα ξεφεύγει από νόρμες, όρια κλπ. Βέβαια δημιουργεί άλλες νόρμες, άλλες αρχές, δικές της, καινούριες, που η αισθητική προσπαθεί να τις αναδείξει, να τις βγάλει στην επιφάνεια για να τις καταλάβουμε.

Σύνθεση στην Τέχνη:

Σύνθεση στην Τέχνη Σύνθεση στις Τέχνες είναι ο τρόπος που ο καλλιτέχνης τοποθετεί τις σκέψεις του και την ψυχή του στην προσπάθεια του να μας μιλήσει με το έργο του. Τα στοιχεία της εικαστικής γλώσσας, όπως η νότες στην μουσική ή οι λέξεις την λογοτεχνία είναι το αλφάβητο για την δημιουργία της σύνθεσης, δηλαδή έργο τέχνης.

Αρμονία:

Αρμονία Αρμονία σημαίνει ισορροπία δυνάμεων. Όταν μιλάμε για αρμονία χρωμάτων εννοούμε πως κρίνονται δύο ή περισσότερα χρώματα σε ένα περιορισμένο χώρο (πίνακα) ανάλογα με την ισορροπία που δημιουργούν στον εγκέφαλο μας.'Οπως ξέρετε τα χρώματα τρέχουν με διαφορετικές ταχύτητες. Η αρμονία αυτών και των παραγώγων τους επιτυγχάνεται όταν ο εγκέφαλος μας τείνει να τα γκριζάρει  ή να τα εκλάβει ως λευκό χρώμα. Αν δίπλα σε ένα κύριο χρώμα βάλουμε το συμπληρωματικό του επιτυγχάνουμε αρμονία. Αν βάλουμε ένα ακαθόριστο χρώμα ή ακόμα χειρότερα αντίθετο θερμό ή ψυχρό ο εγκέφαλος θέλοντας να επιτύχει αρμονία το εκλαμβάνει ως άσχημο και εκεί λέμε δεν μας αρέσει. Ο ζωγράφος πρέπει να τοποθετεί τα χρώματα έτσι ώστε να ησυχάζει τον εγκέφαλό μας.Γύρω από μια λουρίδα κόκκινο αν μπει ένα ανάλογο πράσινο το κόκκινο αυτό θα φαίνεται ωραίο, όπως λέμε στη γλώσσα μας, θα λάμψει.

Ισορροπία :

Ισορροπία Όλα τα στοιχεία στο έργο κατανέμονται ζυγισμένα στο χώρο. Σε μια ισορροπημένη σύνθεση καμιά αλλαγή δεν φαίνεται να είναι δυνατή και «το όλον προσλαμβάνει τον χαρακτήρα του αναγκαίου σε όλα τα μέρη του». Μια μη ισορροπημένη σύνθεση μοιάζει τυχαία και παροδική, ενώ τα στοιχεία της σαν «να επιδιώκουν» να αλλάξουν «επιζητώντας» να εναρμονιστούν με το σύνολο. Η πιο απλή ισορροπία είναι η συμμετρία.

PowerPoint Presentation:

Συμμετρία Στη συμμετρία το μισό μέρος του έργου είναι ακριβώς ή σχεδόν όμοιο με το άλλο μισό. Η συμμετρική σύνθεση είναι εύκολα κατανοητή και δημιουργεί ισχυρή αρμονία, ιδιαίτερα σε μεγάλα και σύνθετα κτίρια. Δημιουργεί σταθερότητα και στατικότηκα και ενώ είναι σημαντική στην αρχιτεκτονική δεν είναι πάντα ελκυστική στην ζωγραφική. Ασυμμετρία Στην ασύμμετρη ισορροπία η λεπτή εξισορρόπηση των διαφορετικών στοιχείων κάνει το έργο να φαίνεται ενδιαφέρον και δυναμικό. Η ασυμμετρία δημιουργεί έργα που μεταδίδουν την αίσθηση της κίνησης και της δυναμικής.

