Tổng kết 2019 - 2020 chuẩn (perfect)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020   UBND QUẬN HOÀNG MAI TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM   Số : 40 / BC-THCSĐK     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đại Kim, ngày 14 tháng 7 năm 2020  

1. Tổ chức nhà trường: * Số liệu học sinh::

  Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Toàn trường Số lớp 11 8 6 6 31 Số học sinh 490 369 279 230 1368 1. Tổ chức nhà trường: * Số liệu học sinh: - Số học sinh khuyết tật : 40. Số học sinh con thương binh : 5 - Số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn : 31 - Số học sinh con dân tộc : 12

Slide 3:

TT Nhân sự TS BC HĐQ HĐT Trình độ   Chuẩn Trên chuẩn (BC)   ĐV ThS ĐH CĐ TC THPT 1 CBQL 3 3 0 0 3 0 0 0 0 100% 100%   3 2 GV 54 42 11 1 8 40 6 0 0 100% 88.9% 22 3 NV 13 2 4 7 0 1 3 1 8 100% 25% 1 Tổng 70 47 15 8 11 41 9 1 8 100% 70.83% 69.4% * Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên:

Slide 4:

* Cơ sở vật chất : Trường vừa được UBND quận đầu tư xây mới khang trang, hiện đại đủ phòng hiệu bộ, 31 phòng học, 5 phòng học bộ môn, nhà ăn và nhà thể chất. Các phòng học được trang bị máy chiếu, camera, loa phát thanh.

Slide 5:

* Cơ sở vật chất: Trường vừa được UBND quận đầu tư xây mới khang trang, hiện đại đủ phòng hiệu bộ, 31 phòng học, 5 phòng học bộ môn, nhà ăn và nhà thể chất. Các phòng học được trang bị máy chiếu, camera, loa phát thanh.

Slide 6:

* Cơ sở vật chất : Trường vừa được UBND quận đầu tư xây mới khang trang, hiện đại đủ phòng hiệu bộ, 31 phòng học, 5 phòng học bộ môn, nhà ăn và nhà thể chất. Các phòng học được trang bị máy chiếu, camera, loa phát thanh.

Slide 7:

* Cơ sở vật chất : Trường vừa được UBND quận đầu tư xây mới khang trang, hiện đại đủ phòng hiệu bộ, 31 phòng học, 5 phòng học bộ môn, nhà ăn và nhà thể chất. Các phòng học được trang bị máy chiếu, camera, loa phát thanh.

Slide 8:

* Cơ sở vật chất : Trường vừa được UBND quận đầu tư xây mới khang trang, hiện đại đủ phòng hiệu bộ, 31 phòng học, 5 phòng học bộ môn, thư viện, nhà ăn và nhà thể chất. Các phòng học được trang bị máy chiếu, camera, loa phát thanh.

Slide 9:

* Cơ sở vật chất : Trường vừa được UBND quận đầu tư xây mới khang trang, hiện đại đủ phòng hiệu bộ, 31 phòng học, 5 phòng học bộ môn, nhà ăn và nhà thể chất. Các phòng học được trang bị máy chiếu, camera, loa phát thanh.

Slide 10:

* Cơ sở vật chất : Trường vừa được UBND quận đầu tư xây mới khang trang, hiện đại đủ phòng hiệu bộ, 31 phòng học, 5 phòng học bộ môn, nhà ăn và nhà thể chất. Các phòng học được trang bị máy chiếu, camera, loa phát thanh.

Slide 11:

* Cơ sở vật chất : Trường vừa được UBND quận đầu tư xây mới khang trang, hiện đại đủ phòng hiệu bộ, 31 phòng học, 5 phòng học bộ môn, nhà ăn và nhà thể chất. Các phòng học được trang bị máy chiếu, camera, loa phát thanh.

Slide 12:

* Cơ sở vật chất : Trường vừa được UBND quận đầu tư xây mới khang trang, hiện đại đủ phòng hiệu bộ, 31 phòng học, 5 phòng học bộ môn, nhà ăn và nhà thể chất. Các phòng học được trang bị máy chiếu, camera, loa phát thanh.

Nhà trường đầu tư bổ sung hệ thống âm thanh ở tất cả các phòng học và các khu vệ sinh nhằm thông báo triển khai hoạt động trong tuần và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tới các lớp trong điều kiện thực hiện giãn cách, không tập trung học sinh tại sân trường.:

Nhà trường đầu tư bổ sung hệ thống âm thanh ở tất cả các phòng học và các khu vệ sinh nhằm thông báo triển khai hoạt động trong tuần và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tới các lớp trong điều kiện thực hiện giãn cách, không tập trung học sinh tại sân trường.

