damping

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

راه مستقیم پر پیچ و خم ترین و پر سنگلاخ ترین ، اما با کمترین همراه برای جویندگان حقیقت است؟

Damping syndrom نشانگان ورود سریع غذا به روده کوچک :

Damping syndrom نشانگان ورود سریع غذا به روده کوچک

عبارت است از گروهی از علایم که در مجموع ، عارضه در آوردن تمام یا قسمتی از معده به شمار می روند. اغلب بیماران این مشکل را در حد خفیف به مدت 6-1 ماه پس از عمل جراحی خواهند داشت . اما در 2%-1% بیماران مشکل شکل جدی به خود می گیرد. علایم دو دسته هستند: علایم زودهنگام و علایم دیرهنگام نشانگان ورود سریع غذا به روده کوچک . علایم زودهنگام بعد از چند دقیقه تا 45 دقیقه پس از صرف غذا آماده می شوند. اما علایم دیرهنگام 3-2 ساعت پس از مصرف غذا آغاز می شوند. توجه داشته باشید که اغلب بیماران علایم دیرهنگام را دارند و هیچ بیماری هر دو نوع علایم زودهنگام و دیرهنگام را نخواهد داشت . :

عبارت است از گروهی از علایم که در مجموع ، عارضه در آوردن تمام یا قسمتی از معده به شمار می روند. اغلب بیماران این مشکل را در حد خفیف به مدت 6-1 ماه پس از عمل جراحی خواهند داشت . اما در 2%-1% بیماران مشکل شکل جدی به خود می گیرد. علایم دو دسته هستند: علایم زودهنگام و علایم دیرهنگام نشانگان ورود سریع غذا به روده کوچک . علایم زودهنگام بعد از چند دقیقه تا 45 دقیقه پس از صرف غذا آماده می شوند. اما علایم دیرهنگام 3-2 ساعت پس از مصرف غذا آغاز می شوند. توجه داشته باشید که اغلب بیماران علایم دیرهنگام را دارند و هیچ بیماری هر دو نوع علایم زودهنگام و دیرهنگام را نخواهد داشت .

علایم شایع علایم زودهنگام : ضعف و غش تعریق تند یا نامنظم شدن ضربان قلب پایین افتادن فشار خون برافروختگی پوست منگی تنگی نفس استفراغ دل پیچه و اسهال ناگهانی و شدید علایم دیرهنگام : تعریق ، اضطراب و لرزش احساس خستگی مفرط و غش پایین افتادن فشار خون سردرد :

علایم شایع علایم زودهنگام : ضعف و غش تعریق تند یا نامنظم شدن ضربان قلب پایین افتادن فشار خون برافروختگی پوست منگی تنگی نفس استفراغ دل پیچه و اسهال ناگهانی و شدید علایم دیرهنگام : تعریق ، اضطراب و لرزش احساس خستگی مفرط و غش پایین افتادن فشار خون سردرد

علل علایم زودهنگام : ورود سریع غذا و مایعات مستقیماً به روده کوچک ، که باعث پایین افتادن فشار خون و زیاد شدن جریان خون روده ها می شود. علایم دیر هنگام : پایین افتادن قند خون به علت تولید بیش از اندازه انسولین در پاسخ به ورود سریع غذا و مایعات به روده کوچک . عوامل افزایش دهنده خطر هر چقدر قسمت برداشته شده معده بزرگتر باشد، این نشانگان شدیدتر است :

علل علایم زودهنگام : ورود سریع غذا و مایعات مستقیماً به روده کوچک ، که باعث پایین افتادن فشار خون و زیاد شدن جریان خون روده ها می شود . علایم دیر هنگام : پایین افتادن قند خون به علت تولید بیش از اندازه انسولین در پاسخ به ورود سریع غذا و مایعات به روده کوچک . عوامل افزایش دهنده خطر هر چقدر قسمت برداشته شده معده بزرگتر باشد، این نشانگان شدیدتر است

