Ερευνα - Ημερολόγια - Εκθεση

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ:

1 ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

PowerPoint Presentation:

2 Πηγές Οι σελίδες που ακολουθούν έχουν τη βάση τους α) στο «ΒΙΒΛΙΟ του Εκπαιδευτικού» του Ηλία Γ . Ματσαγγούρα ( Α’ Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011) και β) στο ηλεκτρονικό αρχείο της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων της Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ της Περιφέρειας Κρήτης Δρ Αγγελική Καψάσκη και αφορούν στην ερευνητική εργασία των μαθητών του Λυκείου.

PowerPoint Presentation:

3 Α. Εισαγωγή στο Πρόβλημα, «Μακροσκοπική» Επισκόπηση Β. Διαμόρφωση «Πλαισίων Προβληματισμού», (Δραστηριότητες) Γ. Οργάνωση της ερευνητικής διαδικασίας Αρχιτεκτονική της Ερευνητικής Εργασίας Δομή της Έρευνας Δ . Τελική Σύνθεση των Συμπερασμάτων Ε . Κριτική, Αυτοκριτική Προσέγγιση Στ . Θέματα προς Συζήτηση Ζ. Δυσκολίες, Προοπτικές, Δράσεις ΈΡΕΥΝΑ

PowerPoint Presentation:

4 Η ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ) Η ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΈΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ)

PowerPoint Presentation:

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ: Αναγνωριστικές χωρίς προηγούμενες υποθέσεις Διαγνωστικές που ψάχνουν μια άμεση απάντηση σε πρακτικές ερωτήσεις Πειραματικές για επαλήθευση υποθέσεων ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ποιος» μιλάει; Για να πει «τι»; Σε «ποιον»; «Πώς»; Με «ποιο» στόχο; (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ , ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (ΠΗΓΕΣ) ΓΡΑΠΤΑ: Επίσημα Έγγραφα Ιδιωτικά Έγγραφα Τύπος Βιβλία ΆΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ: Αντικείμενα Σχέδια, Πίνακες Ζωγραφικής Φωτογραφίες Κινηματογράφος Πραγματικές Καταστάσεις Το ζήτημα των ερευνητικών σχημάτων που μπορεί κάποιος να επιλέξει είναι σύνθετο. Θα μπορούσαμε, όμως, να αξιοποιήσουμε (συνειδητά) ανομοιογενή ερευνητικά σχήματα, τα οποία να συνδυάζουν τις ποιοτικές μεθόδους και τεχνικές (τα ημερολόγια, τις οπτικο-ακουστικές καταγραφές, κ.α.). με τεχνικές που μπορούν να οδηγήσουν σε ποσοτικοποιήσεις των δεδομένων μας (την παρατήρηση, το ερωτηματολόγιο κ.α.)

PowerPoint Presentation:

6 « Σελίδες Ημερολογίου », για τις Ομάδες ή για το Τμήμα, « Σελίδες Ημερολογίου », για τους μαθητές και τις μαθήτριες ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ …… ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ …… ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ (Γ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ (Β) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ (Α)

PowerPoint Presentation:

7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ …./…/…

PowerPoint Presentation:

8 ΘΕΜΑ: Εν συντομία: Ερευνητικά Ερωτήματα Πλαίσια Αναφοράς / Πτυχές της Προβληματικής Γνωστικά Πεδία Μέθοδοι/Ερευνητικά Εργαλεία ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ανάλυση θέματος …./…/…

PowerPoint Presentation:

9 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Ερευνητική Δραστηριότητα …./…/… Τίτλος Σύντομη Παρουσίαση της Ερευνητικής Δραστηριότητας Ερωτήματα/Προβληματισμοί Ντοκουμέντα/Μαρτυρίες Μέθοδος/Εργαλεία Έρευνας Απολογισμός/Συμπεράσματα

PowerPoint Presentation:

10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ Εργασία: Δημιουργία Έρευνα Σύνταξη Παρατήρηση κλπ Μοίρασμα εργασίας: Ποιος θα κάνει «τι» Προγραμματισμός: (αίθουσες, συναντήσεις, προσκλήσεις κ.α.) Ενδεχόμενη βοήθεια: Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Επιστήμονες, Ερευνητές, Επαγγελματίες Φορείς Μέσα και υλικά: Φωτοτυπίες, εικονίδια, projector, camera ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Προγραμματισμός

PowerPoint Presentation:

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Εργασία για…. Ποιος έκανε κάτι ιδιαίτερο; Περιγραφή της Διαδικασίας Ο Μ……….., Η Κ………... Χώρος: Τάξη, Εργαστήριο ΕΚΦΕ Φορέας Απολογισμός Τι μας δυσκόλεψε Τι μας άρεσε Παρατηρήσεις ή παραινέσεις των εκπαιδευτικών ( Προαιρετικές) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Απολογισμός Ερευνητικής Δραστηριότητας …./…/…

PowerPoint Presentation:

12 Αναφορές των ντοκουμέντων (Πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν στη βιβλιογραφία ) Περιεχόμενο των ντοκουμέντων ( λέξεις κλειδιά και/ή σημαντικές πληροφορίες Οριστική θέση μέσα στην Ερευνητική Εργασία N° 1 Γράφημα Τίτλος/ Λεζάντα N° 2 Σχήμα Τίτλος/ Λεζάντα N° 3 Εικόνα Τίτλος/ Λεζάντα N° 4 Βίντεο Τίτλος/ Λεζάντα N° 5 Παρουσίαση Τίτλος/ Λεζάντα N° 6 Animation Τίτλος/ Λεζάντα N° 7 N° 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Οργάνωση Αναφοράς - /Φ ακέλου ../../..

PowerPoint Presentation:

13 Ονοματεπώνυμο: Μέλη της Ομάδας: 1. 2. 3. 4. Εκπαιδευτικός/οί: 1. 2. Θέμα: Τι σχετικό με το θέμα έχετε μάθει στο σχολείο; Τι έχετε ακούσει από άλλες πηγές; Ποιες οι σχετική εμπειρία σας με το θέμα; Ποιο το σχετικό σας ενδιαφέρον; Προσωπικό Ημερολόγιο Φύλλο 1 ο .../….

PowerPoint Presentation:

14 Προσωπικό Ημερολόγιο του/της ../../…. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Εργασία για…. Περιγραφή της Διαδικασίας Χώρος: Τάξη, Εργαστήριο ΕΚΦΕ Φορέας Απολογισμός Τι με δυσκόλεψε Τι μου άρεσε Παρατηρήσεις ή παραινέσεις των εκπαιδευτικών ( Προαιρετικές)

PowerPoint Presentation:

15 Ονοματεπώνυμο: Μέλη της Ομάδας: 1. 2. 3. 4. Εκπαιδευτικός/οί: 1. 2. Υποθέμα: Τι σχετικό με το θέμα έχετε μάθει στο σχολείο; Τι έχετε ακούσει από άλλες πηγές; Ποιες οι σχετική εμπειρία σας με το θέμα; Ποιο το σχετικό σας ενδιαφέρον; Προσωπικό Ημερολόγιο Φύλλο 1 ο ../../..

PowerPoint Presentation:

16 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Με ποιο τρόπο βοήθησα την ομάδα μου και τους συμμαθητές μου Ποιος με βοήθησε και με ποιο τρόπο Τι σκοπεύω να κάνω, για να βοηθήσω την ομάδα, από εδώ και πέρα Τι περιμένω από τους άλλους να κάνουν, για να βοηθήσουν την ομάδα από εδώ και πέρα Προσωπικό Ημερολόγιο ../../..

PowerPoint Presentation:

17 ΠΗΓΕΣ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας , «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011) Δρ. Αγγελική Καψάσκη, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02

authorStream Live Help