Slide 14:

Hình ảnh trường THCS Đại Kim thực hiện phân luồng , đo thân nhiệt cho học sinh khi học sinh đến lớp học hàng ngày

2. Thuận lợi, khó khăn: :

2. Thuận lợi, khó khăn : * Thuận lợi: - Nhà trường nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo Quận Hoàng Mai, của Đảng uỷ, uỷ ban nhân dân phường Đại Kim; sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của cha mẹ học sinh. - Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, say mê, tâm huyết và trách nhiệm trong công việc.

2. Thuận lợi, khó khăn: :

2. Thuận lợi, khó khăn : * Thuận lợi: - Nhà trường nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo Quận Hoàng Mai, của Đảng uỷ, uỷ ban nhân dân phường Đại Kim; sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của cha mẹ học sinh. - Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, say mê, tâm huyết và trách nhiệm trong công việc. - Học sinh đại đa số là ngoan, lễ phép với thầy cô, chăm học. * Khó khăn : - Thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19 của học sinh quá dài (3 tháng) nên ảnh hưởng một phần tới nề nếp, chất lượng học tập. - Số giáo viên, nhân viên biên chế còn thiếu nhiều nên phải hợp đồng thỉnh giảng nên số giáo viên, nhân viên này phần nào chưa yên tâm công tác. - Một số học sinh chưa chú tâm vào việc học còn phân tâm vào việc chơi điện tử, sử dụng mạng xã hội nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả học tập.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020 :

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020 1. T hực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua của N gành , của T hành phố: * Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh": - Đối với giáo viên: Nhà trường kết hợp với công đoàn đã triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường . Mỗi cán bộ - giáo viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ cụ thể “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”.

Slide 20:

- Đối với học sinh: Liên đội tổ chức phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy). Đặc biệt thực hiện “Nói lời hay - làm việc tốt” bằng những việc làm cụ thể: "Không nói tục, nói bậy; Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép; Không xả rác; không ăn quà vặt; Biết giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ ”.

Slide 21:

* Cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Trên cơ sở tiêu chí trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhà trường đã huy động sự ủng hộ, tích cực tham gia của giáo viên, học sinh và sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể địa phương và cha mẹ học sinh. Tổ chức cho học sinh thi đua giúp nhau cùng tiến bộ. 31/31 lớp đã tự phân công trực nhật và tự giữ vệ sinh lớp sạch sẽ trong suốt buổi học . * Thực hiện "Năm kỷ cương hành chính", “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” Nhà trường tiếp tục tuyên truyền, đua vào tiêu chí thi đua của Công đoàn và của Liên đội nội dung thực hiện Năm kỷ cương hành chính tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh đồng thời yêu cầu giáo viên cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử trong nhà trường, Quy tắc ứng xử nơi công cộng; học sinh ký cam kết thực hiện đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, cam kết thực hiện nội quy, bảo vệ tài sản, cam kết thực hiện nội quy bán trú, an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện hay ngồi sau xe máy.

Slide 23:

Liên đội thiếu niên tổ chức theo dõi thực hiện các cam kết, chấm thi đua giữa các lớp, hàng ngày lớp trưởng báo cáo sĩ số các lớp để nhà trường theo dõi tránh hiện tượng học sinh nghỉ học không phép. Thành lập đội thanh niên xung kích nhắc nhở, theo dõi nề nếp đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, khi ngồi trên xe máy của học sinh và việc để xe đúng nơi quy định của học sinh. Cuối tuần , cuối tháng, cuối học kỳ các lớp tự bình bầu , liên đội và nhà trường đưa vào tiêu chí chấm, đánh giá thi đua của học sinh, của tập thể lớp.

Slide 24:

Thành lập đội Sao đỏ tiến hành nhắc nhở nề nếp và học tập của học sinh vào giờ truy bài hàng ngày .

Slide 25:

Giáo viên chủ nhiệm tổ chức các chuyên đề giáo dục HĐNGLL bám vào các chủ đề của từng tháng như: tháng 9 - An toàn giao thông , tháng 10 - Chăm ngoan học giỏi, tháng 11- Tôn sư trọng đạo, tháng 12 - Tiếp bước cha anh, phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/ADIS . Tháng 1,2 - Mừng Đảng - Mừng Xuân . Sau khi thực hiện các chủ điểm trên, học sinh được nghỉ học từ tháng 2 đến hết tháng 4 để phòng dịch Covid - 19 nên chủ điểm Tháng 3: Tiến bước lên Đoàn và tháng 4 chủ điểm “Hòa bình- Hữu nghị” được nhà trường sắp xếp thực hiện bù vào tháng 5, tháng 6. Chủ điểm tháng 5 - Mừng sinh nhật Bác được thực hiện bằng hoạt động đỉnh cao là tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội tại trường .

