Evaluation

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

project evaluation

Comments

Presentation Transcript

Αξιολόγηση:

Αξιολόγηση ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)

Τομείς:

Τομείς (α) τη διαδικασία της έρευνας, (β) το περιεχόμενο της Ερευνητικής Έκθεσης ( research report ) (γ) τη γλώσσα και τη δομή της Ερευνητικής Έκθεσης (ΑΝΑΦΟΡΑΣ), και (δ) τη δημόσια παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας .

(α) τη διαδικασία της έρευνας:

(α) τη διαδικασία της έρευνας ο προγραμματισμός, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι πηγές των δεδομένων, οι μέθοδοι διεξαγωγής της έρευνας, οι συσχετίσεις μεταβλητών, τα συμπεράσματα, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και κανόνων και η αξιοποίηση των ΤΠΕ

(β) το περιεχόμενο της Ερευνητικής Έκθεσης (research report) :

(β) το περιεχόμενο της Ερευνητικής Έκθεσης ( research report ) Κριτήρια αξιολόγησης η ορθότητα η πληρότητα των γνώσεων και οι ομαδικές ικανότητες αξιοποίησης της γνώσης για την κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου, η ικανότητα επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και λήψης αποφάσεων η σταχαστικο-κριτική ανάλυση και αποτίμηση και της εμπειρίας των μαθητών με τις επιτυχίες και τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και απογοητεύσεις, τις αντιπαραθέσεις και τις συνθέσεις.

(γ) η γλώσσα και η δομή της Ερευνητικής Έκθεσης (ΑΝΑΦΟΡΑΣ), :

(γ) η γλώσσα και η δομή της Ερευνητικής Έκθεσης ( ΑΝΑΦΟΡΑΣ ), Κριτήρια αξιολόγησης Ως προς τη δομή, η Ερευνητική Έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει (α) εισαγωγή και ανάπτυξη του θέματος, (β) αναφορά στο σκοπό και στη σπουδαιότητα του θέματος, (γ) Πηγές/Βιβλιογραφία, (δ) παρουσίαση των υπο-θεμάτων και των κεντρικών ερωτημάτων (ε) περιγραφή και αιτιολόγηση των μέσων και των διαδικασιών συλλογής των δεδομένων, (στ) εξήγηση και αιτιολόγηση των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων, (ζ) σαφή διατύπωση και κριτική των συμπερασμάτων και (η) αναστοχαστική κριτική του όλου εγχειρήματος, των εμπειριών και των ζητημάτων που ανέκυψαν.

(γ) η γλώσσα και η δομή της Ερευνητικής Έκθεσης (ΑΝΑΦΟΡΑΣ), :

(γ) η γλώσσα και η δομή της Ερευνητικής Έκθεσης (ΑΝΑΦΟΡΑΣ), Ως προ τη χρήση των πολυτροπικών σημειωτικών συστημάτων. Αναμένεται η συνδυαστική χρήση κειμένων, σχημάτων, εικόνων, κίνησης, Ήχου, βίντεο κλπ Κριτήρια αξιολόγησης είναι: η ορθή δόμηση των κειμένων, η νοηματική συνεκτικότητα του λόγου, οι κατάλληλες λεξικο-γραμματικές επιλογές, η ευρηματικότητα στη συνδυαστική αξιοποίηση λόγου, εικόνας, κίνησης και ήχου η εσωτερική συνοχή, η βιβλιογραφική τεκμηρίωση και το τυπο-εκδοτικό αποτέλεσμα της Ερευνητικής Έκθεσης

(δ) η δημόσια παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας:

(δ) η δημόσια παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας Αξιολογείται (α) η σαφής ενημέρωση του κοινού για τους στόχους και τις ερευνητικές διαδικασίες, τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της έρευνας, τις θέσεις της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την κριτική στάση της στα διαλαμβανόμενα ζητήματα, (β) η χρήση γλώσσας και των συμπληρωματικών/ πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για τη στήριξη του λόγου, (γ) η χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία/στιγμή (δ) ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού. Κριτήρια αξιολόγησης είναι: η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η κατανόηση και ο προβληματισμός του κοινού, ο τρόπος και τα γλωσσικά και πολυτροπικά μέσα που επέλεξε η ομάδα για να παρουσιάσει στο κοινό την εργασία της και να εξηγήσει τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογία κατά τη διεξαγωγή έρευνας, τα συμπεράσματά, οι κρίσεις και οι προτάσεις της ομάδας.