پیشگیری قابل پیشگیری نیست اما می توان با تغیر رژیم غذایی از عود آن کاست و شدت آن را کاهش داد. عواقب مورد انتظار اغلب بیماران خود به خود بهبود می یابند. علایم زودهنگام معمولاً 4-3 ماه ادامه دارند. علایم دیرهنگام معمولاً یک سال طول می کشند، اما شاید تا چندین سال نیز ادامه داشته باشند. عوارض احتمالی سوء تغذیه و کاهش وزن اضطراب :

پیشگیری قابل پیشگیری نیست اما می توان با تغیر رژیم غذایی از عود آن کاست و شدت آن را کاهش داد . عواقب مورد انتظار اغلب بیماران خود به خود بهبود می یابند. علایم زودهنگام معمولاً 4-3 ماه ادامه دارند . علایم دیرهنگام معمولاً یک سال طول می کشند، اما شاید تا چندین سال نیز ادامه داشته باشند . عوارض احتمالی سوء تغذیه و کاهش وزن اضطراب

درمان اصول کلی علایم زود هنگام : به مدت 45 دقیقه دراز بکشد تا علایم برطرف شوند. علایم دیر هنگام : مقدار کمی شیرینی یا آب پرتقال شیرین شده میل کنید. داروها دارهای آنتی کولینرژیک برای مهار بازتاب (رفلکس ) ایجاد علایم نشانگان و ورود سریع غذا به روده کوچک پکتین برای کم کردن شدت اسهال مکمل های ویتامینی و معدنی برای جبران جذب ناکافی این مواد فعالیت وقتی علایم وجود ندارند ـ محدودیتی نیز برای فعالیت وجود ندارد. وقتی علایم وجود دارند ـ تا زمان رفع آنها استراحت کنید. :

درمان اصول کلی علایم زود هنگام : به مدت 45 دقیقه دراز بکشد تا علایم برطرف شوند . علایم دیر هنگام : مقدار کمی شیرینی یا آب پرتقال شیرین شده میل کنید . داروها دارهای آنتی کولینرژیک برای مهار بازتاب (رفلکس ) ایجاد علایم نشانگان و ورود سریع غذا به روده کوچک پکتین برای کم کردن شدت اسهال مکمل های ویتامینی و معدنی برای جبران جذب ناکافی این مواد فعالیت وقتی علایم وجود ندارند ـ محدودیتی نیز برای فعالیت وجود ندارد. وقتی علایم وجود دارند ـ تا زمان رفع آنها استراحت کنید .

الف ) تستهای غیر مهاجم به بافتها عبارتند از : :

الف ) تستهای غیر مهاجم به بافتها عبارتند از : تست تنفسی اوره ( urea breath testing ) تست آنتی ژنی مدفوع سرولوژی PCR تست بزاقی تست ادراری

ب ) تستهای مهاجم به بافتها عبارتند از : :

ب ) تستهای مهاجم به بافتها عبارتند از : تست بیوپسی اوره آز بافت شناسی Brush cytology کشت باکتریایی و تستهای حساسیتی

تست تنفسی اوره ( urea breath testing :

تست تنفسی اوره ( urea breath testing کافی است هلیکوباکتر تنها یکبار بطور مطمئن در موکوس پنهان شود. در چنین حالتی به وسیله آنزیم عبور دهنده اوره آز به جنگ با اسید معده میرود. این امر به صورت زیر انجام میپذیرد : C = O ( NH2)2 + H2 + 2H2O ---> HCO3 + 2NH4 اساس تست UBT شناسایی هیدرولیز اوره مذکور توسط Hbp میباشد .