Slide 26:

Hình ảnh trường THCS Đại Kim tổ chức tuyên truyền về An toàn giao thông

Slide 27:

Ảnh phụ huynh lớp 8A2 tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Slide 28:

Ảnh HS cũ lớp 9D về thăm các thầy , cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam

Slide 29:

Ảnh HS cũ lớp 9C về thăm các thầy , cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam

Slide 30:

Lớp 6A3 với tiết mục Nhảy sạp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Slide 31:

Lễ kết nạp Đoàn viên của trường THCS Đại Kim năm học 2019 - 2020

Slide 32:

Lớp 6A6 tổ chức kỉ niệm ngày Sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

Slide 34:

Giáo viên bộ môn tích cực lồng ghép các chủ điểm nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, đặc biệt giáo dục kỹ năng sống cho các em. Lớp 7A6 với hoạt động nặn bánh trôi

Slide 35:

Lớp 7A3 với hoạt động nặn bánh trôi

Slide 36:

Trường THCS Đại Kim tổ chức hoạt động kéo co trong Hội khỏe Phù Đổng

Slide 37:

Lớp 6A3 tham gia gói bánh chưng Tết Nguyên Đán năm 2020

Slide 38:

Lớp 7A3 với hoạt động viết thư pháp

Slide 39:

Lớp 7A5 với các sản phẩm tự làm

Slide 40:

Các bạn học sinh Tham gia liên hoan hát Tiếng Anh Thành phố Hà Nội lần thứ XXI

Slide 41:

* Kết quả cuối năm học : - 100% CB, GV, NV và HS tích cực hưởng ứng cuộc vận động và các phong trào thi đua của nhà trường. CB, GV, NV đã đăng ký từ 1 đến 3 việc làm tốt. Cuối năm học tự đánh giá việc làm đã đăng ký của mình và được tổ chuyên môn nhận xét đánh giá và lưu hồ sơ thi đua. - 100% CB, GV, NV không vi phạm đạo đức nhà giáo , thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong nhà trường, Quy tắc ứng xử nơi công cộng; thu chi đúng quy định, không dạy thêm trái quy định. - 100% học sinh ký cam kết PCMT, ATGT và các TNXH, cam kết không mắc thái độ sai trong học tập, chấp hành tốt các nội qui của nhà trường. - Học sinh toàn trường đã thực hiện tốt phong trào "Nói lời hay- Làm việc tốt ". Hiện tượng nói tục, nói bậy, xả rác giảm rõ rệt; học sinh chấp hành tốt luật an toàn giao thông đặc biệt chấp hành nghiêm túc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy và đi xe đạp điện, để xe đạp ngay ngắn, đúng nơi quy định tại trường. Mỗi lớp đều tích cực tham gia vệ sinh, giữ vệ sinh lớp, trường sạch - đẹp.

Slide 42:

2. Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo - Nhà trường chủ động đề xuất, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ giáo viên , nhân viên nhà trường đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu. - Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19, Ban giám hiệu động viên giáo viên “Nghỉ phòng dịch nhưng không nghỉ dạy” “biến thách thức, khó khăn thành cơ hội để ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả để dạy học trực tuyến”, nên 100% giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác các phần mềm Zoom meeting, Online Math, Classroom để dạy học trực tuyến, đảm bảo đúng kiến thức kỹ năng, ứng dụng hiệu quả CNTT để dạy học trực tuyến sinh động, hiệu quả.

Slide 43:

- Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá HS, cử giáo viên tham gia trao đổi, học tập các chuyên đề cấp Thành phố, cấp Quận và các chuyên đề thực hiện tại trường. Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, xây dựng kế hoạch dạy học online và dạy học trực tiếp theo đúng chỉ đạo về giảm tải chương trình để vừa hoàn thành chương trình học kỳ II đúng tiến độ vừa phòng dịch hiệu quả. - Phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia nghiên cứu và áp dụng sáng kiến đổi mới trong dạy học.

Slide 44:

- Tổ chức hiệu quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, chọn cử giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn: Tiếng Anh, Sinh học và Vật lý. Cô giáo Lưu Thị Phương Thảo tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi c ấp Quận môn Tiếng Anh ( Lớp 6A11)

Slide 45:

Cô giáo Nguyễn Hồng Nhung tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi Cấp Quận môn Sinh học .

Slide 46:

Cô giáo Phạm Phương Anh tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi c ấp Quận môn Vật lý .