Συνοπτικά:

Συνοπτικά

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ, ΦΑΣΕΙΣ 30%:

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ, ΦΑΣΕΙΣ 30 % Παρουσίαση Θέματος, Σκοπού, Ερευνητικών Ερωτημάτων, Επιλογή Πηγών και Μεθόδων και Διεξαγωγή Ερευνητικών Φάσεων κατά περίπτωση: 1. Παρουσίαση θέματος, σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων (α. Τοποθέτηση θέματος, σκοπού, ερευνητικών ερωτημάτων σε κοινωνικο-φυσικό και θεωρητικό τους πλαίσιο, β. Σπουδαιότητα και προσωπικό ενδιαφέρον, γ. Ιστορική θεώρησή τους, δ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικής με θέμα γνώσης, ε. Ζητήματα που θέτουν.) 2. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών ( Πρωτογενών προς διαμόρφωση και στήριξη προσωπικών απόψεων: Κοινωνικό ή/και φυσικό πεδίο, αρχειακό υλικό, στατιστικά αρχεία, δημοσιεύματα τύπου. Δευτερογενών μόνο προς στήριξη προσωπικών απόψεων: Βιβλία, άρθρα, διαδίκτυο) 3. Αιτιολόγηση επιλογών, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων μονάδων μέτρησης, τεχνικών και μεθόδων συλλογής δεδομένων ( Έρευνες Πεδίου: παρατηρήσεις, πειράματα εργαστηρίου, ψηφιακές προσομοιώσεις, δημοσκοπήσεις, συνεντεύξεις και μελέτες περίπτωσης με θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο με το θέμα. Έρευνες Γραφείου: Επισκόπηση βιβλιογραφίας και Ανάλυση περιεχομένου με θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο με το θέμα) 4. Άριστη αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης, ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων σε απαντήσεις των ερωτημάτων. 5. Άριστη κριτική αποτίμηση (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, μεθόδων, ερμηνειών και επιχειρημάτων τρίτων, (β) αδυναμιών και κενών έρευνας και (γ) επισήμανσης αναπάντητων ερωτημάτων. 6. Απόλυτα αποτελεσματική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα. 7. Απόλυτη συνέπεια μελών ομάδας προς τον προγραμματισμό 8. Χ ρήση μέσων και πόρων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 30%:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 30% Γνώση και Κατανόηση του Θέματος και Ερευνητική Πραγμάτευσή του βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 1. Κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέματος και των ερευνητικών ερωτημάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς. 2. Κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εμπλεκομένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισμό των ζητημάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα όσο και για ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή) 3. Προσέγγιση δεδομένων έρευνας προς διαμόρφωση θέσεων ομάδας επί ερευνητικών ερωτημάτων μέσω • ανάλυσης ολοτήτων στα δομικά τους στοιχεία και τις μεταξύ τους σχέσεις • ανάδειξης χρονικών, αιτιωδών, λογικών, ταξινομικών, στατιστικών και λοιπών μορφών σχέσεων • χρήσης κατάλληλων πινάκων και γραφημάτων για την αναπαράσταση των ερευνητικών δεδομένων • ανάπτυξης απαγωγικών, επαγωγικών και αναλογικών συλλογισμών • ανάδειξης παραδοχών, λογικών αντιφάσεων, στερεοτύπων, προκαταλήψεων 4. Διατύπωση με λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της ομάδας που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα και βασίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων. 5. Αξιοποίηση συμπερασματικών θέσεων έρευνας για διαμόρφωση συνεκτικών, τεκμηριωμένων και πειστικών τοποθετήσεων της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την υπεράσπισή τους, χωρίς ατεκμηρίωτες γενικεύσεις, και για την επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. 6. Υπεράσπιση θέσεων ομάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων και κριτικός σχολιασμός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών τους. 7. Συσχέτιση θέματος και συμπερασμάτων με καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της πραγματικότητας. 8. Κριτική αποτίμηση των ατομικών, ομαδικών και θεσμικών επιλογών, ρόλων και χρήσεων.