آزمایش آنتی ژن مدفوع :

آزمایش آنتی ژن مدفوع جزء آزمایشهای ایمنی آنزیمی می باشد که با توجه به بررسی مدفوع بیمار میتوان به حضور یا عدم حضور هلیکوباکترپی برد.استفاده از لانزوپرازول و بیسموت می تواند نتیجه غلط به ما بدهد. در واقع 4 تا 6 هفته بعد از اتمام دوره داروهای مذکور این آزمایش قابل انجام است. رانیتیدین بر روی جواب آزمایش بی تاثیر است. خونریزی معده و روده به سبب خون آلود بودن مدفوع باعث بروز جوابهای نادرست گردید

تست بزاقی :

تست بزاقی حفره دهان به عنوان مخزن هلیکو باکتر می تواند مورد استفاده در تستها قرار بگیرد . در واقع به علت رفلکس محتویات معده به مری و سپس دهان هلیکوباکتر میتواند وارد دهان شود و همین امر سبب انتقال آن توسط ارتباط دهانی می گردد . هلیکو باکتر موجود در بزاق و پلاک دندانی برای تست استفاده میشود . این تست به نسبت سایرین دقت کمتری دارد

تست ادراری :

تست ادراری با سنجش آنزیمهای موجود در ادرار می توان به حضور یا عدم حضور هلیکوباکتر پی برد. حساسیت تست مذکور بین 82 تا 90 % بوده و به انجام آن توصیه ای نمیشود .

تست سرولوژی :

تست سرولوژی توسط ELISA میتوان آنتی بادیهای IgA & IgG & IgM را اندازه گیری نمود و در صورت بالا بودن آنها احتمال حضور هلیکوباکتر رقم میخورد . نتایج سرم می تواند + یا _ باشد . حساسیت تست مذکور بین 90 تا 100% است . در ضمن سرم می تواند در برخی از بیماران سالها بعد از ریشه کنی هلیکوباکتر آنتی بادیهای موجود در خون را + نشان دهد

) تستهای مهاجم به بافتها عبارتند از : تست بیوپسی اوره آز:

) تستهای مهاجم به بافتها عبارتند از : تست بیوپسی اوره آز در تست مذکور به واسطه بیوپسی توسط یک رشته مخصوص و ظریف آندوسکوپی در مدت یک ساعت حضور یا عدم حضور هلیکوباکتر تعیین می شود . در این تستها شناسایی نمونه ها از طریق یک نوار معرف با شاخص PH و یک لایه حاوی اوره بر روی نوار انجام می پذیرد

بافت شناسی :

بافت شناسی در این آزمایش می توان حضور التهاب معده را مشاهده نمود و یا در صورت لزوم ردیابی meta plasia ( تغییر غیر قابل برگشت بافت معده یا روده به بافت دیگر ) را بررسی نمود . مشکلات موجود در بیوپسی عبارتند از : تراکم هلیکوباکتر در نقاط مختلف معده متفاوت است و می تواند منجر به نمونه گیری غلط شود. در صورتیکه بیماران داروهای ضدترشحی مصرف کرده باشند نتایج نادرستی به ما میدهد

درمان:

درمان در صورتیکه زخم گوارشی بعد از انجام بیوپسی یا آندوسکوپی مشاهده نشد می توان درمان 14 روزه را با آنتی بیوتیک ها و داروهای آنتی اسید را انجام داد. داروهای آنتی بیوتیکی متداول عبارتند از : کلاریترومایسین / تترا سایکلین / مترونیدازول / آموکسی سیلین در کنار آنتی بیوتیک درمانی می بایست از داروهایی همچون بیسموت و نیز داروهای کاهنده اسیدیته معده مثل : رانیتیدین / سایمتدین / فاموتیدین / امپرازول / پنتو پرازول / لانزو پرازول استفاده کرد

خطرات درمانی دارویی :

خطرات درمانی دارویی مصرف داروی بیسموت میتواند موقتا منجر به خاکستری رنگ شدن دهان و دندان و ایجاد یبوست و اسهال و سیاهرنگی مدفوع بشود . آنتی بیوتیکها نیز سبب بروز واکنشهای آلرژیک شده و یا حتی موجب مرگ شوند .