Slide 47:

- Tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên đi học nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn. - Ngày 22 hàng tháng, các tổ nhóm chuyên môn thực hiện đúng lịch kiểm tra hồ sơ, thực hiện chương trình và qu y chế chuyên môn của từng GV. - Cán bộ , giáo viên nhà trường tích cực hưởng ứng , tham gia các cuộc thi của Ngành phát động : Thi tìm hiểu về 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội , Tìm hiểu phòng chống tác hại của bom , mìn …

Slide 48:

Kết quả: - Hàng tuần mỗi tổ chuyên môn đều thực hiện 01 chuyên đề đổi mới dạy học. Giờ chuyên đề đều có 100% giáo viên của tổ dự giờ, rút kinh nghiệm, đánh giá. Số chuyên đề đã thực hiện trong năm học là 0 1 chuyên đề cấp Quận và 36 chuyên đề cấp trường, sau mỗi chuyên đề tổ chuyên môn đều rút kinh nghiệm từ đó nhân chuyên đề . Cô giáo : Phan Thị Huyền Trang dạy c huyên đề cấp Quận môn Giáo dục công dân lớp 9

Slide 49:

- Có 3 /3 giáo viên có giờ dạy xếp loại Giỏi trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận . - Cuối năm có 33 giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm. Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm của trường đã đánh giá 7 sáng kiến đạt loại A gửi về Hội đồng chấm sáng kiến quận Hoàng Mai. - 100% nhóm chuyên môn đã gửi đăng 34 bài sinh hoạt CM qua trang mạng “Trường học kết nối”. - Ngày 22 hàng tháng, các tổ nhóm chuyên môn thực hiện đúng lịch kiểm tra hồ sơ, thực hiện chương trình và qui chế chuyên môn của từng GV. - Ban kiểm tra nội bộ thực hiện đúng tiến độ nội dung trong kế hoạch kiểm tra nội bộ, lưu hồ sơ đầy đủ. Tồn tại: - Một số giáo viên chưa thiết kế được các hoạt động học lôi cuốn học sinh tích cực học tập. - Một số giờ học ở một số lớp, giáo viên chưa bao quát hết tình hình học tập của học sinh, còn có học sinh làm việc riêng, không chú ý trong giờ .

Slide 50:

3. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục: a. Giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp: - 100 % giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình “ Hoạt động ngoài giờ lên lớp ” lồng ghép giảng dạy Bộ tài liệu “ Nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội ” . - Nhà trường t ăng cường tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật, ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông cho học sinh. Tích cực nâng cao ý thức phòng ngừa, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, phòng chống dịch bệnh, phòng chống xâm hại tình dục, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh. Tuyên tuyền để học biết các phòng dịch Covid -19 .

Slide 51:

Trường THCS Đại Kim tuyên truyền về luật an toàn giao thông

Slide 52:

Sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm “ Em yêu biển đảo Việt Nam” ( ngày 21/10/2019)

Slide 53:

Nhà trường phối hợp cùng Trung tâm Anh ngữ Apolo tổ chức “ Tập huấn Kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ em ”

Slide 54:

Trường THCS Đại Kim ôn lại truyền thống lịch sử

Slide 55:

- Liên đội thiếu niên đã tổ chức Lễ hội trăng rằm với chủ đề “Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau” có 31/31 lớp tham gia thi trưng bày gian hàng đúng chủ đề với tinh thần đoàn kết, sẻ chia đúng chủ đề đề ra.

Slide 56:

- Tổ chức cho học sinh tham quan, hoạt động ngoại khoá tại đền thờ Chu Văn An và Quảng Ninh Gate . Lớp 7A1 tại đền thờ Nhà Giáo Chu Văn An

Slide 57:

Học sinh lớp 7A5 tại khu du lịch Quảng Ninh Gate

Slide 58:

- Tổ chức cho học sinh thi Vẽ tranh với chủ đề đoàn kết, phòng dịch Covid - 19, vẽ tranh “ Hà Nội trong trái tim em ” và thi Tìm hiểu về Bác Hồ với thiếu nhi, thi Tìm hiểu “An toàn giao thông qua Internet”, tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội, tìm hiểu tác hại của bom mìn… Học sinh vẽ tranh tham dự cuộc thi “ Hà Nội trong em ”

Slide 59:

Học sinh tham dự cuộc thi “ Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ ”

Slide 60:

Cán bộ GV, NV, học sinh nhà trường Tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 90 năm Thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Slide 61:

- Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Slide 62:

- Chi Đoàn thanh niên theo dõi, giúp đỡ Đội viên khối 9 trưởng thành và kết nạp được 58 Đoàn viên mới.

Slide 64:

  Tổng số HS Loại Tốt Loại Khá Loại TB Loại Yếu- SL % SL % SL % SL % Khối 6 490 472 96.33 18 3.67 0 0 0 0 Khối 7 369 343 92.95 26 7.05 0 0 0 0 Khối 8 279 249 89.25 30 10.75 0 0 0 0 Khối 9 230 229 99.57 1 0.43 0 0 0 0 Tổng 1368 1293 94.52 75 5.48 0 0 0 0 * Kết quả xếp loại đạo đức toàn trường: So với năm học trước , hạnh kiểm Tốt tăng 1.68%, hạnh kiểm giảm 1.72% loại Khá ; 0,18% hạnh kiểm TB.