Χρυσή τομή:

Χρυσή τομή Είναι χωρισμός ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ σε δύο τμήματα, ένα μεγάλο α και ένα μικρό β Ο Χρυσός Αριθμός «φ» θεωρούνταν από τους αρχαίους Έλληνες ως θεϊκή αναλογία και η εφαρμογή του σε καλλιτεχνικά δημιουργήματα ή κατασκευές οδηγούσε σε άριστα αποτελέσματα.

PowerPoint Presentation:

Ο «φ» στον άνθρωπο Ο «φ» έχει συσχετιστεί με τις αναλογίες του ανθρωπίνου σώματος, τους βιορυθμούς του, τον καρδιακό ρυθμό, την απόσταση των ζωτικών οργάνων μεταξύ τους. Πρώτος ο Leonardo Da Vinci διαπίστωσε ότι ο λόγος της απόστασης από τον ώμο μας μέχρι την άκρη των δακτύλων μας προς την απόσταση από τον αγκώνα μέχρι τις άκρες των δακτύλων μας είναι «φ». Το ίδιο ισχύει και για το λόγο του ύψους μας προς την απόσταση του αφαλού μας από τη Γη. Ακόμη και στο θέμα της γοητείας που ασκούν κάποια πρόσωπα κρύβεται ο «φ». Το ότι σε κάποιους από εμάς ταιριάζει το καπέλο ή το μούσι ή τα φουντωτά μαλλιά είναι θέμα «Χρυσής Τομής». Ο «φ» στην αρχιτεκτονική Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν την αναλογία της Χρυσής Τομής στο κτίσιμο των πυραμίδων. Οι αρχαίοι Έλληνες πέτυχαν με τον «φ» να χωρίσουν τα σκαλιά του θεάτρου της Επιδαύρου σε δύο άνισα μέρη με τέτοιο τρόπο, ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι άριστο. Τέλος, χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρυσής αναλογίας αποτελεί ο Παρθενώνας, του οποίου οι διαστάσεις έχουν λόγο «φ».

Η Χρυσή τομή και στη ζωγραφική!  :

Η Χρυσή τομή και στη ζωγραφική! Κατά τον Μεσαίωνα, ενώ το ενδιαφέρον για τη χρυσή τομή ήταν αμείωτο στην αρχιτεκτονική, στη ζωγραφική και τις άλλες τέχνες έμοιαζε πως χάθηκε. Τον 16 ο αιώνα ο Luca Pacioli (1445-1514) γεωμέτρης και φίλος ενός μεγάλου αναγεννησιακού ζωγράφου, «ξανά ανακάλυψε» την χρυσή τομή. Το βιβλίο του, όπου μελετούσε τον αριθμό , εικονογραφήθηκε από τον γνωστό καλλιτέχνη Leonardo Da Vinci . Ο Leonardo για αρκετό καιρό έδειξε ένα διακαές ενδιαφέρον για τα μαθηματικά στην τέχνη και την φύση και επιδόθηκε σε συστηματικές μελέτες. Μελέτησε τις αναλογίες του ανθρωπίνου σώματος και ειδικότερα τις αναλογίες στο ανθρώπινο πρόσωπο. Κατά την Αναγέννηση οι καλλιτέχνες άρχισαν να επιστρέφουν στα κλασσικά θέματα της αρχαιότητας για τις εμπνεύσεις τους και τις τεχνικές τους. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να αναφέρουμε τους Michelangelo (1475-1564) και Raphael (1483-1530) οι οποίοι επανέφεραν στις συνθέσεις τους την χρυσή τομή. Ο ομφαλός διαιρεί το σώμα του Δαβίδ του Michelangelo σε λόγο χρυσής τομής.

Πηγές::

Πηγές: http://el.wikipedia.org/wiki / http://kyriakosart.blogspot.gr/ http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/eikastika/math_41-49.pdf

ΤΕΛΟΣ:

ΤΕΛΟΣ

authorStream Live Help