PowerPoint Presentation:

کلاریترومایسین سبب ایجاد مزه بد دهان می شود . مترونیدازول موجب ناراحتی معده / اسهال / عدم تعادل / خارش / بد طعمی دهان میشود . این دارو نباید همراه با الکل مصرف شود چراکه باعث سرخ شدن / سردرد / حالت تهوع میگردد . در ضمن هنگامیکه آنتی بیوتیکها در دوز بالا استفاده می شوند بعد از مدتی بیماران آلودگی با کاندیدای ناپایدار ( آلودگی با مخمر ) پیدا میکنند

PowerPoint Presentation:

در هنگام درمان آلودگی هلیکوباکتر به این نکته باید توجه نمود که هلیکوباکتر به راحتی نسبت به کلاریترومایسین و مترونیدازول مقاوم میشود و نباید بعد از یک دوره درمانی برای دوره های بعد از آنها (بلافاصله) استفاده نمود . در واقع بعد از دو هفته آنتی بیوتیک تراپی 4 هفته می بایست از درمان اجتناب کرد . در صورتیکه هلیکوباکتر توسط آنتی بیوتیکهای مذکور باقی ماند باید احتمال مقاومت باکتری نسبت به آنتی بیوتیک مذکور را بررسی نمود .

PowerPoint Presentation:

يك راه براي درمان زخم گوارشي از بين بدن باكتري H.pylori است. همچنين يكي از اهداف درمان، كاهش ترشح اسيد توسط معده است. اين كار باعث مي شود تا كم شدن اسيد فرصتي به ناحيه آسيب ديده بدهد تا التيام بيابد البته خيلي مهم است كه كارهايي چون سيگار كشيدن را متوقف ك رد كه خود آن مي تواند باعث آسيب دستگاه گوارش شود .

PowerPoint Presentation:

زخمها برای بهبودی نیاز به زمان دارند. داروها باید را حتی در صورت برطرف شدن درد مصرف ک رد . با احساس ناخوشی یا سرگیجه یا بروز اسهال یا سردرد پزشک ممکن است داروها را تغییر دهد

PowerPoint Presentation:

اگر داروهای ضد درد غیر استروئیدی باعث بروز زخم باشند باید استفاده از آنها را متوقف ک رد . سیگار کشیدن بهبودی زخم را کند می کند استفاده از ضد اسید می تواند: - عملکرد اسید را متوقف کند و درد را کاهش دهد. - به بهبودی زخم کمک کند. ضد اسید ها باکتری را از بین نمی برند، بنابراین حتی اگر درد از بین برود زخم باز خواهد گشت .

عوارض زخم های گوارشی:

عوارض زخم های گوارشی بيماري زخم معده در صورت درمان نشدن در دراز مدت عوارض متعددي را براي مبتلايان به همراه دارد كه شايع ترين آنها خونريزي از دستگاه گوارش است.معمولاً در 15 درصد افرادي كه زخم معده دارند عارضه خونريزي ديده مي شود بخصوص در افرادي كه داروهاي ضد التهابي غيراستروئيدي مثل آسپرين استفاده مي كنند.

PowerPoint Presentation:

سوراخ‌ شدن‌ (خوردگي‌ زخم‌ در طول‌ جدار روده‌) همراه‌ با عفونت‌ يا خونريزي‌ به‌ داخل‌ شكم‌ بعد از آن‌. خونريزي‌ به‌ داخل‌ روده‌ تغيير بدخيمي‌ در زخم‌ حدود 4 درصد زخم هاي معده مي توانند بدخيم شوند. بنابراين بايد اين زخم ها تا التيام كامل به دقت پيگيري شوند

PowerPoint Presentation:

. زخم هاي معده را معمولاً به مدت۸ هفته تحت درمان قرار مي دهند و بعد التيام زخم را مجدداً بررسي مي كنند.ميزان عود زخم هاي معده و دوازدهه پس از درمان طب بالا مي باشد. 80-70 درصد اين زخم ها ظرف مدت يك سال پس از درمان طبي مجدداً عود مي كنند، اما اگر درمان عفونت هليكو باكترپيلوري در حين درمان زخم انجام شود، ميزان عود زخم ها به كمتر از 5 درصد در يكسال كاهش مي يابد

چه مواقعی جراحی لازم است:

چه مواقعی جراحی لازم است در بسیاری موارد داروها باعث بهبودی زخمها می شوند. در صورتی که زخم دچار حالات زیر شود ممکن است نیازمند جراحی شوید: 1- بهبود نیابد 2- مداوماً بازگردد 3 - سوراخ شود، 4- دچار خونریزی شود 5- معده یا اثنی عشر را مسدود کند

PowerPoint Presentation:

جراحی می تواند: - زخم را بردارد - میزان اسید تولیدی معده را کاهش دهد.