Slide 65:

b. Hoạt động dạy học : - 100% giáo viên đổi mới phương pháp dạy học , ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn bài , giảng dạy , tăng cường sử dụng phần mềm dạy học như : P owerpoint, Violet và các phần mềm dạy học trực tuyến như Zoom meeting , Classrooom , Online Math . Tham gia trao đổi học tập kinh nghiệm quản lý và dạy học trực tuyến trong trường , tham gia dự giờ , học tập các chuyên đề tại Thành phố , Quận , Cụm và trong tổ , nhóm . Vận dụng bản đồ tư duy vào các tiết ôn tập , hệ thống kiến thức cho học sinh . - Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn về soạn , giảng , chấm , chữa , xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp theo 3 thời điểm : Đầu năm học , triển khai dạy học trực tuyến và thời gian học sinh đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ phòng dịch Covid - 19.

Slide 66:

- Duy trì hoạt động của tổ , nhóm chuyên môn trong việc dự giờ thăm lớp : 100% giáo viên tổ tự nhiên , tổ xã hội tham dự giờ thi giáo viên dạy giỏi hoặc chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học của các thành viên trong tổ vào Ngày chuyên môn ( thứ năm hàng tuần ); Kiểm tra hồ sơ chuyên môn vào ngày 22 hàng tháng . - Đảm bảo thực hiện đúng chương trình giảm tải , trao đổi trong tổ , nhóm để áp dụng chương trình giảm tải cho phù hợp với trình độ của từng khối lớp . - Quan tâm đến từng đối tượng học sinh , thiết kế bài giảng phù hợp , bám vào trọng tâm kiến thức , tổ chức các hoạt động học tập theo cá nhân , nhóm , tập thể phù hợp . - Khai thác và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học có sẵn và tự làm , phát huy tính sáng tạo của giáo viên trong giảng dạy và tính tích cực , chủ động của học sinh trong học tập .

Slide 67:

- Triển khai đồng bộ các hoạt động nâng cao chất lượng học tập của học sinh như : + Các bài kiểm tra 1 tiết trở lên ở môn Toán , Văn học sinh làm bài theo đề chung , đề chẵn , lẻ . Giáo viên ra đề là người không dạy khối ra đề . Đề ra dựa trên cốt lõi câu hỏi ôn tập nhưng được hỏi hoặc diễn đạt theo cách khác , buộc học sinh phải tư duy , không học , ghi nhớ máy móc . Toàn khối kiểm tra chung đề cùng thời gian , làm bài trên giấy có dọc phách , chấm chéo để đánh giá khách quan kết quả học tập của học sinh . + Các giờ truy bài hàng ngày ở mỗi lớp đều có sự kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà , cử cán sự bộ môn lên chữa bài khó . Đặc biệt để chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra học kỳ , nhà trường đã đóng toàn bộ câu hỏi ôn tập của các bộ môn phát cho học sinh , yêu cầu các em làm đề cương trước giờ ôn tập , đồng thời thông báo lịch kiểm tra cho cha mẹ học sinh phối hợp đôn đốc giúp các em chăm học . Trước khi kiểm tra học kỳ , nhà trường đã cử các thầy , cô giáo là Đoàn viên , kết hợp với Ban chỉ huy liên đội và giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc làm đề cương và kiểm tra việc học thuộc đề cương của từng học sinh trong lớp vào thời gian trước giờ học 30 phút bên cạnh các giờ ôn tập chính khóa .

Slide 68:

+ Riêng môn Toán , Ngữ Văn , Anh văn của khối 9, toàn Quận kiểm tra theo đề chung , cùng thời gian . Toàn trường chấm chung , gửi bài kiểm tra của học sinh và kết quả chấm bài toàn trường về phòng Giáo dục Quận .

Slide 71:

- Đổi mới trong kiểm tra đánh giá : Đảm bảo tính khách quan , công bằng , chính xác từ khâu ra đề , kiểm duyệt đề , coi kiểm tra , chấm chéo , tính điểm ... Bồi dưỡng kỹ năng ra đề : bám sát chuẩn kiến thức , phù hợp trình độ HS, hạn chế ghi nhớ máy móc , coi trọng sự vận dụng sáng tạo , liên hệ thực tiễn ,... - Việc kiểm tra kết quả học tập của học sinh được tiến hành theo hướng đổi mới : Kết hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan với câu hỏi tự luận . Các môn khoa học xã hội không ra đề kiểm tra theo kiểu học thuộc lòng mà đề kiểm tra tập trung hỏi về mức độ hiểu biết và vận dụng . Đề kiểm tra được thống nhất trong nhóm về nội dung , phân công giao trách nhiệm cụ thể nhóm trưởng chịu trách nhiệm về đề kiểm tra . Đối với môn Ngữ Văn và Toán bài kiểm tra 1 tiết trở lên được kiểm tra chung đề , theo đề chẵn , lẻ làm bài trên giấy thi có rọc phách và giáo viên chấm chung . Đối với các môn học khác tăng tỷ lệ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đến 50%, sử dụng phần mềm trộn câu hỏi trắc nghiệm , chấm bài trắc nghiệm .