ΓΛΩΣΣA, ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 20%:

ΓΛΩΣΣ A , ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 20% Χρήση Γλώσσας, Συμβόλων και Απεικονίσεων και Δομή της Έκθεσης βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 1. Χρήση όρων και επιστημονικής ονοματολογίας 2. Σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας 3. Εσωτερική συνοχή λόγου (σε επίπεδο προτάσεων, παραγράφων και στη κειμενική δομή ευρύτερων τμημάτων της εργασίας) 4. Δομή Ερευνητικής Έκθεσης (εισαγωγή στο θέμα και το σκοπό με θεωρητική επισκόπηση πεδίου, διατύπωση υπο-θεμάτων, ερευνητικών ερωτημάτων και υποερωτημάτων, περιγραφή και αιτιολόγηση πηγών, μέσων και διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, διατύπωση και κριτικός σχολιασμός συμπερασμάτων, αναστοχασστική κριτική επιλογών και εμπειριών) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας 5. Χρήση απεικονιστικών σχημάτων της επιστήμης (πινάκες, χάρτες, σύμβολα και ποικίλα σχεδιαγράμματα: γραφήματα, στατιστικά ιστογράμματα, ραβδογράμματα και «πίτες», εννοιολογικοί χάρτες, οργανογράμματα, αραχνογράμματα ( web ), διαγράμματα ροής ( flow chart ), Venn-διάγραμμα, πυραμίδες ) . 6. Επιμέλεια εκτύπωσης ερευνητικής έκθεσης (α. σαφής εσωτερική δομή με τίτλο, περιεχόμενα, εισαγωγή, κυρίως μέρος, συμπεράσματα, βιβλιογραφία και παραρτήματα, β. ορθή και συστηματική χρήση παραπομπών, γ. προσεγμένο στήσιμο σελίδας και δ. ελάχιστα λεξικογραμματικά λάθη.)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 20%:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 20% Παρουσίαση Ερευνητικής Έκθεσης και Τεχνήματος βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 1. ενημέρωση για στόχους και διαδικασίες της έρευνας. 2. ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα με ιδιαίτερη έμφαση στα κομβικά σημεία και κριτική στάση σε διαλαμβανόμενα ζητήματα. 3. χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό 4. χρήση συμπληρωματικών/πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγμές. 5. χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή. 6. ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού. Άριστο Πολύ Καλό Καλό Μέτριο Στοιχειώδες Λίαν Ανεπαρκές Βαθμοί 19 - 20 Βαθμοί 17 - 18 Βαθμοί 14 - 16 Βαθμοί 10-13 Βαθμοί 6-9 Βα θμοί 1 - 5

PowerPoint Presentation:

Ρουμπρίκες (rubrics) Άριστο Πολύ Καλό Καλό Μέτριο Στοιχειώδες Λίαν Ανεπαρκές Βαθμοί 19 - 20 Βαθμοί 17 - 18 Βαθμοί 14 - 16 Βαθμοί 10-13 Βαθμοί 6-9 Βα θμοί 1 - 5 Άριστο Πολύ Καλό Καλό Μέτριο Στοιχειώδες Λίαν Ανεπαρκές Βαθμοί 19 - 20 Βαθμοί 17 - 18 Βαθμοί 14 - 16 Βαθμοί 10-13 Βαθμοί 6-9 Βα θμοί 1 - 5 Άριστο Πολύ Καλό Καλό Μέτριο Στοιχειώδες Λίαν Ανεπαρκές Βαθμοί 19 - 20 Βαθμοί 17 - 18 Βαθμοί 14 - 16 Βαθμοί 10-13 Βαθμοί 6-9 Βα θμοί 1 - 5 Άριστο Πολύ Καλό Καλό Μέτριο Στοιχειώδες Λίαν Ανεπαρκές Βαθμοί 19 - 20 Βαθμοί 17 - 18 Βαθμοί 14 - 16 Βαθμοί 10-13 Βαθμοί 6-9 Βα θμοί 1 - 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ, ΦΑΣΕΙΣ 30% ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 20% ΓΛΩΣΣA, ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 20% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 30% Συμβουλευτείτε τα Φύλλα Αξιολόγησης http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/project_web1/Evaluation/Evaluation.xls http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/project_web1/Evaluation/Evaluation_project_by_pupils.xls

authorStream Live Help