* آياحاملگي بر زخم هاي گوارشي تأثير مي گذارد؟ :

* آياحاملگي بر زخم هاي گوارشي تأثير مي گذارد؟ علائم زخم هاي گوارشي اغلب بر اثر حاملگي از بين مي روند. در دوران حاملگي معده اسيد كمتري ترشح مي كند.اگر طي حاملگي از زخم گوارشي احساس درد بود ممكن است پزشك آنتي اسيد، سوكرالفات و يا H2 بلوكرها را تجويز نمايد. توجه لازم است كه داروي ميزاپرازول كه جزء دسته مهار كننده پمپ پروتوني است به هيچ وجه نبايد طي حاملگي مصرف شود.

پیشگیری:

پیشگیری زخم معده و اثني عشر واكسن ندارد و يك بار ابتلا به آن ايجاد مصونيت نمي كند لذا بايد در تمام طول عمر از علل به وجود آورنده بيماري و عوامل مساعد كننده جهت ايجاد بيماري كه ذكر شد، خودداري نمود. همچنين نشان داده شده 72 درصد از افرادي كه پياده روي مي كنند و انجام دادن ورزش را در برنامه روزانه خود قرار داده اند ترشح اسيد معده به طور چشمگيري در آنها كاهش مي يابد و كمتر به زخم معده و اثني عشر مبتلا مي شوند.

PowerPoint Presentation:

1- پرهيز از مصرف داروهاي ضد التهابي مثل آسپرين و ايبوپروفن 2- پرهيز از مصرف قهوه، الكل و شير 3- پرهيز از غذاهاي تند مخصوصاً وقتي احساس معده درد مي كنيد. همچنين پرهيز از هر گونه غذايي كه درد شما را افزايش مي دهد.

PowerPoint Presentation:

غذاهاي زيادي مي توانند روي زخم گوارشي اثر بگذارند، البته اين غذاها اثر يكساني را روي افراد مختلف ندارد. بعضي از غذاها و نوشيدني هاي خاص درد را افزايش مي دهند. اين غذاها شامل: قهوه، چاي، كاكائو، عصاره گوشت، الكل، فلفل سياه و سس هاي تند هستند

PowerPoint Presentation:

توصيه مي شود اين غذاها را از غذاهاي روزانه خود حذف نماييد تا زودتر بهبود يابيد. البته براي كاركرد بهتر دستگاه گوارش لازم است رژيم غذايي خود را منظم نماييد.اگر عادت به نوشيدن قهوه داريد آن را حتماً بعد از غذا و به مقدار كم مصرف نماييد مواقعي كه احساس درد مي كنيد غذاي خود را به مقدار كم ميل نماييد. اين كار به شما كمك خواهد كرد تا احساس بهتري نماييد. حتماً از نوشيدن مايعات در بين غذا خودداري كنيد.

PowerPoint Presentation:

استفاده از داروهای ضد درد غیر استروئیدی را متوقف کنید - سیگار نکشید - الکل ننوشید - از عوامل‌ خطرزا بپرهيزيد

آموزش به بیمار:

آموزش به بیمار وجود بعضي از اين علائم در افراد دليل قطعي بر وجود اين بيماري در افراد نيست وچنانچه از چنين علائمي رنج مي برند بايد به پزشكان مجرب در زمينه گوارش رجوع نمايند

PowerPoint Presentation:

6. چنان شيرين زبان نباشيم كه ما را يك دفعه بخورند و چنان تلخ زبان نباشيم كه از دهان يك دفعه پرتمان كنند

authorStream Live Help