Slide 72:

- Phân loại lực học của học sinh và có kế ho ạ ch bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo học sinh yếu kém , nâng cao chất lượng đại trà . - Chỉ đạo và triển khai nghiêm túc việc dạy học với việc tích hợp bảo vệ môi trường và giáo dục tiết kiệm năng lượng . - Việc dạy thêm học thêm đảm bảo thực hiện đúng văn bản chỉ đạo của cấp tr ên ; - Ngay từ đầu năm học , nhà trường và công đoàn đã động viên giáo viên nhận đỡ đầu , giúp đỡ học sinh có sức học yếu , kém , chưa tập trung học tập .

Slide 73:

* Kết quả chất lượng mũi nhọn : - Học sinh giỏi cấp Quốc tế : 01 học sinh ( Huy chương Đồng ), Olympic Toán và khoa học cấp Quốc tế IMSO. - Cấp Quốc gia : 05 học sinh đạt giải Bebras (01 giải Vô địch , 02 giải Khá và 2 Khuyến Khích); 01 học sinh đạt giải Khuyến khích Tiếng Anh Toefl Junior . - Cấp Thành phố : 06 HS đạt giải AMC8 – 03 giải Vàng , 01 giải Bạc và 02 giải Đồng. - Học sinh giỏi khối 9 cấp Quận có 5 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Ba môn Toán , 4 giải K huyến k hích (01 Ngữ Văn , 01 Hóa học , 02 Tiếng Anh ).

Slide 74:

Nguyễn Đức Anh – Học sinh lớp 6A3 đạt Huy chương Đồng IMSO

Slide 75:

  Tổng số HS   Loại Giỏi   Loại Khá   Loại TB   Loại Yếu   Loại Kém SL % SL % SL % SL % SL % Khối 6 490 205 41.84 189 38.57 84 17.14 12 2.45 0 0 Khối 7 369 161 43.63 121 32.79 75 20.33 12 3.25 0 0 Khối 8 279 125 44.80 74 26.52 60 21.51 20 7.17 0 0 Khối 9 230 116 50.43 70 30.43 44 19.13 0 0 0 0 Tổng 1368 607 44.38 454 33.19 263 19.22 44 3.21 0 0 * Kết quả xếp loại học lực toàn trường : So với năm học trước , tỉ lệ học sinh Giỏi tăng 2,52%. Tỉ lệ học sinh yếu giảm 1,82%;

Slide 76:

c . Hoạt động văn , thể , mỹ , hướng nghiệp , dạy nghề : - Nhà trường quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS, t hường xuyên thực hiện công tác vệ sinh trường , lớp , tuyên truyền phòng chống dịch bệnh . Nhà trường được Đoàn kiểm tra y tế học đường quận Hoàng Mai đánh giá Công tác y tế học đường đạt 99/100 điểm . - Nghiêm túc thực hiện các chương trình giáo dục chính khóa các môn Mỹ thuật , Nhạc , Thể dục . Tạo điều kiện cho HS được luyện tập , tham gia HKPĐ các cấp .

Slide 77:

Trong HKPĐ cấp Quận , đã chọn học sinh tham gia thi đấu đầy đủ 9 môn thi bắt buộc đó là Bóng đá nam , Điền kinh , Bơi , Đá cầu , Bóng bàn , Taekwondo, Cầu lông , Cờ tướng , Cờ vua . Toàn trường đạt 32 giải cấp Quận , trong đó : 02 Giải Nhì : Môn Bơi và Taekondo ; 22 Giải Ba: Aerobic, Điền Kinh và Cờ vua ; 8 giải khuyến khích môn Aerobic. Đoàn kiểm tra về công tác thể dục thể thao của quận Hoàng Mai đánh giá trường đạt 90/100 điểm , nhà trường đề nghị UBND quận công nhận trường đạt " Tiên tiến về thể dục , thể thao ". Trong " Hội thao thể dục thể thao " của cán bộ , giáo viên , nhân viên và học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai , đạt 9 giải : 01 giải Nhất , 01 giải Nhì , 7 giải Ba.

Slide 78:

Học sinh : Trần Phương Thảo – Lớp 7A6 Đạt Giải Nhì bơi Hội khỏe P hù Đổng cấp Quận 2 Giải Ba bơi Ngành Giáo dục Quận Hoàng Mai

Slide 79:

Giáo viên : Nguyễn Thị Thu Hòa và Phạm Văn Hiệp Đạt Giải Nhất Khiêu Vũ Quận Hoàng Mai

Slide 80:

- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục hướng nghiệp , dạy nghề Điện cho học sinh theo đúng quy định của Bộ giáo dục , quản lý chặt chẽ việc dạy nghề , hồ sơ dạy nghề . Lớp 8A5 trong giờ học nghề Điện dân dụng

Slide 81:

d . Về công tác y tế học đường : - 100% HS của trường đều có thẻ BHYT. Phối hợp với Trạm y tế phường Đại Kim chăm sóc sức khỏe cho học sinh ; phối hợp với Trung tâm y tế quận khám sức khỏe cho học sinh . - Phối hợp với Trung tâm dân số tổ chức Truyền thông Sức khỏe sinh sản cho học sinh và ra mắt đội xung kích truyền thông Sức khỏe sinh sản vị thành niên . Tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em .

