Παραδoσιακά εργαλεία

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Project 2012-13

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ για το στάρι και το ψωμί

PowerPoint Presentation:

Φτυάρια και γκασμάδες

PowerPoint Presentation:

Αλέτρι - υνί

PowerPoint Presentation:

Αλέτρι - υνί

PowerPoint Presentation:

Άροτρο

PowerPoint Presentation:

Βουκέντρα

PowerPoint Presentation:

Σβαρνιές

PowerPoint Presentation:

Ξυλινη σβάρνα

PowerPoint Presentation:

Σβάρνα

PowerPoint Presentation:

Θερισμός

PowerPoint Presentation:

Θερισμός

PowerPoint Presentation:

Δρεπάνια & λελέκι

PowerPoint Presentation:

Δρεπάνια

PowerPoint Presentation:

Παλαμαριά

PowerPoint Presentation:

Αλώνισμα

PowerPoint Presentation:

Φκούλες (δικράνια) για το ρίξιμο άχυρων πάνω στα κάρα

PowerPoint Presentation:

Δοκάνη

PowerPoint Presentation:

Ξύλινα φτυάρια

PowerPoint Presentation:

Χειρόμυλος

PowerPoint Presentation:

σακκί αλεύρι Πλάστης & πλαστήρι Δερμόνι για τραχανά κόσκινο

PowerPoint Presentation:

Πινακωτή

PowerPoint Presentation:

Φουρνόξυλα

Πηγές:

Πηγές Λαογραφική συλλογή Ν. Μαρδάνη Αγροτικές εργασίες Πολιτιστικό πάρκο

authorStream Live Help