Unia Wielkich Możliwości

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Dołącz do nas! Unia Wielkich Możliwości Okres realizacji projektu: 1.09.2013 – 30.06.2014 Budżet projektu: 701661, 60 zł Wkład własny: 101136 zł Cross-financing: 69350 zł

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Unia Wielkich Możliwości Zadania projektu: Zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych Zajęcia językowe Rozwój własnych zainteresowań uczniów Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Doradztwo edukacyjno-zawodowe Zajęcia komputerowe „ECDL Core dla każdego”

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Unia Wielkich Możliwości Zajęcia matematyczno przyrodnicze: Obligatoryjne zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas trzecich Dodatkowe zajęcia dla uczniów z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia, robotyka, przedsiębiorczość (46 grup po 60 godzin) Zajęcia dostosowane do stopnia zaawansowania uczestników Wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu: modeli robotów, teleskopu astronomicznego, mikroskopów, tablic multimedialnych i projektorów 5 bezpłatnych wyjazdów edukacyjnych, m. in. do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Ewolucji i Roztoczańskiego Parku Narodowego 2760 godzin lekcyjnych zajęć Wartość zadania: 297773 zł

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Unia Wielkich Możliwości Zajęcia językowe: 11 grup dostosowanych do poziomu zaawansowania uczestników Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i hiszpański (do wyboru) Poziom zaawansowania określony na podstawie testu plasującego 2 grupy przygotowujące do certyfikatu Deutsches Sprachdiplom II (DSD II) Wykorzystywanie na zajęciach multimediów 780 godzin zajęć Wartość zadania: 84000 zł

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Unia Wielkich Możliwości Rozwój własnych zainteresowań uczniów: Koło teatralne w ramach Teatru 19.99 Koło dziennikarskie w ramach TV Sensor, gazety „Sensor” i serwisu „ Uni (i)wersal” Akademia Kreatywnego Pisania Koło ekonomiczne Koło polonistyczne Koło miłośników historii sztuki, filmu i teatru Koło historii i nauk społecznych Możliwość prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa w symulacji „Market Place” Drużyna brydżowa Zajęcia z emisji głosu i kultury żywego słowa dla chórzystów Kantyleny

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Unia Wielkich Możliwości Rozwój własnych zainteresowań uczniów: Konsultacje z nauczycielami akademickimi w ramach przygotowań do olimpiad przedmiotowych Współpraca ze środowiskami lokalnymi, m. in. z aktorami lubelskich teatrów, miejskim środowiskiem literackim, itp. Szerokie spektrum tematyczne, gwarantujące, że każdy znajdzie zajęcia odpowiadające jego pasjom, Wykorzystywanie profesjonalnego sprzętu, m. in. oprogramowania do obróbki zdjęć, montowania filmów i nagrań, kamer HD, etc. 900 godzin zajęć Wartość zadania: 86433,60 zł

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Unia Wielkich Możliwości Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne: Pomoc w określeniu mocnych i słabych stron osobowości, Niwelowanie psychologicznych przyczyn trudności w nauce Rozpoznanie osobistych potrzeb psychofizycznych Pomoc we właściwym kierowaniu rozwojem osobowości Zajęcia w grupach, oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem 136 godzin zajęć Wartość zadania: 10280 zł

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Unia Wielkich Możliwości Doradztwo edukacyjno-zawodowe: Zajęcia skierowane do uczniów klas trzecich Pomoc w rozpoznaniu indywidualnych predyspozycji zawodowych uczniów oraz świadome pokierowanie przez nich ścieżką kariery zawodowej Zajęcia w grupach i indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi 734 godziny zajęć Wartość zadania: 60140 zł

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Unia Wielkich Możliwości „ECDL Core dla każdego”: Przygotowanie uczniów do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego ECDL Core Tematyka warsztatów dotyczyć ma tworzenia i zarządzania bazami danych, arkuszami kalkulacyjnymi oraz podstaw grafiki komputerowej, Centrum egzaminacyjne ECDL Core , które powstanie w naszej szkole będzie uprawnione do nadawania certyfikatów naszym uczniom również po zakończeniu projektu Oferujemy wykwalifikowaną kadrę i nowoczesny sprzęt 480 godzin zajęć Wartość zadania: 57860 zł

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Unia Wielkich Możliwości Przez wszystkie działania w ramach „Unii Wielkich Możliwości” chcemy realizować misję III Liceum Ogólnokształcącego, której celem jest inspirować i stwarzać możliwości świadomego rozwoju młodzieży, kształcąc i wychowując ich na przyszłe elity, które świadome własnej powinności, służyć będą dobru społeczności lokalnej, ojczyzny i ludzkości.

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Kontakt z nami: III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej Plac Wolności 4 20-005 Lublin Tel. Fax. 81 532 - 09 – 47 e-mail: unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Facebook: www.facebook.pl/3lolublin

PowerPoint Presentation:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie Plac Wolności 4, 20-005 Lublin tel./fax 81 532094 e-mail:unia@leda.3lo.lublin.pl www.3lo.lublin.pl Wybierz Unię!!! Dokonaj słusznego wyboru… …to szkoła właśnie dla Ciebie 

authorStream Live Help