Slide 82:

e . Về hoạt động nhân đạo , từ thiện : - Nhà trường miễn giảm tiền học phí cho 27 học sinh con thương binh , gia đình có hoàn cảnh khó khăn , miễn giảm trong 9 tháng với số tiền 37.665.000đ . - 100% học sinh nhà trường tham gia các hoạt động từ thiện ( mua tăm ủng hộ hội người mù , ủng hộ giáo dục miền núi , ủng hộ Biển đảo , ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam , ủng hộ quỹ vì biển đảo , ủng hộ quỹ phòng bệnh nguy hiểm , hỗ trợ giáo viên vùng sâu , vùng xa ...) với tổng số tiền là 105.696.000đ .

Slide 83:

4 . Quản lý sử dụng cơ sở vật chất phục vụ dạy học, thu chi tài chính. - N hà trường p hân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong việc bảo quản CSVC, hàng ngày có sự kiểm tra , ghi nhật ký sửa chữa để sửa chữa , b ổ sung các trang thiết bị, ĐDDH đ ảm bảo phục vụ tôt cho hoạt động giảng dạy . Chú trọng cho công tác thư viện. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh mượn tài liệu phục vụ dạy và học. - Phòng đồ dùng, phòng học bộ môn sắp xếp ĐDDH gọn gàng, khoa học phù hợp với điều kiện làm việc của trường. BGH nhà trường kiểm tra, thống kê số lượt sử dụng đồ dùng dạy học vào ngày 22 hàng tháng. Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học cả năm là 20.693 lượt. - Phát động tinh thần tự giác giữ gìn vệ sinh lớp học, bàn ghế, tiết kiệm điện, nước bảo vệ cảnh quan sư phạm đồng thời kết hợp với kiểm tra nhắc nhở, đánh giá thi đua. - Việc thu chi tài chính được tiến hành nghiêm túc theo các theo các văn bản chỉ đạo của Ngành, tạo được sự đồng thuận của CM học sinh.

Slide 84:

5 . Công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. - Đại đa số giáo viên nhà trường khai thác tốt thông tin trên Internet, sử dụng có hiệu quả các phần mềm Powerpoint, Violet, E - learning để phục vụ tốt cho công tác quản lý và giảng dạy khai thác các phần mềm Zoom meeting, Online Math, Classroom để dạy học trực tuyến, đảm bảo đúng kiến thức kỹ năng, ứng dụng hiệu quả CNTT để dạy học trực tuyến sinh động, hiệu quả.

Slide 85:

- Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn , kiểm tra , đôn đốc , động viên học sinh tham gia ôn tập trực tuyến trên trang Ha Noi study, Online Math… Đặc biệt 100% học sinh khối 9 tham gia khảo sát năng lực Tiếng Anh theo lịch chung của toàn Thành Phố , kết quả đạt 29,78% điểm Giỏi , 23,56% điểm Khá .

Slide 86:

- Khai thác tối đa hiệu quả các thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, coi trọng thực hành thí nghiệm, chú trọng liên hệ thực tế. Lớp 8A6 trong giờ thực hành môn Hóa học

Slide 87:

- Ứng dụng CNTT trong quản lí giáo dục về chế độ thông tin báo cáo, quản lí học sinh, quản lý kết quả học tập, CSVC, phổ cập giáo dục, kế toán. - Số giáo án điện tử của giáo viên thực hiện trong năm học là 920. - Hàng tháng đều có 1 bản tin nộp về phòng V ăn hóa T hông tin Quận Hoàng Mai , có 13 tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử Quận. Các bài viết đều thể hiện sự nghiêm túc, được đánh giá cao về chất lượng.

Slide 88:

6. Công tác thống kê, tài chính, thông tin báo cáo. Công tác thi đua khen thưởng: - Nhà trường đã hoàn thành báo cáo công tác quản lý, công tác chuyên môn, nhân sự, tài chính, CSVC, thi đua, công tác kiểm tra nội bộ và các loại báo cáo theo yêu cầu của cấp trên đủ, đúng theo quy định. - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên đánh giá cuối năm theo Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên, đánh giá viên chức hàng tháng. - Thực hiện thu, chi tài chính theo luật, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Các khoản thu, chi theo thoả thuận đảm bảo đúng quy trình, tạo được sự đồng thuận, tự nguyện của cha mẹ học sinh.

Slide 89:

- Trong năm học Ban thi đua nhà trường đã xây dựng và thực hiện đánh giá theo tiêu chí thi đua đã được thống nhất tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020 . Trong năm học 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia 4 đợt thi đua. Cuối mỗi đợt thi đua, Ban thi đua bình bầu và xếp loại theo 4 mức A, B, C, D dựa trên số điểm của giáo viên theo từng tiêu chí thi đua. - Kết quả thi đua cuối năm học nhà trường khen thưởng 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 30 đồng chí được nhà trường đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Quận xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, 4 đồng chí đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Slide 90:

7 . Công tác thanh tra, tự kiểm tra các hoạt động trong nhà trường. - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ của trường, của tổ chuyên môn cụ thể cho từng tháng, từng tuần ở tất cả các mảng hoạt động như giáo dục đạo đức và HĐNGLL, hoạt động dạy và học, hoạt động văn thể mỹ, hướng nghiệp dạy nghề, công tác thanh kiểm tra, thu chi tài chính... - Tổ chuyên môn dự giờ giáo viên, kiểm tra hồ sơ giáo án và các mặt hoạt động giảng dạy trong nhà trường. Sau kiểm tra, có thông báo cụ thể về những việc đã làm được cũng như những thiếu sót cần khắc phục. - Coi trọng công tác tự kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch của cá nhân, nhóm, tổ. Cuối năm học hoàn thiện hồ sơ tự kiểm tra nội bộ, ghi hồ sơ kiểm tra toàn diện nhà giáo của 9 giáo viên.

Slide 91:

8 . Công tác phối hợp với các đoàn thể, tham mưu với địa phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục - Nhà trường phối hợp với UBND phường làm tốt công tác phổ cập giáo dục, giáo dục đạo đức cho học sinh. - Tích cực tuyên truyền về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của nhà trường đối với việc giáo dục học sinh THCS trên địa bàn Phường - Tích cực tham mưu với UBND phường, hội khuyến học và các đoàn thể của địa phương để cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. - Phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể, ban ngành trong nhà trường để xây dựng và thực hiện tốt các đợt thi đua. - Có 1278/13 68 cha mẹ học sinh của trường đăng ký liên lạc điện tử hàng ngày với nhà trường qua mạng điện thoại di động.

Slide 92:

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG 1 . Ưu điểm - Nhà trường triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua do Đảng, Ngành giáo dục phát động bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực và đạt hiệu quả cao. - Kết quả giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt , tỷ lệ học sinh yếu giảm , tỉ lệ học sinh giỏi tăng , tỉ lệ học sinh yếu giảm , k hông có học sinh học lực k ém . Chất lượng mũi nhọn có sự chuyển biến , có 01 học sinh đạt giải Olympic Toán và khoa học Quốc tế .

Slide 93:

2 . Tồn tại - Một số học sinh chưa chăm học, ý thức vươn lên trong học tập còn yếu, và một số học sinh nhận thức chậm nên tỷ lệ học sinh yếu, kém còn nhiều. - Giáo viên biên chế dạy bộ môn Mỹ thuật tuổi đã nhiều nên chưa có thiết kế được các hoạt động học lôi cuốn học sinh tích cực học tập. - Nhóm Thể dục chưa có sự ổn định về nhân sự nên công tác huấn luyện , luyện tập cho học sinh tham gia thi các giải thể dục , thể thao tại hội khỏe Phù Đổng đạt thành tích chưa cao .

Slide 94:

3 . Nguyên nhân: - Do nhà trường có nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, sự phối hợp của cha (mẹ) học sinh với thầy (cô) chưa thường xuyên nên tỷ lệ học sinh học lực yếu còn cao. - Một số cha mẹ học sinh chưa quản lý chặt chẽ việc sử dụng thời gian ở nhà , việc dùng mạng xã hội, thiết bị công nghệ thông tin nên học sinh dùng mạng xã hội chưa thể hiện văn minh, nhiều học sinh mê chơi điện tử nên học tập sa sút.

Slide 95:

4. Bài học kinh nghiệm: - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đoàn kết, cố gắng nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn và tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 - THPT nhằm tạo lòng tin cho cha mẹ học sinh, nâng uy tín, tạo thương hiệu của trường để công tác tuyển sinh của trường được nâng cao. - Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, giáo viên thêm gắn bó, tận tâm với công việc, có trách nhiệm cao trước nhà trường, học sinh và cha (mẹ) học sinh để tạo uy tín, thương hiệu cho bản thân giáo viên và nhà trường.

Slide 96:

IV. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM HỌC 2020 - 2021: Nhà trường kết hợp với các tổ chức trong nhà trường như Công đoàn, Đội thiếu niên tổ chức tốt các đợt thi đua trong giáo viên và học sinh để thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm năm học của Ngành, nâng cao chất lượng dạy - học, thực hiện tốt kế hoạch năm học 2019 - 2020 .

authorStream Live Help